česky deutsch

Škola dotykem

Úvod » Projekty » Škola dotykem

Naše škola je ve školním roce 2014/2015 zapojena do projektu Škola dotykem, organizovaného neziskovou organizací EDUkační LABoratoř a společností Samsung Electronics Czech and Slovak.

Jedná se o výzkumný projekt, jehož cílem je zjistit přínos dotykových technologií ve výuce. Dvanáct škol z České republiky otestuje v praxi vyučování pomocí tabletů a dotykových obrazovek. Žáci a učitelé se s nimi během tohoto školního roku budou učit, tvořit interaktivní materiály a bavit se.

Jak se dotykové technologie projeví na jejich motivaci? Budou kreativnější? Změní se způsob výuky a domácí přípravy? Nejen na tyto otázky budeme hledat odpovědi společně s učiteli a žáky z celé České republiky. Více informací o projektu na www.skoladotykem.cz.

Zapojením do projektu škola získá možnost systematického řešení tabletů a ověří si tak rozsah a způsoby jejich efektivního začleňování ve výuce. Moderním technologiím a jejich rozšiřování v každodenním životě se bránit nelze. Zásadním cílem a myšlenkou je ukázat a naučit děti tyto technologie využívat nikoli jako hračku, ale jako pracovní nástroj, zdroj informací, prostředek k získávání a upevňování dovedností. Nesmí se však nikdy stát zdrojem návyku a závislosti, tak jako některé výdobytky moderní doby.

Všechny informace o projektu a veškeré materiály naleznete na http://www.skoladotykem.cz/o-projektu.html.

A jak se nám práce s tablety daří? Tak na to se podívejte sami v následujících ukázkách:

 

Aplikace

Seznam aplikací, které používáme ve výuce dostupný na https://docs.google.com/document/d/1EXnmNl4JHqjd2pbiOg3JNc-ugDLh9zbSNMzPOPacRxs/edit?usp=sharing.

 

 

Naše začátky

Naše začátky – tak to je název našeho úvodního videoblogu, který jsme natočili v rámci projektu Škola dotykem. Jeho obsahem jsou názory, dojmy a pocity třídní učitelky, rodičů a dětí na výuku s tablety. Máme za sebou dva měsíce práce, a co na to říkáme? To se podívejte sami.

 

Výzdoba třídy

 

Poznámky pořád dokola

Pomocí aplikace S Note žáci vytvářeli poznámky nejen z vyučovacích hodin.  Někteří napsali úvod ke své závěrečné práci. Nejdříve se museli s aplikací seznámit, což pro děti nebyl velký problém. Postupně se naučili psát s využitím dotykového pera, měnit barvy písma, styly pozadí, vkládat obrázky z internetu a fotografie mnoho dalších věcí. A jak to všechno zvládli? Na to se podívejte sami.

 

Music Husovka 5. B

Pomocí aplikace Perfect Piano si žáci 5. B vyzkoušeli jaké to je stát se na chvíli hudebním skladatelem. V hodině hudební výchovy dostali za úkol vytvořit si svoji vlastní melodii. Nejdříve si stáhli aplikace Perfect piano a postupně se s ní naučili pracovat. Vyzkoušeli si, jak zní např. klavír, kytara, bicí, čelo, flétna a další. Potom už nestálo nic v cestě k vytvoření jejich vlastní krátké skladby.

 

Animace

Na hodině výtvarné výchovy si děti zkusily s pomocí tabletů vytvořit svoje animace. Zde je několik ukázek.

 

Slavné osobnosti a významné mezníky v dějinách lidstva

Mobilní telefon, tablet, notebook, počítač, lednice, automobil, televize, rádio, žárovka. Tyto a mnohé další podobné věci patří v dnešní době neodmyslitelně k našemu životu. Většina z nás si život bez nich dovede jen těžko představit. Za jejich objevením a zkonstruováním stojí mravenčí práce řady lidí. Připomeňme si tedy v rámci tohoto projektu alespoň některé z nich i jejich neocenitelnou práci.

Žáci na projektu pracovali po dobu jednoho týdne, každý den dvě hodiny. Do projektu jsou zahrnuty následující předměty: český jazyk a literatura, přírodověda, pracovní činnosti a výtvarná výchova.

V úvodu projektu jsem s žáky hovořila o tomto tématu. Například jaké zda znají jméno nějakého vynálezce, co vynalezl, co považují za důležité vynálezy, bez čeho by se v dnešní době nedokázali obejít apod.

Dále jsem žáky rozdělila do skupin po čtyřech. Rozdělení proběhlo pomocí aplikace Samsung School. Je možné rozdělení žáků učitelem či se mohou rozdělit sami. Každá skupina buď dostala zadaný vynález, nebo si řekla sama, který vynález by chtěla zpracovat. Zadané vynálezy byly žárovka, auto, počítač, rádio, telefon, camera obscura a televize.

Poté děti vyhledávaly na internetu obrázky a informace k zadanému vynálezu. Následovně z toho sestavili video v programu VideoEditor, které doplnily vlastním komentářem.

Posledním úkolem bylo vymyslet buď vlastní vynález či v dané skupině. Ten děti buď nakreslily a popsaly v aplikaci S Note nebo o něm a jeho použití natočily také video.

Nakonec proběhla samotná prezentace, kde žáci představili své práce.

 

Foto hrátky

Jedním z témat kreativní dílny byla úprava fotografie. V první řadě bylo třeba pořídit fotografii určenou k úpravě. Mnohé děti pořídily fotografie na společné procházce okolo liberecké přehrady, jiné na chodbách školy. Z pořízených fotografií si jednu zvolily a tu následně upravily. Pracovaly v následujících aplikacích: Photo Editor, PS Touch, Cute Girl Collages a Retrica.

 

Myšlenková mapa

 V rámci hodiny přírodovědy dostali žáci 5. B za úkol vytvořit myšlenkovou mapu na téma "Horniny a nerosty." Nejdříve jsme si řekli, co myšlenková mapa znamená a vyzkoušeli jsme si ji vytvořit nanečisto, abychom se seznámili a zajistili, jak funguje aplikace Mindomo. Poté se děti pustily s nadšením do práce. A jak se jim mapy povedly? Tak to už posuďte sami na základě našich ukázek.

 

Mandaly

Na tabletech v aplikaci Kaleidoo děti vytvořily nádherné mandaly. Tady je pár ukázek a video.

 

Animované video Flipaclip

A máme tu další kreativní dílnu. Tentokrát bylo úkolem vytvořit animované video. Vybrali jsme si aplikaci Flipaclip, se kterou jsme se nejprve v rámci hodin výtvarné výchovy a pracovních činností naučili zacházet a poté se pustili do samotného tvoření animace. O nápady nebyla nouze. A jak se nám to povedlo? To posuďte sami.

 

 

 

Náš půlrok s tablety

A je to tady. Další videoblog. Jsme v půlce projektu. Máme za sebou půlrok výuky, při které se našimi neocenitelnými pomocníky staly tablety. Pomáhají nám nejen při výuce, ale i při různých projektech. Naučili jsme se mnoho nového a získali cenné zkušenosti při práci s nimi. A co nás baví nejvíc? Jaké jsou naše zážitky a pocity? A co na to naše paní učitelka a rodiče? Podívejte se na náš videoblog a dozvíte se.

 

Osová souměrnost

Pomocí aplikace Mirror Photo Effects (zrcadlový efekt) si děti vyzkoušely princip osové souměrnosti, tedy zrcadlení obrazu. Dále měly za úkol nakreslit v aplikaci S-Note ve dvojici osově souměrný obraz.