česky deutsch

Projektové dny

Úvod » Projekty » Projektové dny

projektovedny

Projekt "Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů" je realizován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové finanční výši 5 646 714,51,- Kč. Příjemcem projektu je ZŠ Lesní, která žádost podala a projekt realizuje. Projekt je v realizaci od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2012.

Hlavním cílem projektu je realizace projektových dnů jakožto běžného prostředku výuky, který je jedinečný svými možnostmi na základě propojování předmětů a cíleným rozvojem dovedností žáků. Tento způsob výuky je ideální pro žáky I. i II. stupně ZŠ. V rámci projektu chceme dále podpořit výuku žáků skupinovým způsobem, na I. stupni formou center aktivit, kdy je skupinová práce běžnou součástí každého školního dne. Právě tento způsob výuky umožňuje rozvoj nejen komunikačních schopností a dovedností žáků, ale dokáže žáky vést k rozvoji všech klíčových dovedností. Pro dosažení stanovených cílů v rámci projektu cíleně proškolíme učitelské sbory všech zapojených škol. Nejzkušenější učitelé v dané oblasti následně vytvoří pracovní tým vedený metodiky projektu a dalšími odborníky v dané oblasti. Výsledkem práce této odborné skupiny bude praktický sborník příkladů dobré praxe pro I. a II. stupeň ZŠ. Tento sborník bude představovat praktické náměty a přesný metodický popis toho, jak vyučovat způsobem, na který projekt zaměřen. Celkově předpokládáme zapojení více než 2.000 žáků zapojených libereckých ZŠ, kteří budou vzniklé výstupy prakticky ověřovat, tzn. budou učeni dle připravovaného metodického materiálu. Mezi další přínosy projektu patří zvýšení technické vybavenosti ZŠ a zakoupení metodických materiálů a didaktických pomůcek podporujících daný způsob výuky.

Příjemce projektu: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organiazce

Partneři projektu: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace Základní škola, Liberec, ul.5.května 64/49, příspěvková organizace