česky deutsch

3.A

Úvod » Třídy » 3.A

Informace a přihláška ke stravování

30. června 2020

Milí rodiče, bylo mi ctí setkávat se s vámi prostřednictvím práce s vašimi dětmi. Vážím si toho, děkuji vám za vstřícnost a spolupráci i milé pozornosti na konci školního roku. Vítám konec jako nový začátek něčeho dalšího, neméně obohacujícího. Krásné prázdniny přeje paní učitelka Mirka Brejchová

25. června 2020

Dobrý den, přeji dětem i rodičům pohodové a pěkné prázdniny. V tomoto školním roce vás  zdravím naposledy vaše paní učitelka Mirka Brejchová

Učebnice za 3. ročník budou děti odevzdávat v září nového školního roku.

Pomůcky a potřeby do 4. třídy

1x balík papírových kapesníků nebo krabice s kapesníky

1x balík papírových ručníků

1x balík papírů do kopírky

100 ks eurosložek

 

Vybavení penálu a další pomůcky: úkolníček, tužka č. 1, 2 a 3, 2x pero nebo náhradní náplň, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, krátké pravítko, trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, kružítko, podložka do geometrického sešitu (A4)

 

Pomůcky na VV: box + vodové barvy, anilinové barvy, tempery, štětec (silný plochý, silný kulatý, slabý), progresa, voskovky, modelína, pastelové křídy suché, černá tuš, lepidlo na papír (tyčinka), lepidlo Herkules, fixy, černý permanentní fix velikosti M, hadřík, igelitový ubrus na lavici, zástěra či staré triko, kelímek na vodu

 

Potřeby na TV: úbor (tričko, krátké kalhoty, tepláky, mikina, ponožky) – vše v látkovém pytli či uzavíratelné textilní tašce, podepsané či jinak označené + pevná obuv určená do tělocvičny, za teplého počasí boty na ven

 

V září bude třeba uhradit sešity, pracovní sešity na M, ČJ, PŘÍ a VL (cca 600 Kč), potřeby na VV a PČ (200 Kč), do třídního fondu (200 Kč). Celkem budeme vybírat 1000 Kč.

Nezapomeňte poslat po dětech, či na můj email přihlášku ke stravování na příští školní rok.

18. června 2020

Program posledního týdne ve škole

Věnujte prosím pozornost tomuto programu, je aktualizován poté, co nám z Ekoparku potvrdili, že můžeme přijít. Přehodila jsem proto návštěvu ZOO na středu.

Akcí mimo školu (tedy v úterý, středu, čtvrtek i pátek) se mohlou zúčastnit všichni, kteří přinesou vyplněné "Čestné prohlášení"(platí pro děti, které jej dosud neodevzdaly). Obdrželi jsrte jej v emailu, nebo najdete v sekci "Úvod" těchto webových stránek.

 

22. 6._pondělí_ Den her (děti si mohou přinést deskovou hru), úklid, vycházka směr les na Králově Háji. Konec v 11:50 na hřišti. Děti si domů odnesou vše, co zbylo ve třídě (boxy, podsedáky).  

23. 6._úterý_ Program v Ekoparku Liberec. Odchod v 8:00.  JE NUTNÉ, ABY DĚT MĚLY S SEBOU 2X JÍZDENKU NA MHD!!!!! Odchod 8:00, návrat v 11:50.

24. 6._středa_ ZOO Liberec. Odchod 8:00, návrat v 11:50.

25. 6._čtvrtek_ Výlet na Libereckou výšinu. Odchod 8:00, návrat v 11:50.

26:6._Rozdávání vysvědčení (začátek v 7:55 - konec v 9:30)

Vstupné do ZOO a Ekoparku uhradím z třídního fondu. 

Nezapomeňte poslat po dětech, či na můj email přihlášku ke stravování na příští školní rok.

Přeji pohodový poslední školní týden a ještě lepší prázdniny. Zdraví paní učitelka Mirka Brejchová

 

12. června 2020

Nejprve zprávy pro všechny, kteří pracují doma.

