česky deutsch

Vodácký kurz 8. tříd

Úvod » Naše škola » Jazykové a sportovní pobyty » Vodácký kurz 8. tříd

 

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

TERMÍN: 12. - 16. 6. 2o23

CENA: cca 3 000,- Kč

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

Lokalita: kemp ARA nad obcí Malá Skála v CHKO Český ráj

Termín: 6. 6. - 10. 6. 2022 (od pondělí do pátku)

Místo a čas srazu: v 7:20 před vstupem na hlavní nádraží ČD v Liberci

Místo a čas návratu: v 14:00 na hlavním nádraží v Liberci

Doprava: tam a zpět vlakem ČD, na místě vlaky ČD

Ubytování: 4 noci ve stanech s podsádkou (spacáky nutné + prostěradlo)

Strava: plná penze, začínáme 6. 6. večeří a končíme 10. 6. snídaní (obědy převážně formou balíčků)

Pojištění: není třeba se připojišťovat

Zavazadla: sbalit vše do batohu, který sami unesete i na delší vzdálenost – cca 1km

Cena celkem:  2 200 Kč (splatné do 13. 5. třídním učitelům)

Cena zahrnuje: ubytování, stravu, dopravu, vybavení na lodě, koloběžky, lezení, OB, instruktory

Cena nezahrnuje: svačiny, kapesné

 

Předpokládané aktivity mimo vodácké turistiky na řece Jizeře:

 • pěší turistika (Drábovna, Kalich, Pantheon, Suché skály…)
 • slaňování a horolezectví
 • orientace v terénu, orientační běh
 • jízda na koloběžce (s cyklistickou helmou)
 • koupání v řece Jizeře
 • hry v rámci odpoledních a večerních programů (soutěže, společenské hry, apod.)

 

 

Co si vzít s sebou:

 • podepsané papíry s níže specifikovanými podmínkami (v den odjezdu)
 • průkaz ZP (vozit stále s sebou) + léky
 • velký batoh vhodný na transport věcí

Do vody, na koloběžku a na túry:

 • 1x obuv vhodnou na turistiku
 • 1x pevnou obuv do lodě (např. staré tenisky, NE sandály či žabky!!)
 • cyklistickou helmu!!! (koloběžky)
 • malý batůžek / větší do dvojice
 • pet nebo cykloláhev
 • pláštěnku nebo nepromokavou bundu
 • sportovní mikinu nebo svetr (2. vrstvu)
 • tepláky a kraťasy
 • 1x dlouhé a 1x krátké tričko (doporučují z funkčního materiálu (moira, sensor,...)
 • 1x pokrývku hlavy
 • turistickou mapu Českého ráje (do čtveřice)

Do kempu:

 • svetr nebo mikinu (vhodné k ohni)
 • kalhoty/tepláky (vhodné k ohni)
 • dostatek triček s krátkým i dlouhým rukávem
 • 1x obuv na pohyb po kempu
 • 1x sandály
 • spodní prádlo
 • oblečení na spaní
 • spacák a prostěradlo
 • věci osobní hygieny + ručník
 • plavky
 • krém na opalování + repelent
 • sluneční brýle
 • baterku nebo čelovku
 • tužku a papír, karetní a deskové hry na večer
 • kytaru či jiný hudební nástroj
 • zákaz tabletů, notebooku, PSP apod.
 • dobrou náladu a úsměv na tváři J
 

Vedoucí akce:                                                                                       Pedagogický dozor:      

 Mgr. Libor Junek  (732 369 100)                                                        Mgr. Hana Červinková a Renata                                                                                                                  

                                                                                                             

 • V případě dotazu mě můžete kontaktovat na e-mailu: libor.junek@husovaliberec.cz
 • Fotografie a videa z loňských kurzů naleznete na adrese: http://zskola.rajce.idnes.cz
 • Podrobný program kurzu a další informace najdete na: http://www.zskola.cz/naseskola

……….......…………………………….………………………….………………

    jméno dítěte a podpis zákonného zástupce

 

POTVZENÍ O ÚČASTI NA AKTIVITÁCH (popis aktivit viz výše)

