česky deutsch

Hravý architekt

Úvod » Projekty » Hravý architekt

Základní škola Husova, konkrétně žáci 5.B (školní rok 2013/2014), reprezentují město Liberec v novém celorepublikovém výtvarném projektu pro děti, nazvaném Hravý architekt. V rámci tohoto projektu si děti vybraly některé zajímavé architektonické památky našeho města, které následně nakreslily nebo namalovaly. Úkolu se děti zhostily s velkým nadšením a nasazením. Výsledkem jsou krásné a jedinečné malby a kresby. Nejkrásnější dětské práce (které si vybraly samy děti) budou k vidění v období od 23. 9. do 20. 10. 2013 v samostatné expozici v rámci mezinárodního festivalu Architecture Week Praha 2013 v Jiřském klášteře Pražského hradu. Odměnou pro zúčastněné děti bude den strávený na Pražském hradě, kde je pro ně připraven bohatý program. Děti se mohou těšit na prohlídku výstavy Příběh Pražského hradu s výkladem pana architekta Zdeňka Lukeše, návštěvu katakomb Chrámu sv. Víta a především na setkání s paní Ivanou Zemanovou, která projektu Hravý architekt poskytla podporu svou záštitou. Akce Hravý architekt se celkem zúčastnilo více než 500 dětí a ZŠ Husova je jednou ze 20 škol v České republice, zapojených do tohoto projektu. Více informací o  projektu a výstavě Hravý architekt naleznete na www.hravyarchitekt.cz nebo www.architectureweek.cz.