Tento týden jsme dokázaly s dětmi ve škole probrat vše, co bylo uvedeno v úkolech z minulého týdne a ještě kousíček navíc. Z ČJL jsme udělaly i s. 37, kde je opakování sloves a osnova k vypravování příběhu. Podaří-li se vám to také, bude to prima. V MT jsme trénovaly zejména dělení se zbytkem a rýsování kružnic. Další týden bude tím posledním, kdy budeme pracovat v pracovních sešitech a učebnicích. Pak nás čeká pouze závěrečný týden, jehož program bude koncem týdne na nástěnce.

Co tedy ještě plánuji probrat?

V ČJL dokončíme v PS s. 38 - 40. Dokončíme také pracovní sešit z MT, to znamená strany 34 a 35 a z geometrie stranu 44 a 45. Tak se podaří probrat vše, co bylo ve třetí třídě nutné, a nebudeme mít dluh do čtvrté třídy, která se přirozeně k probírané látce vrací, aby si ji děti upevnily, prohloubily a dostatečně osvojily.

Vydržte, jdeme do finále!!! Přeji vám příjemný a pohodový poslední v tomto školním roce učením naplněný týden. Zdraví paní učitelka Mirka Brejchová

 

Zprávy z činností obou skupin, které pracují ve škole.

Obě skupiny dětí prožily bohatý týden. Plnily jsme "Duhovou výzvu", dokončily jsme obrázky do VV soutěže "Naděje v medicíně". Bohužel některé obrázky nebudeme moci odeslat, protože děti zapomínají odevzdat rodiči vyplněný formulář. Déle čekat nelze. Termín odeslání je závazný.

V pondělí jsme se více zaměřily na vzájemné poznávání sebe i druhých. Diskutovali jsme o tom, co je štěstí, svornost a spolupráce. Tu jsme si v praxi vyzkoušely při aktivitách z ČJL, čtení i prvouky. Práce obou skupin byla identická.

Děti se dostaly do tempa, trénujeme hlavně vyjmenovaná slova a násobilku a je to znát. V následujícím týdnu dokončíme pracovní sešity z MT i ČJL. Podaří se nám tedy probrat vše, co bylo ve třetí třídě nutné, a nebudeme mít dluh do čtvrté třídy, která se přirozeně k probírané látce vrací, aby si ji děti upevnily, prohloubily a dostatečně osvojily.

O aktivitách posledního týdne vás budu podrobně informovat v pátek 19. 6. Akce tohoto týdne přizpůsobíme předpovědi počasí.

Pro obě skupiny plánuji na poslední týden od 22. 6.: návštěvu ZOO, výlet do blízkého okolí (Harcovský les, Výšina apod.), den her s programem na hřišti a úklid třídy (děti vezmou domů boxy, TV, pořadač a věci z šatních skříněk) a hodnocení uplynulého školního roku. Vše upřesním. Vysvědčení bude vydáno 26. 6. do 9:30, kdy výuka končí.

Zdraví a hodně sil do posledního týdne plného učení přeje paní učitelka Mirka Brejchová

Červen u nás ve škole – dopis rodičům a žákům

 

Milí žáci, vážení rodiče,

jsou tomu již téměř tři měsíce, kdy celá naše společnost vstoupila do nestandardního režimu. První týdny znamenaly pro všechny zásadní změnu života, a to veřejného i osobního. Každý z nás se s tím musel nějak vypořádat. My dospělí máme možnost z toho něco vytěžit, nějak se poučit, najít na tom něco dobrého, využít získané zkušenosti pro osobní posun. Pro děti na tom nic dobrého není, ale přesto se většina dětí výrazně během této doby posunula, vyspěla, získala nové sociální, pracovní i komunikační kompetence. Nejen to, že si osvojily některé dovednosti, s nimiž se doposud nesetkaly, ale též uplatnily principy vůle, pracovitosti a spolehlivosti. Často k tomu potřebovaly někoho, kdo je povzbudil, pochválil a náležitě motivoval. Učitel tuto roli mohl sehrát jen velmi omezeně. Zde výrazně pomohl rodič. Právem Vám, rodiče i milí žáci, náleží  patří velký dík a obdiv.  Přesto se  našlo pár jedinců, kteří si udělali velké prázdniny, stranou šel zcela řád, návyky i odpovědnost a důvěra.

