česky deutsch

7.B

Úvod » Třídy » 7.B

Informace k aktuálnímu režimu ve škole

Vážení a milí rodiče, milí žáci,

již začátek školního roku nebyl úplně v běžném režimu. Denně upravujeme chod školy tak, abychom vyhověli povinným  opatřením, ale zároveň našim dětem umožnili trochu „dýchat“.

Po zavedení povinnosti nošení roušek pro žáky druhého stupně i během výuky jsme se rozhodli učinit následující opatření a změny:

 1. Do odvolání je zrušena 7. a 8 vyučovací hodina. Výuka končí nejpozději  ve 13:45 hod.
 2. Vyučovací hodina je zkrácena na 40min. s prodloužením přestávky na 20 min. ( velká přestávka zůstává v rozsahu 30 min).
 3. Pro žáky 2.stupně je nařízen za příznivého počasí pobyt venku každou přestávku. Žáci jsou poučeni o dodržování rozestupů a neshlukování se. Důvodem je možnost sundání roušky a pobyt na čerstvém vzduchu.
 4. Žáci 1.stupně plní minimálně jednu vyučovací hodinu denně mimo třídu v důvodu volnějšího pohybu.
 5. Třídní schůzky plánované na 1.10.2020 se uskuteční v termínu on-line prostřednictvím Google Meet. Informace předají třídní učitelé včetně stanovení času.
 6. Prosím rodiče, kteří ještě nevyplnili dotazník týkající se informací pro KHS z důvodu trasování a dotazník k připravenosti na povinné vzdělávání na dálku, aby tak učinili co nejdříve (nevíme dne ani hodiny). Zároveň se omlouvám za spojení otázek v jeden dotazník a dostatečné nepoučení ohledně způsobu zpracování dat. Této chyby jsem si vědoma, činili jsme však tak s dobrým úmyslem ve snaze rychle shromáždit potřebné informace.

Rozpis vyučovacích hodin:

 1. 7:55 – 8:35
 2. 8:55 – 9:35
 3. 10:05 – 10:45
 4. 11:05 – 11:45
 5. 12:05 – 12:45
 6. 13:05 – 13:45

Vážení rodiče,

snažíme se maximálně s rozumem přistupovat ke všem opatřením a k organizaci školy. Kromě pandemie nás výrazně sužuje i přestavba kuchyně. Znamená to jednak výrazné omezení pohybu v areálu školy ( dodržení BOZ stavby, zákaz vjezdu do areálu, zákaz vstupu chodců) a organizaci přechodu žáků na obědy do externích výdejen. Zejména na SPŠ textilní moc prosím o pochopení a toleranci časových posunů.

Na nošení roušek existuje řada pohledů, názorů i odborných výzkumů. Ať už prosím na tuto věc máme každý svůj názor, veďme děti k tomu, aby pravidla ve škole dodržovaly. Zejména u mladších dětí prosím dohlédněte na to, aby každý den byly vybaveny minimálně dvěma čistými rouškami v sáčku + dalším sáčkem na odkládání roušky během výuky. Denně řešíme již při příchodu do školy, že žák rouškou vybaven není.

Nedodržování nastavených pravidel má za následek silný multiplikační efekt při trasování. Může se pak stát, že školu budeme nuceni z personálních důvodů uzavřít. To považuji za úplně poslední a nejhorší, pro mě zcela nepřijatelné řešení.

Moc prosím, buďme ohleduplní vůči všem. Věřte, že se nám to vrátí.

Přeji všem pohodový víkend a další podzimní dny.

V Liberci dne 18.9.2020                                                Blanka Lukeš Reindlová

Výzkum připravenosti k on-line výuce pro školní rok 2020 / 2021

Prosíme o vyplnění dotazníku na této adrese. Na konci dotazníku prosíme nezapomeňte formulář dokončit tlačítkem "Odeslat".

 

Informace a přihláška ke stravování

Požadavky na sešity

Seznam požadovaných sešitů naleznete zde.

