česky deutsch

Centrum volného času

Úvod » Projekty » Centrum volného času

Název projektu: Centrum volného času 

Termín realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Cíl projektu: Cílem CVČ v rámci školy je co nejpestřejší nabídka aktivit přizpůsobených zájmům, věku a různým dispozicím dětí. Výchovní aspekt navíc vedle možností seznámit je s pestrou škálou rozmanitých zájmových a volnočasových činností zahrnuje i cílené prohlubování sociálních kompetencí dětí při různých příležitostech a v širším kolektivu.
                         

Projekt je dotován z Fondu vzdělávání Statutárního města Liberec