             Od 25. 5. 2020 se do školy vrátilo 256 dětí, což činí 81% žáků 1.stupně. Škola je plná. Snažíme se rozumně dodržovat základní hygienické i organizační nařízení určená MŠMT a MZd. Zvládáme to, a to i díky Vaší pomoci, důslednosti a pochopení. V tomto směru si jen dovolím moc požádat rodiče, aby opravdu své děti odpoledne vyzvedávali do 15:30, kdy provoz školy končí. Není zatím v našich silách zajištění odpoledního provozu v delším čase. Upřednostnili jsme zařazení dětí do skupin dle tříd, což nám zatím kapacitně nedovoluje zajistit delší provozní dobu, abychom splnili podmínky neslučování skupin.

Postupně, jak to situace bude dovolovat, i my budeme rozvolňovat opatření, kterými jsme limitováni. 

Vysoké procento dobrovolného návratu do školy má dvě možná vysvětlení : 1. Dětem chyběly děti a do školy a do kolektivu se těšily; 2. Distanční vzdělávání bylo již vzhledem k délce a náročnosti doma již neudržitelné. Oba důvody sehrály jistě svůj díl.

 

Pro 1. stupeň byla tedy zrušena distanční výuka a zadávání práce. Děti ze školy si domů úkoly nenosí. Žáci, kteří dosud do školy nechodí, mají možnost se v průběhu června připojit. Pokud budete mít  zájem, kontaktujte prosím svého třídního učitele. Místa ve skupinách určitě jsou. Vaše dítě bude zařazeno do skupiny kolektivů žáků ze třídy.

Vysvědčení dětem bude vydáno v pátek 26. 6. 2020. O podrobnostech Vás bude informovat třídní učitel. 

29. - 30. 6. 2020 je z důvodu započetí stavebních prací vyhlášeno plánované ředitelské volno.

V týdnu 29. 6. – 3. 7. 2020 bude pro zájemce organizován školní příměstský tábor s programem. Informace naleznete na stránkách školní družiny.

Při zajištění účasti žáků 1. stupně ve škole není možné z kapacitních a prostorových důvodů zajistit prezenční výuku a standardní chod školy pro 2. stupeň. S přihlédnutím k datu (8. 6. 2020) se kolektiv pedagogů školy rozhodl organizovat pro děti třídní setkání, a to 2x v týdnu dle informací třídního učitele. Setkání bude mít socializační naukový charakter a bude se odehrávat většinou mimo areál školy. Účast je dobrovolná a rodiče žáka budou moci přihlásit na jednotlivé akce prostřednictvím návratky vydané třídním učitelem. Součástí návratky musí být 1x vyplněné čestné prohlášení (viz příloha).

8. června 2020 tak skončí distanční výuka prostřednictvím Google Classroom a onlinová výuka v dopoledních hodinách a žáci si budou moci do 15. 6. 2020 vypracovat úkoly, které doposud za období distanční výuky neodevzdali. Vzhledem k délce období (poměr prezenční výuky 1 měsíc a distančního vzdělávání 3,5 měsíce) bude přístup k distančnímu vzdělávání zohledněn v hodnocení druhého pololetí.

Vysvědčení bude vydáno dětem 2. stupně (mimo 9. tříd) v pátek 26. 6. 2020 od 10:00 do 11:00 hodin v budově školy. 

 

Všechny potřebné konkrétní informace pro jednotlivé třídy poskytne třídní učitel.

Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat vám všem, dětem i rodičům, za velice významnou pomoc při zvládání tohoto nelehkého období. Bez vás by to prostě nešlo. Vážíme si velice Vaší tolerance, pomoci a empatického přístupu.

Přeji všem krásné, ničím nerušené léto !!!!

 

Blanka Lukeš Reindlová a kolektiv všech pedagogů

V Liberci dne 29.5.2020

                             

4. června 2020

Plán učiva na týden_ 8. 6. - 12. 6. _ pro děti doma

Dobrý den, v tomto týdnu jsme dokázaly s dětmi probrat vše, co bylo zadáno v úkolech z 29. května. V následujícím týdnu předpokládám, že v MT dokončíme kapitolu dělení se zbytkem v učebnici na stranách 99 -102, v PS s. 33. Z geometrie budeme dále pokračovat v práci s kružítkem a pracovat na stranách 127 - 128 v učebnici a na stranách 41 - 42 v PS. 

Z ČJ probíráme slovesa. V následujícím týdnu předpokládám, že tuto kapitolu dokončíme. Učebnice strany 99 - 103, PS strany 34, 35, 36.

Prosím, abyste zvážili způsob, jak si ze školy vyzvednete boxíky, šanony, TV a věci ze šatních skříněk. Každý obdržel zprávu emailem. Ozvěte se.

Hodně zdraví a sil přeje paní účitelka Mirka Brejchová

 

Co se děje ve škole

Tento týden byl zpestřen výletem k Pivovarským rybníkům. Od úterka jsme pilně pracovaly. Děti moc chválím. Prostě  NEZASTAVUJEME a JEDEME a JDE NÁM TO!!! Plníme nejen povinné úkoly, ale pustily jsme se i do prezentací o zvířatech. Začaly jsme malovat výkresy do soutěže "Naděje v medicíně". Abychom mohly obrázky do soutěže odeslat, je třeba abyste vyplnily formulář, který děti dnes odnesly domů. Také jsme vám s paní vychovatelkou poslaly informace týkající se možnosti navštěvovat v týdnu od 29. 6. akce školní družiny. Návratku je třeba vyplnit do 19. 6. 2020. Ve středu nám opět přálo počasí a tak jsme si užívaly na hřišti. Celý týden plníme "Duhovou výzvu". Děti vám jistě vysvětlí, čeho se týká.

POZOR, POZOR, děti nutně potřebují na rýsování KRUŽÍTKO. Některé děti ho stále nemají!!!

Přeji vám pěkné červnové dny. Zdraví paní učitelka Mirka Brejchová

29. května 2020


Plán učiva na týden_ 1. 6. - 5. 6. 2020_pro děti doma


V tomto týdnu jsme s dětmi v PS_ČJ dokončily vše do strany 31 včetně. Opakujte prosím všechny řady VS i slova příbuzná. Z MT je třeba procvičovat násobení a dělení. V PS_MT jsme dokončily strany 30 a 31 a z geometrie jsme vypracovaly stranu 39 v PS. V prvouce jsme začaly kapitolu "Živočichové". Vyvodily jsme si jejich společné znaky a doplnily s. 51 pracovního sešitu.
V následujícím týdnu plánuji probrat dvě strany v PS_ČJ (slovesa_ číslo a osoba)_s. 32/33. V PS_MT s. 32_ (dělení se zbytkem 1- 5) a s. 40 (geometrie). Z Prv_ s. 61 (savci).
Koncem týdne dám vědět, co se podařilo. Zdraví a pohodu přeje paní učitelka Mirka Brejchová

 

Plán činnosti pro děti, které chodí do školy


V pondělí je MDD. Ráda šla s dětmi do přírody směrem k Pivovarským rybníkům v Kunraticích. Je proto třeba, aby děti měly odpovídající obutí a oblečení, lehký batůžek s pitím a svačinou, případně míče či švihadlo apod. Plánuji cestou zastavení na ovocného nanuka. V případě nepříznivého počasí budeme ve škole, děti si mohou přinést deskovou hru. Mám naplánován náhradní neškolní program. Časy příchodu a odchodu ze školy jsou stejné.
Příští týden budou děti potřebovat na geometrii kružítka a také začneme pracovat na přípravě prezentace o svém oblíbeném zvířátku. Podívejte se po nějakých encyklopediích či knihách, odkud bychom mohly s dětmi čerpat informace.


