česky deutsch

Každý může být úspěšný

Úvod » Projekty » Každý může být úspěšný

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

NÁZEV PROJEKTU: Každý může být úspěšný

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/16_022/0002138

TERMÍN REALIZACE: září 2016 – srpen 2018

CÍL PROJEKTU:  Cílem projektu je prohloubení znalostí pedagogických pracovníků ve využívání metody 
                                CLIL, podpora extra-kurikulárních aktivit a zabezpečení dočasné podpory žáků s potřebou
                                podpůrných opatření

AKTIVITY PROJEKTU: 1. Clil ve výuce na ZŠ

                                       2. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

                                       3. Školní asistent – personální podpora ZŠ

                                       4. Čtenářský klub pro žáky ZŠ

                                       5. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

                                       6. Školní speciální pedagog – personální podpora na ZŠ

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.