česky deutsch

Čeština je i můj jazyk

Úvod » Naše škola » Úspěchy » Čeština je i můj jazyk

Školní rok 2012/2013

V literární soutěži „Řekni mi, co čteš“, pořádané nadací Škola hrou, posuzovala komise 90 prací z 11 škol. V této silné konkurenci byly oceněny naše žákyně Adéla Čuříková za 4. místo a Tereza Jinochová za 5. místo. Děkujeme za skvělou reprezentaci.

Školní rok 2010/2011

Žáci 7. A a 9. A se zúčastnili jazykové a literární soutěže Čeština je i můj jazyk,  kterou organizovaly META o.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů a Zastoupení Evropské komise v České republice. Cílem a smyslem soutěže bylo zamyslet se nad tím, co vše musí překonávat žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách.  Třída 7. A vytvářela obrázkový slovníček a natočila   část individuální hodiny českého jazyka s dětmi pocházejícími z cizích zemí. V kategorii literárních prací Mluvíme spolu na téma čeština v životě lidí s odlišným mateřským jazykem hodnotila porota celkem 223 příspěvků. Do finále mezi 18 nejzajímavějších se dostal Kareem Abdallah z 9. A, který obsadil 10. místo.