česky deutsch

6.B

Úvod » Třídy » 6.B

Milí rodiče a žáci, zde další informace.

 

SRAZ NA ODJEZD TURISTICKÝ KURZ JIŽ V 7:45 !!!!!!!!!

 

 

 

Raději připomínám, že příští týden jsme na turistickém kurzu.

ODJEZD: 8:15 na MHD zastávce Univerzitní koleje

NÁVRAT: v pátek tamtéž v cca 12:30

UBYTOVÁNÍ: chatky, NUTNÝ SPACÁK S SEBOU

STRAVA: začínáme až VEČEŘÍ V PONDĚLÍ  a končíme snídaní v pátek, obědy forma balíčku (úterý, středa, čtvrtek)

 

PŘI NÁSTUPU PRŮKAZ ZP + PODEPSANÝ A4 papír se spoustou Vašich souhlasů včetně BEZINFEKČNOSTI !!

 

TEPLÉ A NEPROMOKAVÉ OBLEČENÍÚ OBUV S SEBOU, BATOH NA VÝLETY A LAHEV NA PITÍ

 

 

 

 

Zítra, t.j. pondělí 13.9. rozdám dětem k souhlas s preventivní akcí.

Prosím o podpis a poslání zpět v ÚTERÝ, abychom se mohli všichni zúčastnit.

Děkuji :)

GM

 

 

Příští týden v úterý preventivní akce s třídní učitelkou ve Vklubu od 9:00 - 12:00.

Půjdeme společně ze školy i zpět. Výuka dle rozvrhu tedy 1 vh a odpolední výuka VV.

PRO RODIČE

Neformální setkání u kávy - pondělí 4.10. od 17:00 Cross Café v Pražské ul. :)

 

 

 

 

Odpolední vyučování bude končit v 15:10 z důvodu dvouhodinovky (tedy bez přestávky).

 

KDO VÁS V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE UČÍ A V JAKÉ UČEBNĚ?

OSV - Gabriela Medwell - 307

AJ - Dustin Tafoya - 101, 203 Lucie Holden - 205, Gabriela Medwell - 204, 101, 207

NJ - Maike Schumacher - 207, KNJ2, Renáta Šebestová - 304, Eliška Brichová - 207

Děj - Jaroslava Pastuchová - 210

Př - Eva Kučerová - 309

Ma - Ivana Holasová - 111

ČJ - Lucie Kotlárová - 204, 307, 206

HV - Petra Moravcová - 211

Fy - Klára Plosová - 307

VV - Jana Pánková - 110

OV - Lucie Holden - 205

Zem - Ivana Holasová - 111

Tv - Hana Červinková/ Libor Junek

Inf - Jan Konfršt - 209

PČ - Klára Plosová - 213

 

 

 

 

Zde několik dalších informací:

 

 

 

Testování metodou PCR - zítra, t.j. 1.9. a následně v pondělí 6.9.. Vždy hned po příchodu do školy. Potvrzení pro potřeby kroužků, atd. následující den.

V pondělí 6.9. 4.,5. a 6. vh proběhne preventivní akce. Tedy neproběhne výuka Ma, Čj a Nj. Další akce ve čtvrtek 7.10. 7. a 8. vh, tedy neproběhne výuka Inf/Pč.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PROBĚHNOU VE ČTVRTEK 7.10. OD 18:00 !!!!

Na předmět AJ prosíme pomůcky: 1x A4 sešit linkovaný, 1xA5 sešit s tvrdými deskami (na gramatiku, žáci budou používat po celý 2.stupeň) a malý linkovaný notýsek (na mini testy).

Na Děj linkovaný sešit, velikost je na vás.

Na OV A4 linkovaný sešit.Na VV box + vodové barvy, anilinové barvy, tempery, štětec (silný plochý, silný kulatý, slabý), progresa, voskovky, pastelové křídy suché, černá tuš, lepidlo na papír (tyčinka), lepidlo Herkules, fixy, černý permanentní fix velikosti M, hadřík, igelitový ubrus na lavici, zástěra či staré triko, kelímek na vodu  + 100 Kč/žák/pololetí

Ostatní vyučující sdělí dětem sami. :)

PROSÍM PROČTĚTE SI S DĚTMI ŠKOLNÍ ŘÁD, KODEX ŽÁKA A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA. S dětmi projdu také. S Vámi v průběhu třídních schůzek.

Pokud by někdo potřeboval uvolnění z TV, musí být žádaost na formuláři a potvrzena lékařem.

 

 

 

Zítřejší (pondělí 30.8.) schůzka pro ty (rodiče), kteří mají čas od 16:30 v kavárně Cross Café. Budeme tam do min. 18:00.

Těším se!