Rozvrh třídy

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí xxx OSV M Z Aj/Aj Pč-1 Pč-2    
Úterý xxx F Čj Nj/KNj Aj/Aj D   Tv Tv
Středa xxx KNj/Nj Z M Čj F    
Čtvrtek xxx Nj/Nj D Aj/KAj Čj/M M/Čj Ov   Hv
Pátek xxx Čj Nj/Nj KAj/Aj M Vv Vv    

 

Důležité informace k rozvrhu

Informace k chodu školy najdete v textu níže, včetně základního režimu fungování obědů.

 • V pondělí Pč rozděleno na 2 skupiny. Skupina 1 - oběd po 5. hodině a odchod domů, skupina 2 oběd po 4. hodině, návrat do školy na výuku a po 6. hodině odchod domů. V pololetí se skupiny vymění!!!
 • Obědy: St, Čt, Pá oběd ve 14 hodin (po přesunu ze školy), Po - každá skupina jinak - viz výše. Út oběd ve 13 hodin.
 • Kroužky, sportovní aktivity, ZUŠ apod. plánujte raději až na pozdější odpoledne.

 

Na některé předměty mají děti nové vyučující:

 • Z a TV kluci - paní učitelka Vohradská
 • Hv - paní učitelka Moravcová
 • NJ - paní učitelka Brichová (loňská skupina paní učitelky Diviškové)
 • Ov - paní učitelka Novotná
 • VV - stejná paní učitelka, jen nové jméno:-) - paní učitelka Pánková (loni Lipanská)

 

Milí sedmáci, vítám vás v novém školním roce. Doufejme, že letošní rok bude klidnější než ten předchozí. Moc se na vás těším. Vítám také vaše rodiče a doufám, že budeme pokračovat ve skvělé spolupráci.

R.Šebestová

Kontaktní údaje - třídní učitelka: Mgr. Renata Šebestová

konzultační hodiny pro školní rok 2020/21: 

(Prosím kontaktujte mě alespoň den dopředu, abyste se ujistili, že nebudu mimo školu např. z důvodu výjezdu se žáky a pod., po domluvě je samozřejmě možný i jiný termín konzultace - stačí zavolat nebo napsat a domluvíme se dle vašich potřeb)

e-mail: renata.sebestova@husovaliberec.cz

telefon: 603 228 718

 

Aktuální informace

 

Informace ze dne 22. 9. 2020

Online výuka rozvrh na středu 23. 9. 2020

7B

ONLINE

  NJ konverzace s Meike a paní učitelka Brichová

            PŘ     - bez paní učtelky, zadán úkol

  Z - paní učitelka Vohradská

 MA - paní učitelka Červinková

  ČJ - paní učitelka Novotná

FY ODPADÁ

 

1. hodina 7:55 - 8:35

2. hodina 8:55 - 9:35

3. hodina 10:05 - 10:45

4. hodina 11:05 - 11:45

5. hodina 12:05 - 12:45

 

Informace ze dne 21.9.2020

Online výuka rozvrh na úterý 22. 9. 2020:

7B

ONLINE

M /ČER

ČJ /NOV

NJ/

AJ/KONF, HOLD

D / PAS

 

1. hodina 7:55 - 8:35

2. hodina 8:55 - 9:35

3. hodina 10:05 - 10:45

4. hodina 11:05 - 11:45

5. hodina 12:05 - 12:45

Připomínám projekt - zadaný úkol z Př - MOTÝL. Budete odevzdávat hned, jakmile dorazíte do školy. Počítejte tedy s tím.

 

Informace ze dne 18.9.2020

Distanční výuka pondělí a úterý

Pondělí

Vzhledem k nepřítomnosti velkého počtu učitelů v pondělí online výuka neproběhne. Děti využijí dopoledne na plnění zadaných domácích úkolů.

 

POZOR!!!  OD PONDĚLÍ

 

Změna časů zvonění - kvůli povinnosti nosit roušku celý den - mezi hodinami jsou 20 minutové přestávky na to, aby mohly děti ven na čerstvý vzduch   - více info v horní části naší nástěnky od paní ředitelky.

1. hodina 7:55 - 8:35

2. hodina 8:55 - 9:35

3. hodina 10:05 - 10:45

4. hodina 11:05 - 11:45

5. hodina 12:05 - 12:45

6. hodina 13:05 - 13:45

Odpolední hodiny (7. a 8. hodina) odpadají, rozvrh se bude upravovat průběžně. Budu vždy psát, co ten den bude.     

