česky deutsch

Primární prevence na ZŠ Husova (2021)

Úvod » Projekty » Primární prevence na ZŠ Husova (2021)

Název projektu: Primární prevence na ZŠ Husova

Termín realizace: 1.1.2021 – 31.12.2021

Cíl projektu: Cílem projektu je řešení rizikového chování mezi dětmi na základní škole formou preventivního programu

Informace o projektu:

Na podzim roku 2021 žáci ZŠ s RVJ Husova  absolvovali programy primární prevence. Naši pedagogové vyhodnotili jako prioritu tohoto náročného období ochranu žáků před kyberšikanou, proto i část primární prevence byla zaměřena na tento problém. Další důležitou oblastí letošní práce v oblasti prevence bylo klima ve třídách a vztahy mezi žáky, včetně prevence xenofobie a vyčleňování. Nevynechali jsme ani prevenci závislostí a témata spojená s udržitelným způsobem života. V době náročných změn v životech našich žáků je nutné posílit výchovnou a socializační roli školy a zamezit negativním dopadům nutných protiepidemických opatření. Na projektu jsme spolupracovali s Dramacentrem Bezejména a Domem dětí a mládeže Větrník Liberec.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.