česky deutsch

Zkušenost je nejlepším učitelem

Úvod » Projekty » Zkušenost je nejlepším učitelem

 

  logosbeneficaireserasmusrightfunded (1)

NÁZEV PROJEKTU: “ Zkušenost je nejlepším učitelem“

 REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:2016-CZ01-KA101-023236

 OBDOBÍ REALIZACE:1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

 CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu je : - rozvoj cizojazyčných nebo metodických kompetencí pedagogických pracovníků školy (získání certifikátu o jazykové úrovni, certifikát o absolvování metodického semináře)

- uskutečnění následných workshopů pro ostatní zájemce z řad našeho pedagogického sboru

- zlepšení profilu školy - zařazením CLILu na 2. stupeň

- prohloubení spolupráce v rámci mezipředmětových vztahů

 Tento program je financován z prostředků Evropské unie                                                                                              

 

 LÉTO TROCHU JINAK

Na letní prázdniny se pedagogové těší. Jsou časem odpočinku od školních povinností a vítanou možností relaxace. Toto léto ale bylo pro deset učitelů ze ZŠ Husova jiné. Měli jedinečnou příležitost vycestovat „za hranice všedních dnů“.

Podařilo se nám uskutečnit to, o čem řada vzdělávacích institucí sní - studijní pobyty pro deset kolegů do Německa, Velké Británie a Francie.

Vše začalo v lednu 2016, kdy jsme v rámci programu Erasmus+ podali projektovou žádost s názvem „Zkušenost je nejlepším učitelem“. V květnu téhož roku jsme získali finanční prostředky na jazykové, jazykově-metodické a metodické mobility. Rok jsme plánovali a zařizovali služby s tím spojené a tak jsme v červenci a srpnu 2017 vyslali učitele učit se. Vrátili se zkušenější nejen po stránce jazykové a metodické, ale především bohatí o nové kontakty po celé Evropě.

Jednotlivě nabyté znalosti a dovednosti plánujeme společně předat kolegům a především rozšířit CLIL hodiny ve výuce. Věříme tedy, že největší přínos bude mít naše studium právě pro naše žáčky.

Mgr. Kamila Panušková, koordinátorka programu Erasmus+ na ZŠ Husova 

 

erasmus4 (1) erasmus4 (2) erasmus2 erasmus3

 

DISEMINACE A WORKSHOPY

7. 12. 2017 proběhla diseminace a workshopy (AJ, NJ) na ZŠ s RVJ Husova v Liberci, kterých se zúčastnili účastnici mobilit společně s ostatními učiteli školy. Workshop z FJ proběhl prostřednictvím bývalé učitelky FJ Simony Bílkové v lednu 2018 na Střední průmyslové škole textilní v Liberci. Cílem bylo předání získaných znalostí a dovedností. 

E_1 E_2 E_3 P_4