 

 

Informace ze dne 17.9.2020

Karanténa a distanční výuka v naší třídě

Celá třída od včerejška (16.9.) v karanténě. Čekáme na výsledky. Jakmile přijdou, ozvu se opět přes Whatsapp skupinu.

Dnes domácí práce na úkolech, které děti již dostaly ve škole, popř. jim vyučující zadají krátký úkol přes učebnu. V učebně jsou některé předměty nově vytvořené, je potřeba se tedy do předmětu zase přihlásit - stejně jako na jaře.

Rozvrh distanční výuky

Pátek: ČJ, NJ, AJ a M  (NJ a AJ celá třída společně - NJ se mnou a AJ s paní učitelkou Holden)

Pondělí (předběžně): OSV/NJ, M, ČJ, AJ, Př  (čekáme na výsledky testů a na informaci, kdy půjdeme v pondělí na nové testy, podle toho se rozvrh upraví)

 

 

 

Informace ze dne 9.9.2020

Na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví se od zítra tedy od 10. 9. 2020 zavádí povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách. Týká se samozřejmě i školy. Děti budou vstupovat do budovy se zakrytými ústy a nosem. Roušku mohou odložit pouze na čas vyučování. Každý žák bude vybaven dvěma rouškami a sáčkem na odkládání. Používání roušek je povinné i v prostorách jídelen (mimo dobu konzumace vlastního jídla). Ve škole se roušky používají ve všech společných prostorách, dále i ve třídě v době přestávky (mimo konzumaci svačin a pití). V případě potřeby je možné si jednorázovou roušku zakoupit v sekretariátu – cena 20,-. Kč.

 

Organizace výuky v týdnu od 1.9. - 4.9. 2020

 • úterý 1.9. 2020 - Zahájení školního roku, 1. + 2. vyučovací hodina - třídnická hodina, konec výuky v 9:35 hod.

         S sebou psací potřeby, papír (blok) popř. prázdný rozvrh na zaznamenání tříd a vyučujících. 1.9. se nepřezouváme. Klíčky od šatny s sebou.

 • středa 2.9. 2020 - 1.+2. vyučovací hodina - třídnická hodina, 3. - 6. hodina dle rozvrhu

         S sebou psací potřeby a blok či papír na 1. a 2. hodinu, dále dle rozvrhu. Normální režim s přezouváním. Přinést podepsaný papír "Organizační zajištění chodu školy od 1.9.202"!!!

 • 3.9. - 4.9. 2020 - výuka dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

 Předpokládané výdaje pro školní rok 2020/2021

 • Pracovní sešity z ČjL - 100,- Kč
 • Pracovní sešity z Ma - 150,- Kč 
 • Pomůcky na VV - 50,- Kč
 • Časopis Aj - 250,- Kč
 • Žákovský zápisník - 10,- Kč (při ztrátě 25,- Kč)
 • Třídní fond (kina, exkurze apod.)  140,-
 • Balík papírů, skládané útěrky (zejméne na VV) a krabici kapesníků

V průběhu září platba celé částky třídní učitelce - vybírat se tedy bude: 700,- 

Další platby během školního roku:

 • Lyžařský kurz - orientační cena 4000,-
 • Učebnice a pracovní sešit AJ - platba do Vánoc - 550,- (upřesní vyučující AJ v průběhu školního roku, až bude potřeba)
 • Učebnice a pracovní sešit NJ - platba do Vánoc - 420,- (upřesní vyučující NJ v průběhu školního roku, až bude potřeba)

 

