česky deutsch

"Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol – testová diagnostická baterie"

Úvod » Projekty » "Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol – testová diagnostická baterie"

Škola je zapojena do výzkumného projektu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s názvem "Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol – testová diagnostická baterie", řešeného s podporou Technologické agentury České republiky (TAČR), Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (TL01000365, 2018-2021), http://pages.pedf.cuni.cz/diagnostika_cteni/.