česky deutsch

3.A

Úvod » Třídy » 3.A

Změna v přístupu k on-line hodinám

Pro lepší přehlednost a rychlejší přístup se žáci k on-line setkání mohou plošně dostávat skrze odkazy přímo v Google učebně. Je nutné dodržovat stanovený rozvrh hodin. Odkaz lze nalézt vždy v hlavičce kurzu (pokud žák pracuje na počítači):

Snímek obrazovky 2020-10-14 v 19.45.55 (png)

Nebo pod hlavičkou kurzu ve "streamu" - nazvaný "videokonference kurzu" (tam ho najdou všichni, tedy i žáci, kteří pracují na telefonu či tabletu).

Odkaz je pro daný předmět stále stejný - bez ohledu na čas a den.

 

Vážení rodiče a milé děti, vítejte na nástěnce třídy 3.A

Všechny vás moc zdravíme, přejeme úspěšný start do nového školního roku a těšíme se na spolupráci s vámi.

Vaše nová paní učitelka Petra Moravcová a paní vychovatelka Denisa Könnyüová.

 

Kde jsme v učivu: týden 19. - 23. 10. 2020

 datum: 19. - 23. 10.   UČ    PS   UČIVO
 Český jazyk str. 24, 26 a 27 str. 17 a 19

 Slova mnohoznačná, slova citově zabarvená, slova příbuzná a nauka o slově - opakování

 Písanka   do str. 6  Psaní i, u
 Matematika   do str.34

Násobilka 6 a 7. Procvičování násobení a dělení 6 a 7. (slovní úlohy)

 Prvouka do str.16 do str.14  Živá příroda (byliny a houby)

Anglický jazyk

(p. uč. Flossmannová)

 do str. 11 do str.10
Tento týden budeme psát test Unit 1. Začneme druhou lekci, rozdám slovíčka.

Anglický jazyk

(p. uč. Durník)

do str. do str.  

                                                                           

 Rozvrh online hodin

  1 2 3

Přihlašujte se, prosím vždy o 10 minut dříve.

    9:00      10:00 11:00
Pondělí         ČjL                  Ma                 Prv       
Úterý ČjL Ma         Prv        
Středa  ČjL Ma Aj
Čtvrtek ČjL Ma Aj
Pátek  ČjL Ma Aj

 


Informace ze dne 13. 10.

Informace k uzavření školy a distanční výuce

 1. Potvrzení o uzavření školy k poskytnutí OČR na děti do 10 let nebude škola vydávat. K poskytnutí ošetřovného postačí čestné prohlášení žadatele.
   
 2. Obědy nebudou v době uzavření školy poskytovány. Odhlášení bude provedeno centrálně, není třeba nic řešit.
   
 3. Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím Google classroom a Google meet. Je nutné aktivovat účty (u mladších dětí prosíme o pomoc rodiče). V rámci gmail účtu žáka je aplikace učebna (najdete vpravo nahoře – 9 kostiček). Při otevření učebny na žáka čekají dlaždice s názvy jednotlivých předmětů. Je potřeba přijmout pozvání a zapsat se do každého z nich. V rámci každého předmětu bude vygenerován odkaz na online hodinu prostřednictvím Google meet. Stačí se v daný čas připojit k videohovoru.
   
 4. Rozsah online výuky: probíhá cca v 30 min. blocích (viz. rozvrh výše) - 3.třídy:  9:00; 10:00; 11:00 (tzn. 3 vyučovací bloky denně).
   
 5. Anglický jazyk - celá třída bude pracovat v kurzu Anglický jazyk 3.A.
   
 6. V případě, že žák není schopen pracovat online z jakýchkoli důvodů, kontaktuje zákonný zástupce třídního učitele. Na základě dohody se s rodiči spojí přidělený pedagogický pracovník a poskytne žákovi individuální pomoc. Pro třídu 3.A: paní vychovatelka Denisa Könnyüová - tel.: +420 737 187 861.
   
 7. Vzhledem k povinnosti účasti na distančním vzdělávání prosíme o důsledné omlouvání žáků dle školního řádu a informací z třídních schůzek.

Rozvrh třídy 3.A

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí   OSV ČjL Prv / Prv Ma / Ma ČjL      
Úterý   ČjL / ČjL Ma ČjL        
Středa   Tv Tv Prv Aj1 / Aj2 Ma / Ma      
Čtvrtek   ČjL ČjL / ČjL Prv Aj1 / Aj2 Ma Hv    
Pátek   Ma / Ma Aj1 / Aj2 ČjL / ČjL ČjL Vv / Vv      

OSV = osobnostní a sociální výchova

Aj1 - Mgr. Jana Flossmannová, Aj2 - Mgr. Eduard Durník, TV - Mgr. Anežka Hlinčíková

 

Informace ze dne 9. 10. 2020

1) Plavecký výcvik je zrušen. Děti si do školy přinesou cvičební úbor a obutí,  budeme mít 2x týdně hodinu TV - středa a čtvrtek.  