Organizační zajištění chodu školy od 1.9.2020

 1. Vjezd vozidel i vstup osob do areálu školy je s ohledem na STAVBU přísně zakázán. Výjimku mají někteří zaměstnanci, kteří byli řádně poučeni o možnostech využívaní prostor vyhrazené stavbě.
 2. Žáci a zaměstnanci školy využívají venkovní areál  (prostor hřiště) v režimu, který umožňuje stavba, vždy po konzultaci s ředitelkou školy nebo školníkem. Přístup na hřiště je umožněn pouze z budovy zadním vchodem. Průchod z areálu není možný! Při činnostech na hřišti je nutné brát v úvahu provoz stavby. Aktivity, které mohou omezit provoz stavby, nejsou dovoleny.
 3. Vstup rodičů a veřejnosti do školy je umožněn pouze bočním vchodem po registraci na sekretariátu školy. Zákonní zástupci s aktivovanou vstupní kartou mohou využít  vestibul pro efektivnější  komunikaci prostřednictvím místních telefonních linek. V prostorech se však s ohledem na zajištění protiepidemiologických opatření zdržují co nejkratší dobu, vždy s ROUŠKOU!!!
 4. Všichni zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, návštěvníci a veřejnost dodržují stanovená opatření platná v danou dobu vyhlášená KHS nebo MZd.  
 5. Ranní provoz školní družiny a dětského klubu Husova je od 6:00  a vstup je zajištěn bočním vchodem prostřednictvím aktivované karty. V ojedinělých případech lze využít zvonek DKH – ŠD umístěný u vstupních vnitřních dveří bočního vchodu. Do budovy vstupuje tímto způsobem výhradně žák nikoli rodič. Potřebuje-li zákonný zástupce vstoupit do budovy, využívá zásadně pouze zvonek na sekretariát, který je v provozu od 7:00 hod.
 6. Žáci přicházejí do školy 7:35 – 7:50. Do šaten vstupuji po skupinách podle pokynů a organizace zaměstnanců školy. V prostorech šatních skříněk se zdržují pouze na dobu bezpodmínečně nutnou. 
 7. Po vstupu do budovy si každý desinfikuje ruce. Totéž provádí při vstupu do třídy a po každém užití toalet nebo příchodu z venku. Osoby s alergií na desinfekční prostředky se řídí individuálním postupem (krémy, hygienické ubrousky apod.) Na dodržování hygienických opatření dbají pověření zaměstnanci školy.
 8. Vstup do šaten není rodičům v době ranního příchodu žáků z důvodu omezených prostorových podmínek povolen. Pověření zaměstnanci školy pomohou žákům nižších tříd, především prvních ročníků. Pro 1. třídy platí v prvním týdnu září volný průchod do třídy   bez přezouvání společně pouze s jedním zákonným zástupcem.
 9. Během celého dne probíhá průběžně zvýšená hygienická údržba toalet a společných prostor.
 10. Žáci svačí (konzumují všechny potraviny) zásadně ve třídě, nikoli na chodbách a dalších společných prostorech. Přesun ze třídy do třídy provádí co nejrychleji, snaží se minimálně zdržovat na chodbách s žáky jiných tříd.
 11. Zaměstnanci dodržují principy častého a efektivního větrání dle předem stanovených pokynů.
 12. Obědy jsou zajištěny dle dříve stanoveného rozpisu v externích prostorech. Při přechodu ke stravování je nutné se řídit platnými podmínkami nařízení KHS nebo MZd.   V externích prostorech je bezpodmínečně nutné dbát nařízení daných subjektů a jejich zaměstnanců.
  Žáci 2.stupně  7.-9.třída ( stravování ZŠ – 5.květen) odchází ze školy společně s pověřeným pracovníkem školy, který následně zajistí dohled nad žáky v průběhu stravování. Po obědě odchází žák samostatně domů nebo se samostatně vrací na odpolední vyučování bez pedagogického dohledu. Žáci 6. tříd opouští místo stravování ( SPŠTex.) samostatně pouze po ukončení vyučování, v případě odpoledního vyučování se vrací s pověřeným pracovníkem školy.
 13. Vzhledem k přechodu a využívání stravování mimo objekt školy není možné zajistit přesný časový harmonogram. Velice prosíme zákonné zástupce o pochopení a loajalitu. Není vůbec jednoduché skloubit všechny proměnné a vyhovět všem podmínkám a nařízením. Je velmi pravděpodobné, že návraty dětí ze stravování, popřípadě možnost vyzvedávání dětí po obědě u výdejny stravování budou klouzavé, mohou se měnit a může se stávat, že bude nutné krátit čas na vypracování některých úkolů, které budou muset děti dodělat doma. Naším cílem však bude takovým  situacím předcházet a jejich četnost minimalizovat.
 14. Výběr jídel pro 2.- 9. ročník během období září – leden se provádí prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz s kódem příslušné výdejny a vaší emailové adresy. Nezapomeňte se včas registrovat a aktivovat karty podle instrukcí na příslušné nástěnce třídy žáka.
 15. Obědy 1.9.2020 budou zajištěny pouze pro děti  využívající  školní družinu či DKH v tento den. Oběd tohoto dne je potřeba speciálně přihlásit ( týká se MŠ Kláštěrní-1.tř. a SPŠTex pro 2.-5.roč.) Vyučování tento den pro všechny žáky končí 9:35. Organizaci výuky v dalších dnech najdete na třídních nástěnkách jednotlivých tříd.
 16. Výuka tělesné výchovy bude probíhat v běžném režimu, pokud nedojde k omezení KHS nebo MZd. Výuka plavání 3. tříd zatím není jistá.
 17. Pokud nedojde ke zhoršení situace, turistický kurz pro 6.ročníky se koná v termínu. Výjezd do Anglie byl cestovní kanceláří zrušen. Další výjezdy, školy v přírodě a akce mimo školu se budou konat dle aktuálních možností s prioritou je uskutečnit dle běžných zvyklostí.
 18. Snahou vedení školy je realizovat chod školy v maximálně možném běžném režimu.
 19. V případě nařízení KHS nebo MZd používání roušek je žák povinen mít s sebou minimálně 2 roušky + hygienický igelitový sáček. Dodržuje všechna platná pravidla.
 20. Konkrétní informace týkající se dané třídy, naleznete na webových stránkách své třídy.

