česky deutsch

Dětský klub Husova

Úvod » Projekty » Dětský klub Husova

 

Logo OPZ barevné_ŠK

 

Název projektu: Dětský klub Husova 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928

Termín realizace: 1. 9. 2018 - 30.6. 2021 

Cíl projektu: Cílem projektu je zřídit zařízení pro děti mladšího školního věku s dostatečnou kapacitou, které by jejich 
                      rodičům umožnilo skloubit pracovní povinnosti s péčí o děti a zajistilo tak mezičlánek mezi školním vyučováním
                      a rodinnou péčí o děti  v době pracovního vytížení.

Aktivity projektu: Zřízení a provoz Dětského klubu Husova - otevřeno bude 5 oddělení klubu pro žáky 1. stupně (1 oddělení pro děti
                              ze 3. - 5. tříd - 6:00 - 7:45 hod. a 2 oddělení 11:45 - 16:30 hod., 2 oddělení 11:45 - 18:00 hod.) a 1 oddělení pro děti
                              mladšího školního věku - 13:00 -15:00 hod.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.