2) Školní družina i DKH v plném provozu. Omezeny jsou pouze další zájmové kroužky a to sportovní (sportovky, florbal). 

3) 26. – 30.10. 2020 z rozhodnutí MŠMT volné dny a podzimní prázdniny. Školní družina a DKH v provozu 7:00 – 16:00 hod. dle zájmu (písemná přihláška bude rozdána dětem během příštího týdne).

4) Dnes si děti nalepily do Žákovského zápisníku E-mailové adresy s heslem. Podrobnější informace jsem poslala E-mailem. 

5) Každý čtvrtek - DÍLNA ČTENÍ - přinést si vlastní knihu, kterou právě čtu.

 

ANGLICKÝ JAZYK:  učivo do 2.10. - uč. str.6, PS str. 9, fráze That´s my friend... How old is he,she?... numbers 1-20, příští týden test z předchozí látky, pokud stihneme, dokončíme 1. lekci. (platí zhruba pro obě skupiny na AJ)

 

Informace ze dne 25. 9. 2020

Dne 1. 10. 2020 od 17:00 proběhnou ONLINE třídní schůzky. Vzhledem k získaným zkušenostem dochází ke změně - přihlašování bude zajištěno přes odkaz, který dostanete začátkem příštího týdne.

Rovněž prosím o kontrolu osobních údajů v Bakalařích (zejména telefonní čísla a emaily). Pokud budete mít jakoukoliv změnu, pošlete mi po dětech na lístečku, nebo napište do žákovského zápisníku či E-mailem. Vzhledem k současné situaci je potřeba, aby Vaše telefonní čísla byla v Bakalářích správně.

Moc Vám děkuji za spolupráci.

 

Informace ze dne 23. 9. 2020

Vážení rodiče, zde jsou informace od naší paní vychovatelky, které se týkají obědů. Jsou to orientační časy, kdy jsou děti naobědvané a kdy dochází ke škole.

  po obědě u textilní školy po obědě u ZŠ Husova
Pondělí 13:00 - 13:10 13:15 - 13:20
Úterý 12:20 - 12:25 12:45 - 12:50
Středa 13:20 - 13:25 13:45 - 13:50
Čtvrtek 14:10 - 14:15 14:35 - 14:40
Pátek 13:25 - 13:30 13:45 - 13:50

 

Informace ze dne 16. 9. 2020

Vážení a milí rodiče,

moc Vás prosím o vyplnění dotazníku ohledně Vašich možností při případné online výuce. Dotazník najdete na hlavní stránce školy, zde úplně nahoře či na adrese:

https://www.zskola.cz/aktuality/id:30076

Děti dnes domů dostaly dokument - Souhlas se zpracováním osobních údajů ke zřízení školního žákovského účtu. Prosím o vyplnění a zaslání obratem zpět do školy.

Děkuji za Vaši spolupráci.

 

Informace ze dne 13. 9. 2020

V pondělí (14. 9. 2020) si děti nalepí do žákovského zápisníku hesla pro vstup do elektronické žákovské knížky. Na webu školy dole najdete odkaz Bakaláři, zadáte přihlašovací jméno a heslo (na lístečku), rozkliknete Klasifikaci - zápis průběžné klasifikace a zde najdete zapsané známky. Na třídních schůzkách vám rozdám hesla pro vstup z pohledu rodiče.

 

Informace ze dne 9. 9. 2020

S platností od 10.9. je nařízeno nosit ve všech vnitřních prostorech opět roušky.

Prosím vybavte své děti každé ráno dvěma čistými rouškami a igelitovým pytlíkem.

 

Informace ze dne 4. 9. 2020

Geometrie: v hodinách matematiky bude zařazena pravidelně každou středu, pomůcky - ořezaná tužka č. 2, trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko.

Logická olympiáda: pořádá organizace Mensa ČRregistrace probíhá do 30. září 2020, základní kolo je on-line z domova, přihlásit i mladší sourozence můžete na adrese https://www.logickaolympiada.cz/.

 

Informace k plaveckému výcviku

9. září (středa) nám začíná plavecký výcvik. Dojde k malé změně v rozvrhu – středeční druhá hodina  ČjL se přesouvá na čtvrtek první hodinu místo TV.