V Liberci dne 25.8.2020

                                                                       Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

Organizace školního roku 2020/2021:

Zahájení: úterý 1. září 2020

Konec 1. pololetí: čtvrtek 28. ledna 2021

Konec 2. pololetí: středa 30. června 2021

Zahájení dalšího školního roku: úterý 1. září 2021

 

Prázdniny a svátky v rámci školního roku

Den české státnosti: pondělí 28. září 2020

Podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu: středa 28. října až neděle 1. listopadu 2020

Den boje za svobodu a demokracii: úterý 17. listopadu 2020

Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 až neděle 3. ledna 2021, vyučování začíná v pondělí 4. ledna 2021

Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021

Jarní prázdniny: 1. až 7. února 2021

Velikonoční prázdniny + Velikonoční pondělí: čtvrtek 1. až pondělí 5. dubna 2021

Hlavní prázdniny: čtvrtek 1. července až úterý 31. srpna 2021

 

Schůzky SRPŠ

1.10.2020

26.11.2020 - konzultační

14.1.2021 - konzultační

25.3.2021 - konzultační

20.5.2021

 

 

Uvolňování z výuky a zdravotní způsobilost

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 3 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty), a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.

Zdravotní způsobilost je platná dva roky, měla by být aktualizována pro výjezdy do ciziny a lyžařský kurz! Pokud vám brzy způsobilost vyprší, myslete na to, že bude třeba ji aktualizovat.

Omlouvání žáků

Při nemoci:

 • ihned email třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
 • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
 • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

 • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

 • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

 

Kontakty

Škola:                                     Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                                  Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

E-mail:                                    info@husovaliberec.cz

Telefon ředitelna:                731 632 396

Telefon kancelář:                 731 632 396

Jídelna:                                  xxx 1. pololetí: ZŠ 5. května

Ředitelka:                              Mgr. Blanka Reindlová    

Třídní učitel:                          Mgr. Renata Šebestová 

 

Důležité upozornění:

Pro vstup do školy je nutné, aby každý žák  využíval výhradně  vlastní aktivovanou OPUS kartu ( popř. ISIC). Aktivace karty může být udělena na žádost i rodičům.

Pro případ nevyužívání karty OPUS pro další účely (jízdné, knihovna apod) je možné zakoupit si jednoúčelovou kartu pouze pro vstup do budovy v sekretariátu školy.

Z technickoorganizačních důvodů není možné pravidelně zajišťovat okamžitý vstup do budovy na zazvonění.

 

Aktivace karty je provedena v tyto časy:

Ranní školní družina - 6:30 – 7:20

Žák školy - 7:20 – 16:00

Vstup v 7:20 – 7:35 je umožněn do vestibulu budovy

Rodiče - 7:20 – 16:00 - pouze do vestibulu