Gabriela Medwell

 

 

PROSÍM O PŘIPOJENÍ NA GOOGLE CLASSROOM - vkládám tam informace. Děkuji. :)

 

Týden 1.9. - 3.9. 2021

Středa 1. 9. - 2 vyučovací hodiny - TH; oběd se vydává 11:30

Čtvrtek 2.9. - 1- 3. hodina TH, 4+5. podle rozvrhu, konec výuky 12:40

Pátek 3.9. - výuka dle rozvrhu bez konverzace, tj. konec po 5. hodině

 

Předpokládané výdaje (ceny budou doplněny):

Žákovský zápisník - 20,-Kč

Pracovní sešity Čj -  90,-Kč

Pracovní sešity Ma - 150,- Kč

Pomůcky na Vv - 100,- Kč

Pomůcky na Pč - 30,- Kč

Učebnice -  570 Kč

Turistický kurz - 2 000,- Kč

Papírové utěrky (role), kapesníky - prosím přinést

Papíry na kopírování - prosím přinést

 

Organizace školního roku:

Podzimní prázdniny : 27.10 - 29.10.

Vánoční prázdniny: 23.12 - 2.1.2022

Pololetní prázdniny: 4.2.2022

Jarní prázdniny : 14.2. - 20.2.2022

Velikonoční prázdniny: 14.4.2022

Hlavní prázdniny: 1.6.-31.8.2022

 

Třídní schůzky:

30.9. 2021 - dle dohody již v následujících dnech možnost setkání + tripartity (kavárna)

25.11. 2021 Konzultace (případně kdykoliv dle dohody)

13.1. 2021 Konzultace  (případně kdykoliv dle dohody)

31.3. 2022 Konzultace  (případně kdykoliv dle dohody)

26.5. 2022

 

Milí rodiče a žáci, 

v průběhu dnešního dne umístím zde informace k začátku školního roku. 

Prozatím se pokuste připojit na Google classroom do naší třídy, kterou jsem založila. 

Těším se na setkání již brzy! 

 

Mgr. Gabriela Medwell 

 

 

Milí žáci, vážení zákonní zástupci,

nový školní rok je doslova přede dveřmi. Bohužel i letos nás bude s jeho začátkem provázet řada opatření až restrikcí. Vedení školy velice citlivě zvažuje každý krok, který v tomto směru podniká a bude se tak chovat i nadále. V následujících odstavcích byste měli získat všechny potřebné informace a odpovědi na případné otázky:

Začátek vyučování, vstup do školy

Školní rok začíná 1. 9. 2021 v 7:55 hod jako obvykle. Hlavní vchod bude otevřen v 7:30 hod a žáci vstupují rovnou do svých kmenových tříd, kde vyčkají příchodu učitele. Žáci 2. – 5. tříd mohou využít služky DKH v ranním provozu od 6:00 hodin. Do DKH a ŠD se ráno vstupuje zásadně bočním vchodem. Od druhého dne se žáci přezouvají. Šatní skříňky pro 1. - 3. třídu jsou umístěny na chodbách u kmenových tříd, 4. - 9. třídy mají své šatní skříňky v suterénu, kam vstupují z vestibulu.

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin a další informace budou pro jednotlivé třídy k dispozici na webu školy (nástěnky jednotlivých tříd) v pátek 27. 8. 2021.

1.9.2021 je plánovaná výuka do 9:35 hod (dvě vyučovací hodiny).

 

Vstup do prostor školy třetím osobám (zákonní zástupci atd.)

Přítomnost třetích osob není z pohledu doporučení MŠMT a MZd žádoucí, a proto prosím zvažte nutnost doprovodu až do třídy dle individuálních potřeb svého dítěte. Pokud je to nevyhnutelné, měla by třetí osoba splňovat hygienické podmínky (platný negativní test, očkování nebo maximálně 180 dní po Covidu) a v budově by se měla zdržovat jen po nezbytně nutnou dobu.

Ostatní přímá osobní komunikace s pracovníky školy je možná s použitím bočního vchodu a  s registrací na sekretariátu školy.

Výjimka je udělena zákonným zástupcům žáků prvních tříd. Přítomnost první školní den je umožněna rodinným příslušníků splňujícím hygienické podmínky (očkování, platný negativní test, ochranná doba po prodělání onemocnění Covid). Účast dětí mladších šesti let není žádoucí.

Všichni návštěvníci školy použijí při vchodu desinfekci na ruce a po celou dobu návštěvy mají zakrytý nos a ústa nanorouškou nebo respirátorem.

Testování

Vedení školy se rozhodlo využít nabídky a k testování používat neinvazivní PCR testy z krajní části nosu. Důvodem byla především možnost poskytnout žákům platné potvrzení/certifikát o negativním výsledku na Covid , které uplatní na kroužcích, sportech a jiných zájmových aktivitách. Antigenní testování tuto možnost nedává (platnost testu pouze 24 hod).

Testování bude provedeno 1. 9. a 9. 9.; žáci 1. tříd 2. 9. a 9. 9., dále dle rozhodnutí vlády.

Testy zvládnou děti za účasti pedagogů samy. Jedná se o výtěr z krajní části nosu. Není třeba se ničeho obávat.

Testování se nemusí podrobit žáci plně očkovaní nebo ti, kteří prodělali v posledních 180dnech onemocnění COVID.

