česky deutsch

Genius Logicus

Úvod » Naše škola » Úspěchy » Genius Logicus

Školní rok 2011/2012

Mezinárodní soutěže Genius Logicus se ve školním roce 2011/2012 zúčastnili žáci ze 17 zemí světa. Z naší školy se zúčastnilo 6 žáků 9. ročníku. Řešiteli jarního kola s měřením času byli Jana Fléglová (4. místo v ČR, 40. místo mezinárodně), Dalibor Bakala (5. místo v ČR, 41. místo mezinárodně) a Klára Putzová (8. místo v ČR, 52. místo mezinárodně). Jana Fléglová a Dalibor Bakala patřili mezi nejúspěšnější řešitele podzimního korespondenčního kola a obdrželi certifikát s titulem Vynikající mezinárodní řešitel.

Jana Fléglová postoupila do mistrovského mezinárodního kola, kde se umístila na 2. místě.

Školní rok 2010/2011

Mezinárodní soutěže Genius Logicus se ve školním roce 2010/2011 zúčastnilo 9 žáků druhého stupně. Nejúspěšnějšími řešiteli jarního kola s měřením času byli Jana Fléglová (39. místo v ČR, 331. místo mezinárodně) a Dalibor Bakala (47. místo v ČR, 372. místo mezinárodně). Oba žáci dosáhli zároveň 100% úspěšnosti v podzimním korespondenčním kole a obdrželi certifikát s titulem Vynikající mezinárodní řešitel.

Školní rok 2009/2010

Jana Fléglová a Dalibor Bakala ze 7.A dosáhli 100% úspěšnosti v podzimním korespondenčním kole a obdrželi certifikát s titulem Vynikající mezinárodní řešitel. V jarním kole s měřením času výrazně uspěli tito žáci: Kateřina Hyšková 9.A (2. místo v ČR, 66. místo celosvětově), Dalibor Bakala (5. místo v ČR, 25. místo celosvětově), Johana Kulhánková 9.A (42. místo v ČR, 250. místo celosvětově) a Jana Fléglová (47. místo v ČR, 308. místo celosvětově).

Kateřina Hyšková svým 2. místem v národním kole postoupila do mistrovského mezinárodního kola, kde se umístila na 14. místě.