česky deutsch

7.B

Úvod » Třídy » 7.B

 

Volby do školské rady

Ředitelka Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec v souladu s § 167 a 168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady a oznamuje termín a místo konání voleb.

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční v týdnu od 21. 6. do 24. 6. 2021 od 8:00 do 15:00 v sekretariátu školy a od 15:00 do 16:30 ve školní družině a budou probíhat v souladu s volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem.

Složení školské rady:
Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Nominace kandidátů:
Návrhy na kandidáty pro volby do školské rady se podávají nejpozději do 3. června 2021, a to buď elektronicky na adresu lukes.reindlova@husovaliberec.cz či písemně do kanceláře školy (viz přiložený dokument).

Způsob volby:
Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. Volič zásadně hlasuje osobně. Z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců budou zvoleni 2 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Z navržených kandidátů zřad pedagogů budou zvoleni 2 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Jejich jména budou zveřejněna na internetových stránkách školy: www.zskola.cz.

Členové volební komise:
Předseda: Mgr. Libor Junek
Členové: MUDr. Petra Telekesová, Ing. Ondřej Červinka

Formuláře pro kandidaturu naleznete zde.

V Liberci dne 6. května 2021

 

Vážení rodiče a milí sedmáci,

vítejte na webových stránkách třídy 7.B

 

třídní učitelka                              Mgr. Renata Šebestová     sekretariát školy                        
e-mail renata.sebestova@husovaliberec.cz            email          info@husovaliberec.cz                      
telefon 603 228 718 telefon 731 632 396

 

jídelna                                                                                                                                                                                                                               
email jidelna@husovaliberec.cz    
telefon 775 856 575 nebo 731 632 396    

 

Aktuální informace

Informace ze dne 11.6.2021

Informace k závěru školního roku

V pondělí na třídnické hodině dám dětem "návratky" k výletům a všem akcím do konce školního roku.

Týden 14.6. - 18.6.

Probíhá normální výuka.

Spaní ve škole: ze středy na čtvrtek (z 16. na 17.6.), sraz v 18 hodin na hřišti školy, s sebou spacák, karimatka, hygienické potřeby, jídlo a pití na snídani (popř večeři, pokud si nebudou objednávat pizzu) + peníze na objednání pizzy nebo něčeho jiného na večeři, věci na společný program (hry dle vlastního výběru, připravují ve skupinkách)

Ve čtvrtek ráno 1. hodina spojená NJ - od druhé hodiny normální výuka.

Pátek 18.6. focení 2. hodinu (místo NJ)

 

Týden 21.6. - 25.6.

V pondělí 21.6. normální výuka

Úterý 22.6. - školní výlet - Dolánky (koloběžky, lezení, sport. aktivity)

Středa - odevzdávání učebnic, deskové hry, dle počasí případně procházka ven

Čtvrtek -  úklid třídy, vyklízení boxů, skříněk, dle počasí procházka v okolí, společné aktivity s celou třídou

Pátek 25.6. - školní výlet k lesnímu koupališti - opékání, hry

 

Týden 28.6. - 30.6.

28.6. odevzdávání učebnic (dořešení zapomenutých z minulého týdne)

29.6. rozdávání nových učebnic

30.6. vysvědčení

 

Informace ze dne 29.5.2021

1) V pondělí 31.5. odpadá 1. hodina (jsem s dcerou u lékaře), testování proběhne na začátku hodiny matematiky (2. hodina).

2) Ve středu 2.6. se konají poslední třídní schůzky v tomto školním roce. Setkáme se online od 18 hodin - připojení přes účty dětí v učebně - "třídnické hodiny 7B". Připojovat se můžete již od cca 17:50. Těším se na setkání s vámi. Od 18 hodin se k nám hned v úvodu třídních schůzek připojí také paní ředitelka.

 

Informace ze dne 14.5.2021

1) Od pondělí 17.5. se vrací do školy všichni žáci. Sejdeme se ve třídě 207, která bude do konce roku sloužit jako vaše kmenová třída. Během třídnické hodiny proběhne testování (každé pondělí). Poté se normálně učíte. Rozvrh se moc nemění, jen tam přibyde jedna hodina výtvarky - označeno červeně.

2) Výuka ve čtvrtek a pátek - Vzhledem k tomu, že se většina učitelů 2. stupně bude ve čtvrtek očkovat, bude pro celý druhý stupeň ve čtvrtek a v pátek probíhat online výuka - jednotliví vyučující vám dají instrukce, zda proběhne hodina přes meet nebo zda budete mít samostatnou práci. Od dalšího pondělí pak normálně dle rozvrhu celý týden ve škole.

3) Obědy - Nezapomeňte si na čtvrtek a pátek případně odhlásit obědy. Nebo si je vyzvednout u okénka. Okénko ale bude fungovat pro žáky školy jen v ten čtvrtek a pátek. Ostatní dny již není možné obědy takto vyzvedávat a to ani v případě nepřítomnosti ve škole.

