česky deutsch

Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností

Úvod » Projekty » Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností

 

Logolink_OP_VVV_hor_cb_cz

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_011/0000664

Doba trvání projektu:1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Název projektu:  Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností

Vzdělávací modul: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledky žáků v klíčových kompetencích čtenářská gramotnost

Příjemce dotace: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně – humanitní a pedagogická

Partner: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace

Cíl projektu: Cílem projektu je podpora profesních kompetencí učitelů/studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu
                      s definovanými cíli s RVP.