česky deutsch

Informační centra digitálního vzdělávání

Úvod » Projekty » Informační centra digitálního vzdělávání

Základem projektu je rozvoj digitálních kompetencí pedagogických pracovníků na školách prostřednictvím intenzivního vzdělávání podpořeného mentoringem a tutoringem. Projekt zahájí vzdělávání ředitelů v oblasti bezpečnosti práce ve virtuálním prostředí. Na jeho základě pak ředitel s mentorem vyberou společně nosné praktické aktivity pedagogů ve výuce a s metodikem ICT aktualizují ICT plán školy. Z tohoto základu začne mentor s mentee evaluovat praktické aktivity pedagogů a připravovat je na vzdělávání.

Všechny aktivity budou doprovázeny e-learningovou a online podporou, která bude vybudována na infrastruktuře NIDV. Účastníci budou průběžně zpracovávat, publikovat a sdílet své výstupy pod vedením tutora. V projektu bude probíhat evaluace profesního rozvoje s využitím aplikace Škola21.

Doba realizace:

prosinec 2014 – červenec 2015

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci na základních a středních školách.

Hlavní cíl:

Hlavním cílem projektu je zvýšení digitálních kompetencí řídících a pedagogických pracovníků prostřednictvím DVPP v souladu se strategií digitálního vzdělávání MŠMT v souladu se strategií digitálního vzdělávání s některými prvky Profil Škola21 a modelu TCPK (Technological,Pedagogical, Content Knowledge).