česky deutsch

Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě

Úvod » Projekty » Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě

 

Cílem projektu je systematicky rozvíjet spolupráci vědecko-výzkumných institucí (dále jen VVI), základních a středních škol, vysokých škol a vědecko-popularizačních institucí (muzeí). Dále je cílem projektu rozvíjet zájem žáků ZŠ a SŠ o vědecko-výzkumnou činnost v oblasti přírodních věd a poskytnout školám nejen nejnovější poznatky z vědy a výzkumu, ale také způsoby, jak je atraktivně komunikovat se žáky a studenty při výuce.

Cílovou skupinou projektu jsou odborní pracovníci VVI, studenti VŠ, učitelé ZŠ a SŠ a zájemci o vědecko-výzkumnou činnost (žáci v přírodovědných kroužcích provozovaných při školách v rámci projektu). Těmto cílovým skupinám bude poskytnuta podpora v podobě odborných stáží v zahraničí a dalších akcí v ČR s účastí zahraničních odborníků. Pedagogům ZŠ a SŠ bude také poskytnuta metodická podpora formou odborných exkurzí, individuálních konzultací v Didaktickém centru geologie, vybudovaném v rámci projektu v Říčanech (okr. Praha-východ).

Vytvořeny budou metodické materiály k interaktivní výuce přírodních věd a zpracováno dalších 5 témat věnujících se stěžejním otázkám soudobé geologie (navazuje na již zpracovaných 8 témat v rámci předešlého projektu). Vzniknou tak pracovní listy použitelné do školní výuky a pro žáky atraktivní e-learningové lekce.

Termín: od 8. 7. 2014 do 30. 6. 2015