4) Vstup do školy - Škola – hlavní vchod se pro žáky otevře v 7:30. Prosíme pouze o neshlukování se ve vestibulu. Pokud to počasí alespoň trochu dovolí, prosíme žáky, aby vyčkali do uvedeného času před školou. Se vstupem do školy je bezpodmínečně nutné mít zakrytá ústa a nos předepsanou rouškou. Děti se přezouvají u svých šatních skříněk, které najdou na svém místě. Žáci vstupují do svých kmenových tříd. Testování se provádí do odvolání 1x týdně – hromadně vždy v pondělí v rámci hodiny OSV. Po celou dobu je nutné mít nasazenou roušku.

5) Příchod později - v případě, že žák přijde v pondělí do školy mimo běžný čas příchodu (např. návrat od lékaře), půjde bočním vchodem a na sekretariátu proběhne testování, teprve poté může do výuky

6) Rozvrh

Do konce  školního roku se zatím neuvažuje o obnovení odpoledního vyučování. Tělesná a hudební výchova bude realizována formou výzev pro domácí práci. Výtvarná výchova je zařazena se sníženou hodinovou dotací.

Kmenová třída = 207

1.

2.

3.

4.

5.

6.

  PONDĚLÍ

 OSV

         M       

Z

    AJ   

 207/209

 PŘ

 

    ÚTERÝ

FY

   ČJ

NJ

       207/304    

AJ

      207/209    

 D

 

   STŘEDA

NJ

    207/209     

 PŘ

Z

 ČJ/M  

     207/309    

VV

   ČTVRTEK

NJ

   207/304

 D

AJ

207/209

  M/ČJ 

207/101

ČJ

      OV      

    PÁTEK

 ČJ

    207/304

 NJ

AJ

    207/203

M

FY

 

 

Informace ze dne 30.4.2021

Hurááááá jdeme do školy. Už se na vás moc těším, že vás uvidím všechny naživo. :-)

Důležité informace - posílala jsem již průběžně celý týden, zde shrnutí + aktuálně nové informace

1) příchod do školy od 7:40 - netvořit před školou skupiny, plynule jít do školy, přezout se v šatně (nezapomeňte si klíček od šatny) a dorazit do třídy 303 - vedle naší třídy (třída paní učitelky Hyškové - směrem k mému kabinetu). Tam proběhne testování.

Pokud si někdo přinese vlastní test, je nutné mít s sebou napsané či vytištěné oznašení testu - resp. přesný údaj, na kterém řádku tabulky z ministerstva se test nachází. Tabulka odkaz zde (testů je přes 700 a není v našich silách vyhledávat testy, které si děti přinesou). Každopádně musí jít o schválený test!!!  POZOR zjistila jsem, že se seznam testů od 1.5. MĚNÍ. Překontrolujte si, zda váš test je v seznamu či nikoliv a použijte opravdu tu tabulku, na kterou jsem vám dala odkaz - pro jistotu ještě jednou zde. Je to ta první příoha na stránce.  Testuje se ve škole, nikoliv doma.

Po zjištění negativního testu přejdete do naší třídy 304, kde se budete učit. Do třídy 303 budete chodit na velkou přestávku kvůli větrání + na půlené hodiny.

2) S sebou do školy: 

 • věci na výuku  dle pondělního rozvrhu (následující dny dle rozvrhu)
 • klíče od šatny
 • kartu, kterou používáte na vstup + (NEBO 120,- Kč na zakoupení čipu na obědy - na čipu lze mít i vstup do školy, není tedy pak nutné mít kartu na vstup a čip na oběd, stejně tak lze mít oboje na kartě, záleží na tom, co vám lépe vyhovuje - čip lze připnout na klíče)
 • 2 chirurgické roušky NEBO 2 nanoroušky NEBO 2 respirátory (nemůže být látková rouška)
 • sáček na odkládání použité roušky

3) obědy - jak jsem již psala, je třeba mít zaplacenou zálohu na obědy, bylo třeba ji zaplatit ve středu, aby se již dnes platba zobrazila v systému strava - pokud na platbu někdo zapomně, prosím zadejte ji ihned a v pondělí ráno přijde dítě s hotovostí - PŘESNOU - na oběd, v pondělí lze takto v krajním případě oběd zakoupit přímo ve škole. Nebo počítejte s tím, že bude dítě zatím bez oběda, než platba na účet dorazí - je na to opravdu potřeba počítat 3 pracovní dny. Systém vás pustí na objednání obědů až ve chvíli, kdy jsou peníze v systému zobrazeny, což je zpravidla o den později než kdy dorazí na účet. 

Každý žák by měl znát heslo ke svému účtu na strava.cz - jméno mají všichni ve stejném tvaru jméno.příjmení, ale je nutné znát heslo.