V tomto týdnu jsme s dětmi pilně pracovaly na celotýdenním projektu "Jsme z toho venku?" Chtěla jsem tímto způsobem navázat na to, co bylo násilně přetrženo a alespoň krátce se s dětmi zamyslet nad tím, co se v životech nás všech stalo. Šlo především o vzájemné sdílení vlastních prožitků z karantény.
Aktivity, které byly rozvrženy na celý týden byly provázány příběhem "Lišky Majky". Tento liščí pohádkový příběh byl paralelou námi prožívaného virového nebezpečí, nouzového stavu a karantény.
Prohlédněte si některé z fotek, které dokumentují práce dětí. 
První je kotlík s kouzelným letkvarem. Je plný bublin s návodem, co nám pomáhá, když potřebujeme zvládnout náročnou situaci, kdy se necítíme dobře. Je plný zajímavých nápadů.
Dále děti sestavovaly zajímavý denní program na dobu v karanténě. V druhé části měly za úkol vypořádat se v rámci programu s něčím, co je mohlo potkat tak, aby jim to nepokazilo hezký den. 
Děti pracovaly s nadšením, chutí a velkou vynalézavostí. Užívaly si možnost vzájemného sdílení. 

Přeji všem příjemný víkend a pohodový týden. Zdraví paní učitelka Mirka Brejchová

 

28. května 2020 

Dobrý den, 

děti pracují s velkou chutí. Stíháme téměř neskutečné. Dokázaly jsme 100% naplnit plán. Dokončily jsme 3 strany v PS_ČJ do strany 31 včetně. Pilně opakujeme všechny řady VS i slova příbuzná. Z MT opakujeme násobení a dělení, zatím to občas drhne, ale zlepšujeme se. V PS jsme dokončily strany 30  a 31. Z geometrie jsme vypracovaly stranu 39 v PS. V prvouce jsme začaly kapitolu Živočichové. Vyvodily jsme si jejich společné znaky a doplnily s. 51 pracovního sešitu. 

V pátek budeme opakovat a dokončíme aktivity z oblasti osobnostního rozvoje, které pravidelně zařazuji každý den. 
V pondělí je MDD. Půjdeme na výlet, nebo strávíme zábavné dopoledne ve škole. Udělejte si také pauzu a společně to jak se náleží oslavte. Přeji vám pevné zdraví a pohodu do dalších dní. Pozdrav posílá paní učitelka Mirka Brejchová

 

 

24. května 2020


Dobrý den, vítám vás po delší době na nástěnce třídy. 
Budu vás touto cestou pravidelně nejméně jedenkrát týdne informovat o dění ve 3. A. Na nástěnku budu dávat také aktualizované informace o probraném učivu pro děti, které zůstávají pracovat doma. 
V následujích týdnech se zaměříme na to, aby se nám podařilo probrat z učiva 3. ročníku vše podstatné. Předpokládám, že bychom mohli průměrně týdně vypracovat 3 strany v pracovních sešitech z ČJ i MT, z učiva prvouky zjistím, co bude aktuální a dám zprávu. 

