česky deutsch

Každý může být úspěšný II

Úvod » Projekty » Každý může být úspěšný II

 

Logolink_OP_VVV_hor_cb_cz (1)

Název projektu: Každý může být úspěšný II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0008665

Termín realizace: 1. 9. 2 018 - 31. 8. 2 020 

Cíl projektu: Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů, personální podpora, společné vzdělávání žáků, podpora         
                      extrakulikulárních/rozvojových aktivit a aktivit rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a spolupráce s veřejností.

Aktivity projektu: 2.II/1     Školní asistent - personální podpora ZŠ

                              2.ll/2      Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

                              2.II/10    Tandemová výuka v ZŠ

                              2.II/17c   Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce

                              2.II/16c   Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 32 hodin/32 týdnů

                              2.II/15     Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ

                              2.II/19     Projektový den ve škole

                              2.V/1      Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK

                              2.V/11b   Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub zábavné logiky a deskových her

                              2.V/11d   Klub pro účastníky ŠD/ŠK - badatelský klub

                              2.V/12     Projektový den v ŠD/ŠK

                              2.V/13     Projektový den mimo ŠD/ŠK

                              2.II/6e     Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze

Tento projekt je spolufinancován EU.