česky deutsch

Hravě žij zdravě

Úvod » Naše škola » Úspěchy » Hravě žij zdravě

Rok 2008

Vítězství 5. A v soutěži Hravě žij zdravě

Čtyřtýdenní internetový kurz Hravě žij zdravě, vedený formou hry a soutěže, byl
určen pro žáky pátých tříd z celé republiky. Soutěžit mohli jednotlivci i celé kolektivy. Během kurzu získávali účastníci nejen cenné poznatky, ale osvojovali si správné stravovací návyky a zdravý životní styl. Součástí programu bylo i zaznamenávání jídelníčku, pitného režimu a přehled pohybových aktivit.
Z více než 1 867 úspěšných řešitelů obsadili žáci 5.A prvních pět míst v České republice a celá třída zvítězila v Libereckém kraji.
Soutěž byla uzavřena tiskovou konferencí v pražském hotelu Adria, kde pořadatelé předali nejúspěšnějším účastníkům hodnotné ceny:
1. místo – Čenda Žid                           herní konzole Nintendo+ fintess program
2. místo – Kristýna Zámečníková       herní konzole Nintendo + fintess program
3. – 4. místo – Jaroslav Štěpán            herní konzole Nintendo + fintess program
3. – 4. míslo – Helena Weiserová        herní konzole Nintendo + fintess program
5. místo – Jakub Vavřina                     horské kolo Superior

Za vítězství v kraji obdržel každý žák značkový batoh Topgal

Fotografie ze soutěže