 

Předpoklad probraného učiva na týden od 25. 5.2020 


ČJL - PS_ s_ 29, 30, 31. Učebnice_ s_93, 94, 95, 96.
MT - PS_s_30, 31. Učebnice _s_92, 93, 94. K tomu jednu ze stran z geometrie vzadu, musím zjistit, kde žáci s paní učitelkou pracovali naposled.Poté napíšu aktuální informace.
Prv - obdobně. Musím zjistit, kde žáci s paní učitelkou pracovali naposled. Napíšu aktuální informace.
Jde o přepoklad, v pátek napíšu, co se reálně podařilo. Budete-li potřebovat, kontaktujte mě emailem. 
Zdraví a hodně sil přeje paní učitelka Mirka Brejchová 

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

Moc bych Vám všem chtěla poděkovat za nasazení, aktivitu a spolupráci ve výuce angličtiny na dálku, dětem za skvěle vypracované úkoly, rodičům za pomoc a „náhradní paní učitelku“. Během tohoto období jste společně udělali spoustu práce, osobně mám pocit, že jsme rozhodně nezaháleli a jsme relativně dobře připraveni do dalšího ročníku.

Výuka angličtiny jako samostatného předmětu do konce června již nebude (nemohu docházet do jednotlivých skupin, povedu jen jednu skupinu jiného ročníku po celou dobu). Do konce školního roku se budu snažit poskytovat vyučujícímu odkazy na písničky a videa, která budou sloužit zejména k odreagování během vyučování. Budou to písničky, které děti znají (nechci zatěžovat metodikou k písničkám neangličtináře). Tyto odkazy najdou rodiče dětí v domácím vzdělávání v mé složce na sdíleném disku jako doposud. Mějte prosím trpělivost, odkazy dodám během následujícího týdne. Pokud byste se doma nudili, můžete projet znovu mé přípravy, ale tuto situaci nepředpokládám…

Ještě jednou bych Vám ráda poděkovala za perfektní spolupráci, vím, že to pro Vás nebylo snadné a ráda bych Vám popřála hodně sil a pohody v následujících týdnech. Ve škole jsem k zastižení každý den, tak kdybyste ode mne něco potřebovali, neváhejte se na mne obrátit

Jana Flossmannová

Důležité údaje:

 • Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec
 • Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01
 • E-mail: info@zskola.cz
 • Telefon ředitelna: telefonní číslo: 733 518 277
 • Kancelář: telefonní číslo: 731 632 396
 • Jídelna: 485 102 945
 • Družina: 739 334 394
 • Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832
 • Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová                                   
 • Třídní učitelka: Mgr. Miroslava Brejchová, tel.: 605 324 426, email:miroslava.brejchova@husovaliberec.cz

Prázdniny

 • Hlavní prázdniny                               1. 7. – 31. 8. 2020
 • Ředitelské volno:                               29. – 30. 6. 2020

 

 

Pro lepší organizaci jsme pro vás vytvořili jednotnou platformu pro zadávání domácí práce žáků.

Na tomto odkazu naleznete složku třídy svého žáka. V té se budou v následujících týdnech nacházet vždy aktuální informace a zadání pro domácí práce.

 

 

 

Vítejte na nástěnce třídy 3.A

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí OSV AJ ČjL ČjL Prv ČjL      
Úterý Ma ČjL Aj Vv        
Středa Ma Aj Ma ČjL Prv        
Čtvrtek Pla vání Ma Prv   ČjL      
Pátek Hv ČjL Ma ČjL          

 

 

Informace k Dětskému klubu Husova

Dětský klub Husova (DKH) pokračuje i ve školním roce 2019/20. Z kapacitních důvodu jsou tam zařazeni žáci 3. - 5. třídy. Realizace DKH je financována z projektu (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928) z Operačního programu Zaměstnanost. S tímto souvisí  doložení potřebných dokumentů pro projekt: 1. Přihláška do DKH, 2. Potvrzení vazby na trh práce (potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru, pro OSVČ – potvrzení ČSSZ, nezaměstnaný – potvrzení z úřadu práce, osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu případně potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu). Dokumenty si můžete stáhnout z web. stránek školy (sekce třídy), případně vyzvednout na sekretariátu školy. Moc vám všem děkuji za spolupráci a v případě nejasnosti se prosím obraťte na sekretariát školy (kontaktní osoba Zuzana Kounková)

Provozní doba DKH: 6:00 – 18:00