česky deutsch

Primární prevence na ZŠ Husova

Úvod » Projekty » Primární prevence na ZŠ Husova

Název projektu: Primární prevence na ZŠ Husova

Termín realizace: 1.1.2021 – 31.12.2021

Cíl projektu: Cílem projektu je řešení rizikového chování mezi dětmi na základní škole formou preventivního programu

 

Projekt je dotován z rozpočtu Libereckého kraje.