Odchod ze školy do bazénu: 7:30 h od bočního vchodu (s p. uč. Hlinčíkovou) nebo mohou děti čekat u bazénu v 7:45, prosím ne později, v této době je bazén uzavřen pro veřejnost.      
Do příchodu pedagogického pracovníka je nutný dozor rodiče!

Návrat do školy: kolem 9:40 h (s p. uč Moravcovou) na velkou přestávku.

S sebou: batoh na záda, plavky, ručník, plavecká čepice (nutné pro dívky s delšími vlasy), vysoušeč vlasů, hřeben, pantofle (nemusí být).

Po celou dobu plaveckého výcviku žáci dodržují pokyny trenérů plavání. Porušování pravidel chování během výcviku je posuzováno jako nedodržování školního řádu.

V závěrečné části plavání je dětem umožněn vstup na klouzačku, tobogan, vířivku či Kneippův chodník.

Dětem zítra dám ještě lísteček. Prosím o jeho vyplnění a zaslání po dětech nejlépe do pátku 4. 9. 2020. 
Děkuji za Vaši spolupráci. 

 

Důležitá telefonní čísla a adresy

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec
Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01
Web: www.zskola.cz
E-mail: info@husovaliberec.cz
Sekretariát školy: 731 632 396
Sborovna 1. stupeň: 725 088 832
Školní družina: 739 334 394
Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
Třídní učitelka: Mgr. Petra Moravcová (petra.moravcova@husovaliberec.cz)
Vychovatelka: Denisa Könnyüová (konnyuova.denisa@husovaliberec.cz)

 

Organizace školního roku:
 

Prázdniny

Podzimní prázdniny                          29. – 30. 10. 2020
Vánoční prázdniny                            23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Pololetní prázdniny                           29. 1. 2021
Jarní prázdniny                                 1. – 7. 2. 2021
Velikonoční prázdniny                      1. 4. 2021
Letní prázdniny                                 1. 7. – 31. 8. 2021 
 

Třídní schůzky a konzultační dny

1. 10. 2020      od 17:00 h společné v naší třídě
26. 11. 2020    konzultační den, na tyto schůzky se budete přihlašovat elektronicky dle vašich časových možností
14. 1. 2021      konzultační den                                                                      
25. 3. 2021      konzultační den
20. 5. 2021      od 17:00 h společné schůzky

Informace k aktuálnímu režimu ve škole

Vážení a milí rodiče, milí žáci,

již začátek školního roku nebyl úplně v běžném režimu. Denně upravujeme chod školy tak, abychom vyhověli povinným  opatřením, ale zároveň našim dětem umožnili trochu „dýchat“.

Po zavedení povinnosti nošení roušek pro žáky druhého stupně i během výuky jsme se rozhodli učinit následující opatření a změny:

 1. Do odvolání je zrušena 7. a 8 vyučovací hodina. Výuka končí nejpozději  ve 13:45 hod.
 2. Vyučovací hodina je zkrácena na 40min. s prodloužením přestávky na 20 min. ( velká přestávka zůstává v rozsahu 30 min).
 3. Pro žáky 2.stupně je nařízen za příznivého počasí pobyt venku každou přestávku. Žáci jsou poučeni o dodržování rozestupů a neshlukování se. Důvodem je možnost sundání roušky a pobyt na čerstvém vzduchu.
 4. Žáci 1.stupně plní minimálně jednu vyučovací hodinu denně mimo třídu v důvodu volnějšího pohybu.
 5. Třídní schůzky plánované na 1.10.2020 se uskuteční v termínu on-line prostřednictvím Google Meet. Informace předají třídní učitelé včetně stanovení času.
 6. Prosím rodiče, kteří ještě nevyplnili dotazník týkající se informací pro KHS z důvodu trasování a dotazník k připravenosti na povinné vzdělávání na dálku, aby tak učinili co nejdříve (nevíme dne ani hodiny). Zároveň se omlouvám za spojení otázek v jeden dotazník a dostatečné nepoučení ohledně způsobu zpracování dat. Této chyby jsem si vědoma, činili jsme však tak s dobrým úmyslem ve snaze rychle shromáždit potřebné informace.