Všichni, kdo měli na účtu v systému "strava" zálohu, mají automaticky objednaný oběd na celý týden - automaticky zvolen oběd č. 1 - změny můžete provádět prostřednictvím aplikace nebo na webu strava.cz - tedy změna výběru jídla či jeho odhlášení. Změny/odhlášení lze dělat pouze do 14 hodin předešlého pracovního dne. 

4) Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek.

5) Žáci, kteří jdou na přijímačky si v pondělí vyzvednou na sekretariátu potvrzení o negativním testu. (pokud už jste nebyli objedaní na dnešek a máte tedy již potvrzení u sebe)

6) Pro nepřítomné žáky se distanční výuka neorganizuje. V případě absence řešíte hodnocení N s jednotlivými vyučujícími, jakým způsobem a kdy  bude "chybějící" práce nahrazena.

7) Další týden následuje opět online.

 

ROZVRH na příští týden zde

 

         1.

          2.

         3.

         4.

         5.

         6.

  PONDĚLÍ

      OSV

         M

         Z

        AJ

        PŘ

 

    ÚTERÝ

      FY

        ČJ

        NJ

        AJ

         D

 

   STŘEDA

      NJ

       PŘ

         Z

        M 

 ČJ/M  (půlená hodina)

      

   ČTVRTEK

      NJ

        D

        AJ

  M/ČJ (půlená hodina)

        ČJ

       OV

    PÁTEK

      ČJ

       NJ

        AJ

        M

FY

 

Změna v rozvrhu není oproti online, jen ty dvě půlené hodiny. Půlit se budou normálně i jazyky - jedna skupina u nás ve třídě, druhá skupina ve třídě 303. 

 

Informace ze dne 12.4.2021

15.4.2021 se od 18:30 konají online třídní schůzky.  Přihlašovat se budete přes děti v učebně přes předmět 7B - třídnické hodiny. K tomu je opět zapotřebí jen to, že se děti přihlásí na svůj email a v učebně vám otevřou předmět 7B - třídnické hodiny. Tam už pak jen kliknete na odkaz do meetu.

Pokud by se schůzek chtěli účastnit oba rodiče zvlášť (např. nežijí ve společné domácnosti), pak je zapotřebí, aby se mi jeden z nich ozval a já mu pošlu přímo odkaz. Ten by pak měl fungovat tak, že vás musím do schůzky pustit, vy se "přihlašujete pod vaším jménem". 

Těším se na setkání s vámi

R. Šebestová

 

Informace ze dne 26.3.2021

Nový termín třídních schůzek 15.4. Způsob a čas upřesníme později.

 

Informace ze dne 6.3.2021

Školní jídelna

Pokud někdo ještě nevyplnil přihlášku ke stravování, prosím vyplňte a zašlete na email školní jídelny: jidelna@husovaliberec.cz Moc děkujeme za spolupráci

V jídelně vaří opravdu skvěle - otestováno mám celou rodinou (děti i dospělí) :-)

Vřele doporučuji, pokud to nemáte moc daleko, využít možnost vyzvedávání obědů v krabičce a obědy si objednat. Určitě si pochutnáte. :-))

 

Bakaláři

V souvislosti s přechodem na novou verzi Bakalářů, došlo k jejich plánovanému výpadku. Tuto informaci jsme předali v aktualitách na hlavní stánce našeho webu. Během tohoto výpadku ovšem došlo k  nějaké chybě na serveru a je třeba v Bakalářích ZNOVU načíst školu - není nutné aplikaci v telefonu mazat a znovu instalovat. Po znovunačtení naší školy aplikace vyžaduje opět heslo (některé telefony si heslo pamatují, některé bohužel ne). Kdo má někde uložená hesla, vloží bez problémů heslo a aplikace funguje dál.

Ti, kteří si nepamatují nebo nemají někde uložené heslo, mohou využít nově funkci "Zapomenuté heslo". Ta je k dispozici jen přes počítač - není tedy přímo v aplikaci v telefonu. Na webu školy úplně dole najdete odkaz na Bakaláře. Tam pak kliknete na "Zapomenuté heslo", vyplníte email, který byl zároveň použit na informace z jídelny - tedy jeden z emailů na rodiče, který máme od vás k dispozici. Na tento email vám pak přijde odkaz, pomocí něhož si vytvoříte vlastní nové heslo. To musí obsahovat minimálně jedno písmeno a jedno číslo a musí mít alespoň 8 znamů. Pak už se přihlásíte pomocí uživatelského jména, které najdete v aplikaci (to si stále pamatuje, nebo je uveden i při zadávání nového hesla nad tím heslem), a pomocí vašeho nastaveného hesla. Toto heslo pak použijete i pro aplikaci v telefonu. Tyto změny hesla jde udělat jak pro rodičovský tak pro dětský přístup. Zcela nám tedy odpadá potřeba generování hesla ze strany školy. Rodiče moho pro změnu hesla u svého přístupu využít jakýkoliv email, který uvedli třídnímu učiteli - email musí být zaznamenán v Bakalářích jako email na rodiče.

