česky deutsch

Jazyková laboratoř Robotel

Úvod » Projekty » Jazyková laboratoř Robotel

Jazykovou laboratoř Robotel využíváme od září 2014 zejména při výuce cizích jazyků.  Tento systém je dokonalým řešením vhodným především k procvičování komunikativních a poslechových dovedností žáků. Jeho využití může být rozšířeno i na názorný výklad, kdy učitel zobrazí svou obrazovku na plochy žáků a názorně jim vysvětluje probíranou látku či úkol k procvičení. Při samostatné práci můžeme postupně sledovat práci jednotlivých žáků a případně pomoci se zadanými úkoly. Systém je doplněn o sluchátka a mikrofony a komunikace pak probíhá potichu mezi učitelem a zvoleným žákem. Žáci pak mohou vzájemně komunikovat mezi sebou v párech a učitel jejich aktivitu může monitorovat prostřednictvím svého počítače. Výstupy žáků (pracovní listy, nahrávky rozhovorů a četby) jsou automaticky ukládány a žáci i učitelé je mohou zpětně využívat, popř. ohodnotit.