česky deutsch

Formativní hodnocení

Úvod » Projekty » Formativní hodnocení

 web (1)

Název projektu: Zlepšování práce v rámci formativního hodnocení

Číslo projektu:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_32/0008204

 

Projekt reaguje na problém současného hodnocení výkonu žáků v ZŠ Středočeského, Libereckého a Ústeckého kraje, kde Žadatel Služby a školení MB působí a zná cílovou skupinu pedagogů. Projekt s využitím analýzy současného stavu formativního hodnocení v uvedených regionech bude využívat poznatky k podpoře učení v souvislostech, zda se žák učí, jak přemýšlí, čemu nerozumí a jak učení ovlivňuje jeho poznání. Pro toto zjištění bude potřeba naučit učitele, aby rozuměl cílům učení.

 

Projekt

ZLEPŠOVÁNÍ PRÁCE ŠKOLY V RÁMCI FORMATIVNÍHO HODNOCENÍ, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_32/0008204

je spolufinancován Evropskou unií.

http://www.sskolemb.cz/cs/horni-menu/projekty-financovane-eu/zlepsovani-prace-skoly-v-ramci-formativniho-hodnoceni.html