česky deutsch

„Podnikáme - pomáháme“

Úvod » Projekty » „Podnikáme - pomáháme“

Veletrh fiktivních firem

V úterý 31. 3. 2015 se naše tři fiktivní firmy „AIDUCATION“, „SHOW TIME“
a „ POMOCNÁ TUŽKA“ zúčastnily veletrhu fiktivních firem, který probíhal pod záštitou  Centra dohody s.r.o. v Praze. Veletrhu se zúčastnilo deset fiktivních firem ze šesti základních škol. Akce byla zahájena paní Jitkou Šobrovovou prezentací jednotlivých firem. Poté se žáci odebrali ke svým výstavním stánkům, kde se rozdělili do tří skupin. Jedna skupina nakupovala, druhá hodnotila výstavní stánek a třetí prezentovala svoji firmu. Součástí  veletrhu byly soutěže : „ O nejlepší stánek“, „O nejvíce využitelný produkt v praxi“ a „O sociálně nejpřínosnější produkt“ , kde tým „Pomocné tužky“ ve složení: Filip Ditrich, Nikola Greplová, Nikola Mrijaj, Adéla Konrádová, Karolína Jeslínková, Matěj Cerman, Karolína Kindratová, Lucie Wieserová, Andrea Jägerová, Radim Müller, Kateřina Kozlová a Markéta Čalounová   obsadil 1. místo o nejlepší stánek a 2. místo o nejvíce využitelný produkt v praxi. Tým „ Aiducation“ ve složení: Daniel Ira, Marián Jerinič, Adam Boháč, Filip Havlíček, Julie Johannová, Barbora Kreizarová, Barbora Hromádková, Aleksandra Zalas, Petr Sokol, Adéla Kratochvílová a Jan Breburda  se umístil na 1. místě v soutěži o sociálně nejpřínosnější produkt. Po skončení nakupování, hodnocení a prezentaci byl pro žáky připravený vědomostní kvíz a prezentace reálné firmy z prostředí cestovního ruchu. Ve vědomostním kvízu tým „Pomocné tužky“ opět zabodoval a obsadil 1. místo .

Všem žákům děkujeme za reprezentaci naší školy a vítězným týmům blahopřejeme.

 

 

období : říjen 2014- červen 2015

registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0068

Na ZŠ budou v rámci projektu založený 3 minipodniky s aspektem sociálního podnikání:

„Pomocná tužka“ – maloobchod se školními pomůckami

„Aiducation“ - agentura poskytující asistenční služby pro handicapované

„Show time“ – eventová agentura

prostřednictvím kterých žáci získají zkušenost v podnikání, porozumí základným pojmům z firemní ekonomiky a rozvinou se jejich znalosti z oblasti finanční gramotnosti.

Tím, že některé minipodniky budou realizovat reální činnost, bude podpořen kontakt žáků s dalšími partnery, čím se posílí jejich znalost potřeb některých skupin (zdravotně postižených).