česky deutsch

Vánoční čas

Úvod » Projekty » Vánoční čas

Název projektu:  Vánoční čas

Termín realizace: 1.9. 2016 – 31.12. 2016

Účel projektu: Účelem projektu je zkvalitnění podmínek pro volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Informace o projektu: Součástí projektu jsou Vánoční dílničky a Adventování.  Adventování bude probíhat v sobotu (první adventní víkend). Děti si zde můžou vyrobit za pomocí vychovatelů a rodičů adventní věneček. Vánoční dílničky začínají přípravnou fází, kde děti společně se svými vychovatelkami pečou perníčky na zdobení. Kromě tradičního zdobení perníčků si děti mohou v rámci dílniček vytvořit vánoční dekoraci.

Projekt je dotován z rozpočtu Libereckého kraje.