česky deutsch

Každý může být úspěšný lll

Úvod » Projekty » Každý může být úspěšný lll

 

Logolink_OP_VVV_hor_cb_cz (1) (jpg)

Název projektu: Každý může být úspěšný III

Registrační číslo projektu: Cz.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017095

Termín realizace: 1.9.2020 - 31.8.2022

Aktivity projektu a jejich cíle:

3.II/10 Klub pro žáky ZŠ

Cíl aktivity: Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků a profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

3.II/12 Projektový den ve výuce

Cíl aktivity: Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) žáků spadající do témat: polytechnické vzdělávání nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení.

3.II/13 Projektový den mimo školu

Cíl aktivity: Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagofických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků.

3.II/2 Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

Cíl aktivity: Cílem aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu školního speciálního pedagoga základním školám , které začlěňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně.                    

Tento projekt je spolufinancován EU.