česky deutsch

Zavedení programu I ve mně je lídr podle návyků skutečně efektivních lidí Dr.S.R.Coveyho

Úvod » Projekty » Zavedení programu I ve mně je lídr podle návyků skutečně efektivních lidí Dr.S.R.Coveyho

Název projektu:  Zavedení programu I ve mně je lídr podle 7 návyků skutečně efektivních lidí Dr. S. R. Coveyho 

Termín realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Účel projektu:  I ve mně je lídr je proces zaměřený na efektivitu ve škole i osobním životě, který vychází z nadčasových univerzálně platných zásad pro vedení lidí.  Díky obrovskému dopadu na zaměstnance, žáky, rodiny a komunity má velký ohlas na naší škole. Cílem projektu je posílit vztahy mezi pedagogy, pedagogy a žáky a v neposlední řadě taky vztah mezi pedagogem a rodičem.
                         

Projekt je dotován z Fondu vzdělávání Statutárního města Liberec