V případě jakýchkoliv potíží mě kontaktujte.

Podpora žáků, kteří něčemu nerozumí - DOUČOVÁNÍ ONLINE

V učebně se dětem postupně objeví nové "předměty = kurzy" - půjde o nabídku doučování. Zapsání do kurzu, resp. využití online hodin bude dobrovolné či doporučené dle informací od jednotlivých vyučujících. Naší snahou je nabídnout dětem možnost si zopakovat či upevnit to, co jim nejde, zeptat se znovu na to, čemu nerozumí, .... Bližší informace děti dostanou během třídnické hodiny.

 

Informace ze dne 27.2.2021

Vzhledem k tomu, že se budou i žáci 1. a 2. tříd vzdělávat na dálku, je možné v případě zájmu vyzvedávat již od pondělí 1.3. obědy u výdejního okénka. Je ale nutné mít uhrazenou zálohu a oběd si přes objednávkový systém objednat. Více info zde.

Informace ze dne 25.2.2021 

V pátek 26. 2. 2021 nebude probíhat standartní výuka online prostřednictvím meetu - důvodem je další vzdělávání pedagogickcýh pracovníků školy. Děti dostaly na pátek zadanou samostatnou práci, kterou vypracují dle instrukcí jednotlivých vyučujících.

 

Informace ze dne 12.2.2021 

Důležité informace týkající se lyžařského kurzu zde.

 

Informace ze dne 12.1.2021 

Na začátku školního roku se rodiče v rámci SRPŠ domluvili, že letos nebudeme vybírat 500,- Kč příspěvek do SRPŠ. Místo toho bude nabídka knih, které bude možné koupit do nové školní knihovny. Pro zobrazení tabulky s knihami, kam se zapíšete (jméno dítěte a třídu), klikněte zde.

Knihu pak koupíte a pošlete po dítěti do školy. Děkujeme za vaše přispění do nově vznikající knihovny s aktuální nabídkou knih ke čtení.

 

Informace ze dne 7.1.2021 

 

14.1.2021 se od 18:30 konají online třídní schůzky.  Přihlašovat se budete přes děti v učebně přes předmět 7B - třídnické hodiny. K tomu je opět zapotřebí jen to, že se děti přihlásí na svůj email a v učebně vám otevřou předmět 7B - třídnické hodiny. Tam už pak jen kliknete na odkaz do meetu.

Pokud by se schůzek chtěli účastnit oba rodiče zvlášť (např. nežijí ve společné domácnosti), pak je zapotřebí, aby se mi jeden z nich ozval a já mu pošlu přímo odkaz. Ten by pak měl fungovat tak, že vás musím do schůzky pustit, vy se "přihlašujete pod vaším jménem". Doufám, že tato varianta bude fungovat, během minulých schůzek v některých třídách nefungovalo tak, jak mělo. Tak snad nám to klapne.

Těším se na setkání s vámi

R. Šebestová

 

Informace ze dne 5.1.2021

 

14.1.2021 se od 18:30 konají online třídní schůzky. Způsob přihlášení na online schůzky vám pošlu příští týden.

Pokud potřebujete řešit prospěch svých dětí, využijte k tomu co nejdříve emaily jednotlivých vyučujících - najdete na stránkách školy zde. Online schůzky budou jen se mnou, nebude možné se spojit s ostatními vyučujícími. Těším se na společné setkání, i když opět jen na dálku.

 

Informace ze dne 30.12.2020

Nový kalendářní rok zahájíme bohužel opět na dálku - online výukou. Zde několik důležitých informací:

1) Platit bude tedy opět rozvrh, který už děti dobře znají. Pro jistotu znovu kopíruji, ať nemusíte hledat.

 

         1.

          2.

         3.

         4.

         5.

         6.

  PONDĚLÍ

      OSV

         M

         Z

        AJ

        PŘ

 

    ÚTERÝ

      FY

        ČJ

        NJ

        AJ

         D

 

   STŘEDA

      NJ

       PŘ

         Z

        M 

       ČJ

      

   ČTVRTEK

      NJ

        D

        AJ

        M

        ČJ

       OV

    PÁTEK

      ČJ

       NJ

        AJ

        M

FY

 

 

Informace ze dne 9.9.2020

Na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví se od zítra tedy od 10. 9. 2020 zavádí povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách. Týká se samozřejmě i školy. Děti budou vstupovat do budovy se zakrytými ústy a nosem. Roušku mohou odložit pouze na čas vyučování. Každý žák bude vybaven dvěma rouškami a sáčkem na odkládání. Používání roušek je povinné i v prostorách jídelen (mimo dobu konzumace vlastního jídla). Ve škole se roušky používají ve všech společných prostorách, dále i ve třídě v době přestávky (mimo konzumaci svačin a pití). V případě potřeby je možné si jednorázovou roušku zakoupit v sekretariátu – cena 20,-. Kč.

