česky deutsch

Školní prádlo

Úvod » Projekty » Školní prádlo

Název projektu:   Školní prádlo

Termín realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Cíl projektu:  Cílem projektu je vydávání školního časopisu a taky zpřístupnění časopisu v elektronické verzi s možností vkládání
                       návazných článků, reakci a komentářů a tím podpořit kreativitu a tvořivost dětí.                                                                                  

 

Projekt je dotován z Fondu vzdělávání Statutárního města Liberec