Rozpis vyučovacích hodin:

 1. 7:55 – 8:35
 2. 8:55 – 9:35
 3. 10:05 – 10:45
 4. 11:05 – 11:45
 5. 12:05 – 12:45
 6. 13:05 – 13:45

Vážení rodiče,

snažíme se maximálně s rozumem přistupovat ke všem opatřením a k organizaci školy. Kromě pandemie nás výrazně sužuje i přestavba kuchyně. Znamená to jednak výrazné omezení pohybu v areálu školy ( dodržení BOZ stavby, zákaz vjezdu do areálu, zákaz vstupu chodců) a organizaci přechodu žáků na obědy do externích výdejen. Zejména na SPŠ textilní moc prosím o pochopení a toleranci časových posunů.

Na nošení roušek existuje řada pohledů, názorů i odborných výzkumů. Ať už prosím na tuto věc máme každý svůj názor, veďme děti k tomu, aby pravidla ve škole dodržovaly. Zejména u mladších dětí prosím dohlédněte na to, aby každý den byly vybaveny minimálně dvěma čistými rouškami v sáčku + dalším sáčkem na odkládání roušky během výuky. Denně řešíme již při příchodu do školy, že žák rouškou vybaven není.

Nedodržování nastavených pravidel má za následek silný multiplikační efekt při trasování. Může se pak stát, že školu budeme nuceni z personálních důvodů uzavřít. To považuji za úplně poslední a nejhorší, pro mě zcela nepřijatelné řešení.

Moc prosím, buďme ohleduplní vůči všem. Věřte, že se nám to vrátí.

Přeji všem pohodový víkend a další podzimní dny.

V Liberci dne 18.9.2020                                                Blanka Lukeš Reindlová

Výzkum připravenosti k on-line výuce pro školní rok 2020 / 2021

Prosíme o vyplnění dotazníku na této adrese. Na konci dotazníku prosíme nezapomeňte formulář dokončit tlačítkem "Odeslat".

 

Informace k Dětskému klubu Husova

Dětský klub Husova (DKH) pokračuje i ve školním roce 2020/21. Z kapacitních důvodu jsou tam zařazeni žáci 3. - 5. třídy. Realizace DKH je financována z projektu (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928) z Operačního programu Zaměstnanost. S tímto souvisí  doložení potřebných dokumentů pro projekt: 1. Přihláška do DKH, 2. Potvrzení vazby na trh práce (potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru, pro OSVČ – potvrzení ČSSZ, nezaměstnaný – potvrzení z úřadu práce, osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu případně potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu). Dokumenty si můžete stáhnout z web. stránek školy (sekce třídy), případně vyzvednout na sekretariátu školy. Moc vám všem děkuji za spolupráci a v případě nejasnosti se prosím obraťte na sekretariát školy (kontaktní osoba Zuzana Kounková)