 

Organizace výuky v týdnu od 1.9. - 4.9. 2020

 • úterý 1.9. 2020 - Zahájení školního roku, 1. + 2. vyučovací hodina - třídnická hodina, konec výuky v 9:35 hod.

         S sebou psací potřeby, papír (blok) popř. prázdný rozvrh na zaznamenání tříd a vyučujících. 1.9. se nepřezouváme. Klíčky od šatny s sebou.

 • středa 2.9. 2020 - 1.+2. vyučovací hodina - třídnická hodina, 3. - 6. hodina dle rozvrhu

         S sebou psací potřeby a blok či papír na 1. a 2. hodinu, dále dle rozvrhu. Normální režim s přezouváním. Přinést podepsaný papír "Organizační zajištění chodu školy od 1.9.202"!!!

 • 3.9. - 4.9. 2020 - výuka dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

 Předpokládané výdaje pro školní rok 2020/2021

 • Pracovní sešity z ČjL - 100,- Kč
 • Pracovní sešity z Ma - 150,- Kč 
 • Pomůcky na VV - 50,- Kč
 • Časopis Aj - 250,- Kč
 • Žákovský zápisník - 10,- Kč (při ztrátě 25,- Kč)
 • Třídní fond (kina, exkurze apod.)  140,-
 • Balík papírů, skládané útěrky (zejméne na VV) a krabici kapesníků

V průběhu září platba celé částky třídní učitelce - vybírat se tedy bude: 700,- 

Další platby během školního roku:

 • Lyžařský kurz - orientační cena 4000,-
 • Učebnice a pracovní sešit AJ - platba do Vánoc - 550,- (upřesní vyučující AJ v průběhu školního roku, až bude potřeba)
 • Učebnice a pracovní sešit NJ - platba do Vánoc - 420,- (upřesní vyučující NJ v průběhu školního roku, až bude potřeba)

 

Rozvrh třídy - neplatí v době střídavé výuky, ani během online výuky

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí xxx OSV M Z Aj/Aj Pč-1 Pč-2    
Úterý xxx F Čj Nj/KNj Aj/Aj D   Tv Tv
Středa xxx KNj/Nj Z M Čj F    
Čtvrtek xxx Nj/Nj D Aj/KAj Čj/M M/Čj Ov   Hv
Pátek xxx Čj Nj/Nj KAj/Aj M Vv Vv    

 

Důležité informace k rozvrhu

Informace k chodu školy najdete v textu níže, včetně základního režimu fungování obědů.

 • V pondělí Pč rozděleno na 2 skupiny. Skupina 1 - oběd po 5. hodině a odchod domů, skupina 2 oběd po 4. hodině, návrat do školy na výuku a po 6. hodině odchod domů. V pololetí se skupiny vymění!!!
 • Obědy: St, Čt, Pá oběd ve 14 hodin (po přesunu ze školy), Po - každá skupina jinak - viz výše. Út oběd ve 13 hodin.
 • Kroužky, sportovní aktivity, ZUŠ apod. plánujte raději až na pozdější odpoledne.

 

Na některé předměty mají děti nové vyučující:

 • Z a TV kluci - paní učitelka Vohradská
 • Hv - paní učitelka Moravcová
 • NJ - paní učitelka Brichová (loňská skupina paní učitelky Diviškové)
 • Ov - paní učitelka Novotná
 • VV - stejná paní učitelka, jen nové jméno:-) - paní učitelka Pánková (loni Lipanská)

 

Milí sedmáci, vítám vás v novém školním roce. Doufejme, že letošní rok bude klidnější než ten předchozí. Moc se na vás těším. Vítám také vaše rodiče a doufám, že budeme pokračovat ve skvělé spolupráci.

R.Šebestová

Kontaktní údaje - třídní učitelka: Mgr. Renata Šebestová

konzultační hodiny pro školní rok 2020/21: 

(Prosím kontaktujte mě alespoň den dopředu, abyste se ujistili, že nebudu mimo školu např. z důvodu výjezdu se žáky a pod., po domluvě je samozřejmě možný i jiný termín konzultace - stačí zavolat nebo napsat a domluvíme se dle vašich potřeb)

e-mail: renata.sebestova@husovaliberec.cz

telefon: 603 228 718

 

Provoz nové školní jídelny

Milí žáci, vážení rodiče,

po dlouhé době se blíží den, kdy se společně dočkáme a naše škola bude moci poskytnout žákům i zaměstnancům kvalitní, snad i chutné stravování v kulturním prostředí. Na rekonstrukci jsme dlouho čekali a volali jsme po změně. Vlastní stavební úpravy se týkaly zásadních změn v dispozicích staré budovy i změn účelu přístavby. Z gymnastického sálu (malé tělocvičny) a ranní družiny se stala prostorná jídelna, ve staré budově byla vybudována technologicky nejmodernější kuchyně na území regionu.