Žáci, jejichž zákonní zástupci odmítnou testování, jsou povinni nosit ochranu nosu a úst po celou dobu účasti na vzdělávání a pobytu ve škole. Taktéž jsou omezováni při průběhu vyučovacích hodin tělesné výchovy a hudební výchovy.

Roušky – zakrytí nosu a úst

Zakrytí nosu a úst rouškou je závazné ve společných prostorách školy pro všechny žáky a zaměstnance. Povinnost platí pro třetí osoby ve všech prostorách školy a při všech aktivitách.

Tělesná výchova

Z důvodu menších vnitřních prostor určených k výuce tělesné výchovy budeme směřovat výuku co nejvíce do venkovních prostor, případně využívat nabídku různých alternativních možností. Výuka plavání bude realizována pro žáky 3. tříd a 4. A; 4. B dle informací třídních učitelů.

Turistický kurz pro žáky 6. tříd je stále platný.

Školní družina DKH a zájmové kroužky

Provoz a organizace školní družiny a DKH je plánován v běžném režimu od 6 do 18 hod dle směrnice ŠD. K zařazení do ŠD nebo DKH použijte přihlášku na webových stránkách školy v sekci školní družina.

Otevření zájmových kroužků plánujeme jako každý rok poslední týden v září na základě přihlášky. I pro tento účel zvolila škola PCR testování.

Obědy – nabídka školní kuchyně

Z důvodu hygienických opatření zatím školní jídelna nenabízí možnost zakoupení svačin. Obědy zajišťujeme v běžném rozsahu. Odběr stravy pro cizí strávníky nebo pro žáky v první den nemoci, případně sportovců je možný pouze v jednorázových plastových miskách (není možné využívat vlastní nádoby) v době od 11:20 do 11:40 a od 14:10 do 14:30. Takto odebraný oběd je zpoplatněn přirážkou 5,-Kč za balné. Prosíme o dodržování těchto časů a o včasnou informaci tohoto požadavku vedoucímu jídelny.

Nezapomeňte na úhradu záloh stravného. Obědy na 1.9.2021 je nutné objednat individuálně vzhledem k plánovanému zkrácenému vyučování.

Hygiena

Při změně učebny během jednoho dne si žák otře své pracovní místo jednorázovou desinfekční utěrkou nebo jiným připraveným materiálem. Chrání tak především své zdraví.

V učebnách a společných prostorech je stále k dispozici desinfekce.

 

                                                                                              Blanka Lukeš Reindlová

 

 V Liberci 22.8.2021

Vážení rodiče, 

 

vzhledem k raketovému nárůstu cen potravin, které sami jistě zaznamenáváte a který nás bude dále provázet v návaznosti na blížící se zimní sezonu především v sezonních potravinách, byla vydána novela vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování, ve které MŠMT upravuje rozsah finančních limitů na nákup potravin a z toho vyplývající výše úhrady pro žáky dle věkových skupin.

Náš rozpočet  na suroviny  byl již na jaře velice napnutý a při snaze vařit zásadně z čerstvých potravin se nám nedařilo podle našich představ vše ufinancovat. Skladbu jídla jsme často ovlivňovali právě finančním limitem. 

Na základě těchto dvou zásadních důvodů jsme přikročili od září 2021 k nepopulárnímu kroku a to výraznějšímu zdražení obědů pro žáky a zaměstnance. Nečiníme tak rádi, ale chceme si i nadále udržet trend vysoké kvality našich obědů a nadále ho zlepšovat. Vycházíme vstříc dietám, zařazujeme čerstvé ovoce a zeleninu, chceme se zapojit do projektu zdravé školní jídelny a to vždy ve snaze, aby dětem u nás chutnalo a byly spokojené.  

Prosíme proto o změny výše záloh pro platbu na nový školní rok.

Úpravy stravného:

Žáci 7 – 10 let       tj. 1. – 4.třída

Cena oběda 35,- Kč                   záloha měsíc    700,-Kč

 

Žáci 11 – 14 let   tj. 5. – 8.třída

Cena oběda 37,-Kč                    záloha měsíc    740,-Kč

 

Žáci 15 let a starší         9.třída

Cena oběda 39,-Kč                    záloha měsíc     780,-Kč

 

Zálohy prosím zasílejte převodem do 20.tého předchozího měsíce na bankovní účet školní jídelny

Česká spořitelna – kod 0800 číslo účtu 8950182 s vaším přiděleným VS

 

 

Blanka Lukeš Reindlová                                                            Marcel Novotný

Ředitelka školy                                                                        vedoucí školní jídelny

Rozvrh třídy

 

  1 2 3 4 5 6 7 8
  7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí OSV Aj Dej Ma Cj Nj    
Úterý Nj Cj Aj Hv Fy   Vv Vv
Středa Přd Ov Ma Zem Aj Dej    
Čtvrtek Nj Cj/Ma Cj/Ma Tv Tv   Inf/Pč Inf/Pč
Pátek Přd Ma Aj Cj Nj Nj