Provozní doba DKH: 6:00 – 18:00

Informace a přihláška ke stravování

Organizační zajištění chodu školy od 1.9.2020

 1. Vjezd vozidel i vstup osob do areálu školy je s ohledem na STAVBU přísně zakázán. Výjimku mají někteří zaměstnanci, kteří byli řádně poučeni o možnostech využívaní prostor vyhrazené stavbě.
 2. Žáci a zaměstnanci školy využívají venkovní areál  (prostor hřiště) v režimu, který umožňuje stavba, vždy po konzultaci s ředitelkou školy nebo školníkem. Přístup na hřiště je umožněn pouze z budovy zadním vchodem. Průchod z areálu není možný! Při činnostech na hřišti je nutné brát v úvahu provoz stavby. Aktivity, které mohou omezit provoz stavby, nejsou dovoleny.
 3. Vstup rodičů a veřejnosti do školy je umožněn pouze bočním vchodem po registraci na sekretariátu školy. Zákonní zástupci s aktivovanou vstupní kartou mohou využít  vestibul pro efektivnější  komunikaci prostřednictvím místních telefonních linek. V prostorech se však s ohledem na zajištění protiepidemiologických opatření zdržují co nejkratší dobu, vždy s ROUŠKOU!!!
 4. Všichni zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, návštěvníci a veřejnost dodržují stanovená opatření platná v danou dobu vyhlášená KHS nebo MZd.  
 5. Ranní provoz školní družiny a dětského klubu Husova je od 6:00  a vstup je zajištěn bočním vchodem prostřednictvím aktivované karty. V ojedinělých případech lze využít zvonek DKH – ŠD umístěný u vstupních vnitřních dveří bočního vchodu. Do budovy vstupuje tímto způsobem výhradně žák nikoli rodič. Potřebuje-li zákonný zástupce vstoupit do budovy, využívá zásadně pouze zvonek na sekretariát, který je v provozu od 7:00 hod.
 6. Žáci přicházejí do školy 7:35 – 7:50. Do šaten vstupuji po skupinách podle pokynů a organizace zaměstnanců školy. V prostorech šatních skříněk se zdržují pouze na dobu bezpodmínečně nutnou. 
 7. Po vstupu do budovy si každý desinfikuje ruce. Totéž provádí při vstupu do třídy a po každém užití toalet nebo příchodu z venku. Osoby s alergií na desinfekční prostředky se řídí individuálním postupem (krémy, hygienické ubrousky apod.) Na dodržování hygienických opatření dbají pověření zaměstnanci školy.
 8. Vstup do šaten není rodičům v době ranního příchodu žáků z důvodu omezených prostorových podmínek povolen. Pověření zaměstnanci školy pomohou žákům nižších tříd, především prvních ročníků. Pro 1. třídy platí v prvním týdnu září volný průchod do třídy   bez přezouvání společně pouze s jedním zákonným zástupcem.
 9. Během celého dne probíhá průběžně zvýšená hygienická údržba toalet a společných prostor.
 10. Žáci svačí (konzumují všechny potraviny) zásadně ve třídě, nikoli na chodbách a dalších společných prostorech. Přesun ze třídy do třídy provádí co nejrychleji, snaží se minimálně zdržovat na chodbách s žáky jiných tříd.
 11. Zaměstnanci dodržují principy častého a efektivního větrání dle předem stanovených pokynů.
 12. Obědy jsou zajištěny dle dříve stanoveného rozpisu v externích prostorech. Při přechodu ke stravování je nutné se řídit platnými podmínkami nařízení KHS nebo MZd.   V externích prostorech je bezpodmínečně nutné dbát nařízení daných subjektů a jejich zaměstnanců.
  Žáci 2.stupně  7.-9.třída ( stravování ZŠ – 5.květen) odchází ze školy společně s pověřeným pracovníkem školy, který následně zajistí dohled nad žáky v průběhu stravování. Po obědě odchází žák samostatně domů nebo se samostatně vrací na odpolední vyučování bez pedagogického dohledu. Žáci 6. tříd opouští místo stravování ( SPŠTex.) samostatně pouze po ukončení vyučování, v případě odpoledního vyučování se vrací s pověřeným pracovníkem školy.
 13. Vzhledem k přechodu a využívání stravování mimo objekt školy není možné zajistit přesný časový harmonogram. Velice prosíme zákonné zástupce o pochopení a loajalitu. Není vůbec jednoduché skloubit všechny proměnné a vyhovět všem podmínkám a nařízením. Je velmi pravděpodobné, že návraty dětí ze stravování, popřípadě možnost vyzvedávání dětí po obědě u výdejny stravování budou klouzavé, mohou se měnit a může se stávat, že bude nutné krátit čas na vypracování některých úkolů, které budou muset děti dodělat doma. Naším cílem však bude takovým  situacím předcházet a jejich četnost minimalizovat.
 14. Výběr jídel pro 2.- 9. ročník během období září – leden se provádí prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz s kódem příslušné výdejny a vaší emailové adresy. Nezapomeňte se včas registrovat a aktivovat karty podle instrukcí na příslušné nástěnce třídy žáka.
 15. Obědy 1.9.2020 budou zajištěny pouze pro děti  využívající  školní družinu či DKH v tento den. Oběd tohoto dne je potřeba speciálně přihlásit ( týká se MŠ Kláštěrní-1.tř. a SPŠTex pro 2.-5.roč.) Vyučování tento den pro všechny žáky končí 9:35. Organizaci výuky v dalších dnech najdete na třídních nástěnkách jednotlivých tříd.
 16. Výuka tělesné výchovy bude probíhat v běžném režimu, pokud nedojde k omezení KHS nebo MZd. Výuka plavání 3. tříd zatím není jistá.
 17. Pokud nedojde ke zhoršení situace, turistický kurz pro 6.ročníky se koná v termínu. Výjezd do Anglie byl cestovní kanceláří zrušen. Další výjezdy, školy v přírodě a akce mimo školu se budou konat dle aktuálních možností s prioritou je uskutečnit dle běžných zvyklostí.
 18. Snahou vedení školy je realizovat chod školy v maximálně možném běžném režimu.
 19. V případě nařízení KHS nebo MZd používání roušek je žák povinen mít s sebou minimálně 2 roušky + hygienický igelitový sáček. Dodržuje všechna platná pravidla.
 20. Konkrétní informace týkající se dané třídy, naleznete na webových stránkách své třídy.

V Liberci dne 25.8.2020

                                                                       Mgr. Blanka Lukeš Reindlová