Provozování školní jídelny (kuchyně) zůstává v rukou školy, což umožní těsnější kontakt mezi žáky, rodiči a personálem kuchyně, který byl velmi pečlivě vybrán.

Zahájení provozu je plánováno na 1. 3. 2021.

Vzhledem ke složitosti administrativních úkonů si vás všechny dovoluji požádat o spolupráci, a to poměrně rychle. 

1.     Prosím všechny rodiče žáků 1. – 9. ročníků o vyplnění přihlášky ke stravování, a to i v případě, že nejsou rozhodnuti o využívání školního stravování. Bezprostřední odevzdání přihlášky je nutné k finančnímu zajištění a čerpání státní dotace. To vše bez ohledu na to, zda konkrétního žáka čeká prezenční či distanční výuka. Přihlášku naleznete v příloze. Vyplněnou a podepsanou ji, prosím, naskenujte a zašlete emailem na adresu jidelna@husovaliberec.cz nebo v papírové podobě odevzdejte na sekretariátu školy.                                                           Termín:     do konce února 2021

2.     Veškerá komunikace (objednávání, odhlašování, výběr jídla) bude ovládána prostřednictvím programu Strava.cz. Tento systém již znáte (2. – 9. ročník).  Na webových stránkách školy v sekci Jídelníček (ikona Školní jídelna) najdete napojení na systém Strava.cz – odkaz na jídelníček a přihlašovací dialog aplikace Stravné. Pro snadné ovládání můžete využít i aplikace ve svých mobilních telefonech. Vzhledem k poměrně rychlému nástupu mohou nastat při využívání internetové podpory zprvu komplikace, proto prosím o pochopení a trpělivost.

3.     K výdeji obědů budou děti potřebovat OPUS kartu / bílou školní vstupní kartu nebo čip. Čip můžete zakoupit u nás ve škole prostřednictvím třídního učitele při prezenční výuce nebo na sekretariátu školy v provozní době od 8 do 14 hod. Cena čipu je 120,- Kč a lze jej používat i pro vstup do školy místo původních karet. Je na Vašem uvážení, kterou z možností využijete - čip je sice dražší, ale skladnější, lze jej přidat například ke klíčům.

Postupně umožníme výběr ze tří jídel. Volba probíhá online na základě přiděleného jména a hesla, které dostanete na Vaši emailovou adresu uvedenou v Bakalářích (lze zkontrolovat na kartě žáka). Email, který můžete očekávat během příštího týdne, bude též obsahovat variabilní symbol pro bezhotovostní platbu záloh obědů.

Obědy jsou automaticky objednány na základě přihlášky od 1. 3. 2021, a to vždy pro děti prezenčního vzdělávání. 

Žáci plnící distanční výuku si musí v případě zájmu obědy objednat samostatně. Výdej v zatavených krabičkách bude organizován výdejním okénkem z hřiště v čase od 13 do 14 hodin. 

Neodebrání obědu je vždy třeba včas nahlásit. Odhlašování obědů se provádí též online do 13 hodin předchozího pracovního dne na www.strava.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace při volbě výdejny a zadání přihlašovacích údajů. 

V době mimo distanční výuku, tedy v případě plnění prezenční výuky, je možné si jídlo s sebou odnést pouze první den nemoci dítěte.

 

Úhradu stravného na měsíc březen proveďte nejpozději do 10. 3. 2021 na bankovní účet 8950182/0800.

A dále nastavte zálohovou platbu vždy do 25. v předcházejícím měsíci.

Variabilní symbol: bude zaslán samostatně na Váš email uvedený v kartě žáka v Bakalařích

Zpráva pro příjemce: jméno, příjmení a třída žáka

Ve výjimečných případech lze uhradit v hotovosti v sekretariátu školy.

Veškeré změny čísla účtu či banky hlaste vedoucímu provozu, nejlépe písemnou formou.

 

Aktivace karet a čipů proběhne v prvních dnech stravování.

 

Ceny stravného pro žáky základní školy:

7-10 let            27,- Kč / 1 oběd                       měsíční platba  – záloha 540,- Kč

11-14 let          29,- Kč / 1 oběd                       měsíční platba              580,- Kč

15 a více let      31,- Kč / 1 oběd                      měsíční platba             620,- Kč

Do věkových skupin jsou žáci zařazeni dle dosaženého věku ve školním roce /září – srpen/.

V případě úplného odhlášení ze stravování žádáme o písemné sdělení této změny, neboť průběžně informujeme Krajský úřad Libereckého kraje.

