česky deutsch

Objevy čekají na Tebe (2013/2014)

Úvod » Projekty » Objevy čekají na Tebe (2013/2014)

Cílem projektu je systematicky rozvíjet zájem žáků na základních a středních školách o výzkum v oblasti přírodních věd a zpřístupňovat výsledky výzkumu veřejnosti.
Při vybraných pilotních školách jsou organizovány tzv. přírodovědecké kluby zaměřené na práci se zájemci o výzkum v oblasti neživé přírody. V projektu se zpracovávají metodické a odborné materiály pro pedagogy, kteří kluby vedou, dále se připravují exkurze žáků na výzkumná pracoviště a lokality.
Popularizační část projektu probíhá formou dnů otevřených dveří na pracovištích ČGS,  workshopy ve školách, natáčením dokumentárních filmů a tvorbou portálu Svět geologie.

Do projektu jsme zapojeni jako jedna z partnerských organizací, spolu s námi i Národní Muzeum a Centre for Modern Education, s.r.o. Hlavní realizátorem projektu je Česká geologická služba.

Aktivity projektu probíhají od 1.4.2013 do 30.5.2014.

V rámci projektu vykonáváme velké množství aktivit a účastníme se řady seminářů. Průřez činností můžete vidět níže ve fotogalerii.

Klub na škole vede: Jaroslav Vyskočil.

Více informací naleznete zde: http://www.geology.cz/svet-geologie/ucitele/

Seminář Zkamenělé tajemství Antaktidy - více informací zde.

Seminář Pravěký svět pod vašima nohama - více informací zde.