česky deutsch

S kamarády přes hranice

Úvod » Projekty » S kamarády přes hranice

Trojlogo (1)        

Název akce: Návštěva botanické zahrady, prohlídka města – Liberec

                     Setkání v Herrnhutu – návštěva muzea, města, workshopy,     
                     adventní koncert

 Termín realizace: 1.9. 2016 – 30.6. 2017

 Název projektu: „S kamarády přes hranice“

 Projekttitel:„Mit Freunden über die Grenze“

 Registrační číslo: ERN-0261-31.08.2016

Tento projekt je podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020.

Das Projekt wurde von der Europäischen Union aus Mitteln des Europäischer Fonds für regionale Entwicklung mit dem Kooperationsprogramm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014-2020 gefördert.

 

Akce: Botanická zahrada, prohlídka města Liberec, 7. třídy

V září jsme zahájili projekt „S kamarády přes hranice“ prvním setkáním u nás v Liberci. Naši sedmáci přivítali nové kamarády z Herrnhutu 29. 9. 2016. Čekal je bohatý program, v rámci kterého děti plnily úkoly ve smíšených skupinách. Navštívili společně botanickou zahradu, německým kamarádům ukázali zajímavosti z centra Liberce, vyfotili se u některých památek a přitom luštili kvízové otázky. Na společném obědě došlo i na vyhlášení vítězů obou kvízů – z botanické zahrady i z procházky městem. Vše bylo zakončeno krátkou prohlídkou školy. 

IMG_0665 IMG_0664 IMG_0634 IMG_0624

IMG_0609 IMG_0596 IMG_0578 IMG_0569

 

Akce : Návštěva města Herrnhut, muzea a workchopy (6.třídy)

Dne 8. 11. navštívili žáci 6. B naši partnerskou školu v Herrnhutu. Se svými německými kamarády se zúčastnili zajímavého programu, v němž navštívili Národopisné i Městské muzeum a dozvěděli se mnoho zajímavých informací nejen o škole,ale i o historii tohoto města. Samozřejmě nemohla chybět výroba známých herrnhutských vánočních hvězd, které si žáci odváželi domů jako suvenýr. Celý projekt byl podpořen z fondu Euroregionu Nisa.

 DSCN4677 DSCN4675 DSCN4674

 DSCN4669 DSCN4668 DSCN4664

 

Akce : Herrnhut - workschopy v muzeu, adventní koncert (5.třídy)

Adventní koncert v Herrnhutu

Ve dnech 25. a 26. listopadu navštívili žáci 5. B v rámci projektu „S kamarády přes hranice“ partnerskou školu – Zinzendorf-Gymnasium v německém Herrnhutu. V pátek dopoledne se při návštěvě muzea seznámili s historií města, odpoledne skládali za pomoci německých kamarádů proslulé herrnhutské hvězdy, nechyběla ani generální zkouška na sobotní představení.

Adventní koncert, mající již dlouhou tradici, probíhal v místním evangelickém kostele, který byl zaplněn do posledního místečka. Součástí pestrého programu bylo i vystoupení žáků 5. tříd obou škol, při němž němečtí žáci zazpívali českou koledu a čeští žáci německou vánoční píseň. Koncert měl velký úspěch a obecenstvo si vyžádalo i přídavek.

Pro naše žáky byla tato akce velkou motivací, proč se učit německý jazyk.

 

DSCN4725 DSCN4716 DSCN4714 DSCN4712

DSCN4708 DSCN4707 DSCN4677 DSCN4675

 DSCN4674 DSCN4671 DSCN4668 DSCN4664

 

              

 

Akce : Botanická zahrada, prohlídka města Liberec, 8.třídy

Česko-německé setkání žáků 8. tříd

Ve čtvrtek 8. 12. proběhl další česko-německý projektový den. Tentokrát se ho účastnili žáci 8. tříd naší školy a herrnhutského gymnázia. Hlavní programovou náplní byla návštěva botanické zahrady a poté prohlídka města, při níž se němečtí žáci seznamovali s nejvýznamnějšími libereckými památkami.

