česky deutsch

„Vánoční jarmark“

Úvod » Projekty » „Vánoční jarmark“

období: říjen - prosinec 2014

V rámci ŠD bude na ZŠ realizovaná akce „Vánoční jarmark“ , kde dětí jednotlivých oddělení prezentují svoje výrobky, které zhotovili společně s paní vychovatelkami v družinových třídách.

Součástí „Vánočního jarmarku“ jsou i vánoční dílničky, kde jsi děti vyzkouší zručnost a talent.

Cílem akce je společná tvořivost, týmová a vzájemná spolupráce dětí, rodičů a učitelů.