česky deutsch

5.A

Úvod » Třídy » 5.A

Změna v přístupu k on-line hodinám

Pro lepší přehlednost a rychlejší přístup se žáci k on-line setkání mohou plošně dostávat skrze odkazy přímo v Google učebně. Je nutné dodržovat stanovený rozvrh hodin. Odkaz lze nalézt vždy v hlavičce kurzu (pokud žák pracuje na počítači):

Snímek obrazovky 2020-10-14 v 19.45.55 (png)

Nebo pod hlavičkou kurzu ve "streamu" - nazvaný "videokonference kurzu" (tam ho najdou všichni, tedy i žáci, kteří pracují na telefonu či tabletu).

Odkaz je pro daný předmět stále stejný - bez ohledu na čas a den.

 

Vítejte na webových stránkách 5.A

Vážení rodiče a milé děti, nový školní rok je tu. Na těchto stránkách naleznete aktuální informace z 5.A.

Uzavření školy a distanční výuce

Vážení rodiče, od středy 14. 10. přecházíme na distanční výuku.

 1. Potvrzení o uzavření školy k poskytnutí OČR na děti do 10tilet nebude škola vydávat . K poskytnutí ošetřovného postačí čestné prohlášení žadatele.
 2. Obědy nebudou v době uzavření školy poskytovány. Odhlášení bude provedeno centrálně, není třeba nic řešit.
 3. Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím Google classroom a videokonferencí. V rámci každého předmětu v Google classroom jsou vygenerované odkazy na přístup k online výuce. Stačí se v daný čas připojit k videohovoru (děti kliknou u daného předmětu na ikonku s kamerou). Dětem jsme dnes ve škole vše ukázali. Pokud budete mít s připojením problém, volejte.
 4. Rozsah online výuky probíhá v 30 min blocích. Začátky bloků jsou vždy v celou hodinu, tedy v 9:00, 10:00, 11:00 a 12:00.
 5. Rozvrh ONLINE VÝUKY:

   

  9:00 

  10:00

  11:00 

  12:00

  PONDĚLÍ

  ČJ

  MA

  ĆJ

  VLA

  ÚTERÝ

  ČJ

  AJ

  MA

  STŘEDA

  ČJ

  AJ

  MA

  ČJ

  ČTVRTEK

  MA

  ČJ

  MA

  VLA

  PÁTEK

  AJ

  MA

  ČJ

 6. V případě, že žák není schopen pracovat online z jakýchkoli důvodů, kontaktuje zákonný zástupce třídního učitele. Na základě dohody se s rodiči spojí přidělený pedagogický pracovník (Jan Pastuch) a poskytne žákovi individuální pomoc.

 7. Vzhledem k povinnosti účasti na distančním vzdělávání prosíme o důsledné omlouvání žáků dle školního řádu a informací z třídních schůzek.

Moc Vám děkuji za Vaši spolupráci.

Eduard Durník

Novinky

PŘIHLÁŠENÍ DO KURZŮ - GOOGLE CLASSROOM 9. 10. 2020

Děti dostaly za úkol na víkend přihlásit se do svých nových školních emailů (pokyny k přihlášení dostaly na předešlých hodinách informatiky). Čeká tam na ně pozvánka do jednotlivých předmětů v rámci platformy Google Classroom, jak jsme o ní mluvili na třídních schůzkách. Je nutné žádosti přijmout, aby se děti staly účastníky této platformy.

Nyní tam ještě není uložen obsah, ale v brzké době tam budeme umisťovat úkoly pro nemocné i podpůrné studijní materiály na procvičování učiva. V případě uzavření škol navíc budeme pomocí této platformy vést online výuku včetně videokonferencí.

Prosím, pokud je to potřeba, pomožte dětem s přihlášením do jejich emailu a také s potvrzením zaslaných žádostí o připojení k předmětům (matematika, český jazyk, vlastivěda, přírodověda a anglický jazyk).