Žáci spolupracovali ve smíšených skupinách a vyplňovali pracovní listy. Jejich výkony byly vyhodnoceny a ti nejlepší obdrželi malý dárek. Naši kamarádi si prohlédli také vánoční trh před radnicí a mohli se pokochat tím, jak jejich herrnhutské hvězdy letos zdobí jednotlivé stánky.

Celý den se vydařil a všichni se už těší na další setkání.

1. 2 3 4 5   6

 

Akce : Herrnhut - workschopy v muzeu, prohlídka města (7. třídy)

7. B V HERRNHUTU

     Po návštěvě žáků z Herrnhutu, která se uskutečnila na konci září v Liberci, jsme se již všichni těšili na pozvání do jejich města. Dočkali jsme se ve středu 26. dubna 2017.

     Po krátké svačině začal samotný program. Rozdělili jsme se do dvou skupin a každá vyrazila do jiné části města. Seznámili jsme se zdejší historií, prohlédli si místní muzea a mimo jiné si zahráli i staré grónské hry.

 

     I přes nepřízeň počasí jsme si všichni pobyt v Herrnhutu užili. 

DSC01195 DSC01192 DSC01198 DSC01205 (1)

 

Akce : Botanická zahrada, prohlídka města Liberec, 6.třídy

Česko-německé setkání žáků 6. tříd

Ve čtvrtek 4. 5. proběhl další česko-německý projektový den. Tentokrát se ho účastnili žáci 6. tříd naší školy a herrnhutského gymnázia. Hlavní programovou náplní byla návštěva botanické zahrady a poté prohlídka města, při níž se němečtí žáci seznamovali s nejvýznamnějšími libereckými památkami.

Žáci spolupracovali ve smíšených skupinách a vyplňovali pracovní listy. Jejich výkony byly vyhodnoceny a ti nejlepší obdrželi malý dárek.

Celý den se vydařil a všichni věří, že to není setkání poslední.

P1 P2 P3 P4

P5 P6 P8 P9

 

Akce : Herrnhut - workschopy v muzeu, prohlídka města (8. třídy)

Dne 8. 6. 2017 navštívili žáci 8. B naši partnerskou školu v Herrnhutu. Se svými německými kamarády se zúčastnili zajímavého programu, v němž navštívili Městské muzeum, a dozvěděli se tak mnoho zajímavých informací z historie tohoto města i regionu. Všude je možné nalézt stopy našich předků – do Ochranova odcházeli pronásledovaní příslušníci jednoty bratrské. Díky jejich misijní činnosti uchovává Národopisné muzeum až 6000 exponátů z Tibetu, Afriky, Aljašky, Grónska i Austrálie. Žáci si vyzkoušeli nejen hry malých Inuitů, ale také se zaujetím hry misionářských dětí.

Celý projekt byl podpořen z fondu Euroregionu Nisa.

 

H4 (2) H4 (1) H2 (2) H2 (1)

 

Akce : Botanická zahrada, prohlídka města Liberec, 5.třídy

Česko-německé setkání žáků

V pondělí 12. 6. proběhl další česko-německý projektový den. Tentokrát se ho účastnili žáci 5. tříd naší školy a herrnhutského gymnázia. Hlavní programovou náplní byla návštěva botanické zahrady a poté prohlídka města, při níž se němečtí žáci seznamovali s nejvýznamnějšími libereckými památkami.

Žáci spolupracovali ve smíšených skupinách a vyplňovali pracovní listy. Jejich výkony byly vyhodnoceny a ti nejlepší obdrželi malou upomínku.

Celý den se vydařil a všichni věří, že v příštím školním roce se opět setkají.

Akce byla podpořena z fondu Euroregionu Nisa.

 

lib_1 lib_2 Lib_3 lib_4

lib_5 P6 lib_7 lib_9