 

Kontaktní údaje:

Telefon:                      775 856 575 nebo 731 632 396 

E-mail:                        jidelna@husovaliberec.cz

Web:                           www.zskola.cz/jidelnicek

Vedoucí školní jídelny: Mgr. Marcel Novotný;  e-mail: marcel.novotny@husovaliberec.cz.

 

 

Informace a přihláška ke stravování

Výzkum připravenosti k on-line výuce pro školní rok 2020 / 2021

Prosíme o vyplnění dotazníku na této adrese. Na konci dotazníku prosíme nezapomeňte formulář dokončit tlačítkem "Odeslat".

 

Organizační zajištění chodu školy od 1.9.2020

 1. Vjezd vozidel i vstup osob do areálu školy je s ohledem na STAVBU přísně zakázán. Výjimku mají někteří zaměstnanci, kteří byli řádně poučeni o možnostech využívaní prostor vyhrazené stavbě.
 2. Žáci a zaměstnanci školy využívají venkovní areál  (prostor hřiště) v režimu, který umožňuje stavba, vždy po konzultaci s ředitelkou školy nebo školníkem. Přístup na hřiště je umožněn pouze z budovy zadním vchodem. Průchod z areálu není možný! Při činnostech na hřišti je nutné brát v úvahu provoz stavby. Aktivity, které mohou omezit provoz stavby, nejsou dovoleny.
 3. Vstup rodičů a veřejnosti do školy je umožněn pouze bočním vchodem po registraci na sekretariátu školy. Zákonní zástupci s aktivovanou vstupní kartou mohou využít  vestibul pro efektivnější  komunikaci prostřednictvím místních telefonních linek. V prostorech se však s ohledem na zajištění protiepidemiologických opatření zdržují co nejkratší dobu, vždy s ROUŠKOU!!!
 4. Všichni zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, návštěvníci a veřejnost dodržují stanovená opatření platná v danou dobu vyhlášená KHS nebo MZd.  
 5. Ranní provoz školní družiny a dětského klubu Husova je od 6:00  a vstup je zajištěn bočním vchodem prostřednictvím aktivované karty. V ojedinělých případech lze využít zvonek DKH – ŠD umístěný u vstupních vnitřních dveří bočního vchodu. Do budovy vstupuje tímto způsobem výhradně žák nikoli rodič. Potřebuje-li zákonný zástupce vstoupit do budovy, využívá zásadně pouze zvonek na sekretariát, který je v provozu od 7:00 hod.
 6. Žáci přicházejí do školy 7:35 – 7:50. Do šaten vstupuji po skupinách podle pokynů a organizace zaměstnanců školy. V prostorech šatních skříněk se zdržují pouze na dobu bezpodmínečně nutnou. 
 7. Po vstupu do budovy si každý desinfikuje ruce. Totéž provádí při vstupu do třídy a po každém užití toalet nebo příchodu z venku. Osoby s alergií na desinfekční prostředky se řídí individuálním postupem (krémy, hygienické ubrousky apod.) Na dodržování hygienických opatření dbají pověření zaměstnanci školy.
 8. Vstup do šaten není rodičům v době ranního příchodu žáků z důvodu omezených prostorových podmínek povolen. Pověření zaměstnanci školy pomohou žákům nižších tříd, především prvních ročníků. Pro 1. třídy platí v prvním týdnu září volný průchod do třídy   bez přezouvání společně pouze s jedním zákonným zástupcem.
 9. Během celého dne probíhá průběžně zvýšená hygienická údržba toalet a společných prostor.
 10. Žáci svačí (konzumují všechny potraviny) zásadně ve třídě, nikoli na chodbách a dalších společných prostorech. Přesun ze třídy do třídy provádí co nejrychleji, snaží se minimálně zdržovat na chodbách s žáky jiných tříd.
 11. Zaměstnanci dodržují principy častého a efektivního větrání dle předem stanovených pokynů.
 12. Obědy jsou zajištěny dle dříve stanoveného rozpisu v externích prostorech. Při přechodu ke stravování je nutné se řídit platnými podmínkami nařízení KHS nebo MZd.   V externích prostorech je bezpodmínečně nutné dbát nařízení daných subjektů a jejich zaměstnanců.
  Žáci 2.stupně  7.-9.třída ( stravování ZŠ – 5.květen) odchází ze školy společně s pověřeným pracovníkem školy, který následně zajistí dohled nad žáky v průběhu stravování. Po obědě odchází žák samostatně domů nebo se samostatně vrací na odpolední vyučování bez pedagogického dohledu. Žáci 6. tříd opouští místo stravování ( SPŠTex.) samostatně pouze po ukončení vyučování, v případě odpoledního vyučování se vrací s pověřeným pracovníkem školy.
 13. Vzhledem k přechodu a využívání stravování mimo objekt školy není možné zajistit přesný časový harmonogram. Velice prosíme zákonné zástupce o pochopení a loajalitu. Není vůbec jednoduché skloubit všechny proměnné a vyhovět všem podmínkám a nařízením. Je velmi pravděpodobné, že návraty dětí ze stravování, popřípadě možnost vyzvedávání dětí po obědě u výdejny stravování budou klouzavé, mohou se měnit a může se stávat, že bude nutné krátit čas na vypracování některých úkolů, které budou muset děti dodělat doma. Naším cílem však bude takovým  situacím předcházet a jejich četnost minimalizovat.
 14. Výběr jídel pro 2.- 9. ročník během období září – leden se provádí prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz s kódem příslušné výdejny a vaší emailové adresy. Nezapomeňte se včas registrovat a aktivovat karty podle instrukcí na příslušné nástěnce třídy žáka.
 15. Obědy 1.9.2020 budou zajištěny pouze pro děti  využívající  školní družinu či DKH v tento den. Oběd tohoto dne je potřeba speciálně přihlásit ( týká se MŠ Kláštěrní-1.tř. a SPŠTex pro 2.-5.roč.) Vyučování tento den pro všechny žáky končí 9:35. Organizaci výuky v dalších dnech najdete na třídních nástěnkách jednotlivých tříd.
 16. Výuka tělesné výchovy bude probíhat v běžném režimu, pokud nedojde k omezení KHS nebo MZd. Výuka plavání 3. tříd zatím není jistá.
 17. Pokud nedojde ke zhoršení situace, turistický kurz pro 6.ročníky se koná v termínu. Výjezd do Anglie byl cestovní kanceláří zrušen. Další výjezdy, školy v přírodě a akce mimo školu se budou konat dle aktuálních možností s prioritou je uskutečnit dle běžných zvyklostí.
 18. Snahou vedení školy je realizovat chod školy v maximálně možném běžném režimu.
 19. V případě nařízení KHS nebo MZd používání roušek je žák povinen mít s sebou minimálně 2 roušky + hygienický igelitový sáček. Dodržuje všechna platná pravidla.
 20. Konkrétní informace týkající se dané třídy, naleznete na webových stránkách své třídy.