 

Rozvrh hodin třídy 5.A

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí   OSV PŘÍ sk MA TV AJ sk INF 1.sk    
Úterý   MA bil ČJ VLA AJ sk ČJ sk INF 2.sk    
Středa   ČJ MA ČJ TV VV bil MA sk    
Čtvrtek   ČJ ČJ AJ sk HV VLA bil INF 3.sk    
Pátek   ĆJ sk AJ sk VV MA bil      

sk: Třída bude rozdělena do dvou skupin, každá se učí zvlášť v jiné učebně

bil: Hodina bude vedena v bilingvním režimu s využitím anglického jazyka

INF: výuka informatiky bude probíhat ve třech skupinách (žáci budou zařazeni do jedné ze skupin)

Kde jsme v učivu

datum: 13. 10. UČ str. PS str. UČIVO
ČJ 19-20 16 Změny v kořeni slov, stavba slova (kořen, předpona, přípona, koncovka). Podmět, přísudek, věta jednoduchá a souvětí, procvičování vyjmenovaných slov a vzorů podstatných jmen
MA 22-23 14 Zlomky, Převody jednotek. Písemné násobení a dělení, procvičování početních operací
MA GEO 112 39 Rovnoběžky a kolmice. Grafický součet a rozdíl úseček, osa souměrnosti
VLA 9 4 Keltové
PŘÍ 3 X Houby
AJ 45 37 a 40 Prepositions (IN, ON, AT), verbs (GO, DO, START, WATCH, WALK)

 

Harmonogram školního roku 2020/2021

29. a 30. 10. 2020 - Podzimní prázdniny

26. 11. 2020 - Konzultační třídní schůzky

23. 12. 2020 až 3. 1. 2021 - Vánoční prázdniny

14. 1. 2021 - Konzultační třídní schůzky

28. 1. 2021 - Vydávání vysvědčení za 1. pololetí

29. 1. 2021 - Pololetní prázdniny

1. až 7. 2. 2021 - Jarní prázdniny

25. 3. 2021 - Konzultační třídní schůzky

1. 4. 2021 - Velikonoční prázdniny

20. 5. 2021 - Třídní schůzky

30. 6. 2021 - Vydávání vysvědčení za 2. pololetí

1. 7. 2021 až 31. 8. 2021 - Letní prázdniny

 

Seznam pomůcek do 5.A

Co je potřeba donést do školy:

 • 1x krabice s kapesníky

 • 1x balík papírových utěrek

 • 1x balík papírů do kopírky

Přinést vymytý a označený stojan na učebnice a box na výtvarné potřeby.

Pomůcky na VV: box + vodové barvy, tempery, štětec (silný plochý, silný kulatý, slabý), pastelky, voskovky, lepidlo na papír (tyčinka), lepidlo Herkules, fixy, hadřík, černá tuš, barevné křídy, igelitový ubrus na lavici, zástěra či staré triko, kelímek na vodu,
barevné papíry, modelína.

Vybavení penálu a další pomůcky: tužky č. 1, 2, 3, 2x pero, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, krátké pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr (doporučuji podepsat)

Potřeby na TV: tričko, krátké kalhoty, pevnou obuv určenou do tělocvičny, za teplého počasí boty na ven, tepláky, mikinu, ponožky, vše v látkovém pytli

Platby: V září bude třeba uhradit školní sešity (objednáme společně za třídu), pracovní sešity na M, ČJ, PŘ, VL (cca 500 Kč), potřeby na VV a PČ (200 Kč), do třídního fondu 300 Kč. Celkem se bude vybírat 1 000 Kč. Platby za rodilého mluvčího a SRPŠ budou upřesněny v září.

Kontakty, telefonní čísla a adresy

Škola:                         Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                       Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

Web:                           www.zskola.cz

Ředitelka školy:          Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

                                   733 518 277

Sekretariát školy:        info@husovaliberec.cz

                                   731 632 396

Sborovna 1. stupeň:   725 088 832

Třídní učitel 5.A:        eduard.durnik@husovaliberec.cz

                                  777 005 929