V Liberci dne 25.8.2020

                                                                       Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

Požadavky na sešity

Seznam požadovaných sešitů naleznete zde.

Organizace školního roku 2020/2021:

Zahájení: úterý 1. září 2020

Konec 1. pololetí: čtvrtek 28. ledna 2021

Konec 2. pololetí: středa 30. června 2021

Zahájení dalšího školního roku: úterý 1. září 2021

 

Prázdniny a svátky v rámci školního roku

Den české státnosti: pondělí 28. září 2020

Podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu: středa 28. října až neděle 1. listopadu 2020

Den boje za svobodu a demokracii: úterý 17. listopadu 2020

Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 až neděle 3. ledna 2021, vyučování začíná v pondělí 4. ledna 2021

Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021

Jarní prázdniny: 1. až 7. února 2021

Velikonoční prázdniny + Velikonoční pondělí: čtvrtek 1. až pondělí 5. dubna 2021

Hlavní prázdniny: čtvrtek 1. července až úterý 31. srpna 2021

 

Schůzky SRPŠ

1.10.2020

26.11.2020 - konzultační

14.1.2021 - konzultační

25.3.2021 - konzultační

20.5.2021

 

 

Uvolňování z výuky a zdravotní způsobilost

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 3 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty), a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.

Zdravotní způsobilost je platná dva roky, měla by být aktualizována pro výjezdy do ciziny a lyžařský kurz! Pokud vám brzy způsobilost vyprší, myslete na to, že bude třeba ji aktualizovat.

Omlouvání žáků

Při nemoci:

 • ihned email třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
 • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
 • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

 • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

 • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

 

Kontakty

Škola:                                     Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                                  Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

E-mail:                                    info@husovaliberec.cz

Telefon ředitelna:                731 632 396

Telefon kancelář:                 731 632 396

Jídelna:                                  xxx 1. pololetí: ZŠ 5. května

Ředitelka:                              Mgr. Blanka Reindlová    

Třídní učitel:                          Mgr. Renata Šebestová 

 

Důležité upozornění:

Pro vstup do školy je nutné, aby každý žák  využíval výhradně  vlastní aktivovanou OPUS kartu ( popř. ISIC). Aktivace karty může být udělena na žádost i rodičům.

Pro případ nevyužívání karty OPUS pro další účely (jízdné, knihovna apod) je možné zakoupit si jednoúčelovou kartu pouze pro vstup do budovy v sekretariátu školy.

Z technickoorganizačních důvodů není možné pravidelně zajišťovat okamžitý vstup do budovy na zazvonění.

 

Aktivace karty je provedena v tyto časy:

Ranní školní družina - 6:30 – 7:20

Žák školy - 7:20 – 16:00

Vstup v 7:20 – 7:35 je umožněn do vestibulu budovy

Rodiče - 7:20 – 16:00 - pouze do vestibulu