 • Zákonný zástupce  souhlasí s účastí dítěte na  předpokládaných aktivitách. (pokud NE, vypište, kterých aktivit se Vaše dítě nezúčastní

                                                                                                          ………………………………..……………………………………..

podpis zákonného zástupce

POVINNOSTI PŘED ODJEZDEM

 • odevzdání závazné přihlášky – do 13. 5. 2022 třídnímu učiteli
 • zaplacení kurzu – do 13. 5. 2022 třídnímu učiteli (nejlépe společně s přihláškou)
 • podepsání a odevzdání tohoto dokumentu v den odjezdu – 6. 6. 2022
 • vybavit dítě všemi potřebnými věcmi uvedenými výše

…………………………………….………………………………..

podpis zákonného zástupce

 

 

OBEZNÁMENÍ ŽÁKŮ A RODIČŮ O PRAVIDLECH CHOVÁNÍ BĚHEM KURZU

Účastníci kurzu se řídí:

 • pravidly ochrany CHKO
 • pravidly ubytovacího řádu kempu ARA
 • pravidly půjčoven lodí, raftů a koloběžek
 • pravidly vyplývajícími ze školního řádu
  • mimo jiné: zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, , plnění povinností určených vedoucím skupin apod.
  • režimem užívání mobilních telefonů: telefon si lze vyzvednout na vymezenou půlhodinu (obvykle před nebo po večeři) a poté bude telefon odevzdán učiteli; při nedodržení tohoto režimu bude následovat podmínečné vyloučení z akce

Porušení těchto pravidel povede k vyloučení z akce a následnou dopravou domu na vlastní náklady. Takto vyloučený účastník nemá nárok na vrácení peněz.

 

…………………………………………………………………..

podpis zákonného zástupce

 

POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI (nesmí být starší dvou dní)

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti …………………………………………………….. narozenému ………………………….………….., který je v mé péči, změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota) a ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo mé dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.

Zdravotní problém:      nemá / má   ……………………………………………….……………………………………………………………..

alergie ……………………………………………………………..………………………………………………………..

užívané léky …………………………………………………………….……………………………………………….

dieta …………………………………………………………………….……………………………………………………

Prohlašuji, že dítě je schopno se zúčastnit výše zmíněného kurzu a jsem si vědom/a právních následků v případě nepravosti mého vyjádření.

 

…………………………………………………..…………..

  datum

……………………….………………………………………..

     podpis zákonného zástupce

 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem srozuměn/a s podmínkami kurzu.

 

V/dne: ……………………………………..…………………..   Podpis zák. zástupce: …………………………………………….

 

PROGRAM KURZU

(může se lišit v závislosti na počasí a stavu vody)

 


1. DEN– PŘÍJEZD, TŮRA

 

DOPOLEDNE 8:00

Sraz - 7:15

Odjezd - 8:00

Příjezd - 9:00

 

Příchod do kempu

Ubytování, povléknutí

 

Info schůzka (10:30)

 • Charakter kurzu
 • Denní programy/režim (po každém jídle krátké info – neodcházet předem)
 • Podmínky pro ubytované (co kde je, jak to chodí – zadělávání stanu, pití, třídění odpadu…)
 • Bezpečnost při pohybu v kempu/okolí/na vodě
 • Zákazy (místo pohybu, alkohol, mobily…)

 

OBĚD 12:00 (vlastní)

Info k odpolednímu programu, rozdělení do raftů

 

ODPOLEDNE 13:00  

Poznávačka okolí (žáci připraví sami)

(poznávačka probíhá v okolí kempu kde jednotlivé skupiny splňují úkoly – úkoly lze nechat až na večer na táborák, stanoviště zakreslit např. do ortofotomapy, před poznávačkou je možné jít na krátkou procházku např. na Pantheon)

NEBO

Procházka – Strnadovka, Frýdštejn, Drábovna na vyhlídku, Malá Skála (možnost koupání na ŽP), Vyhlídka pod Pantheonem, okolo brány do kempu

cca 10km, 4 hodiny

 

Drobné hry

 

VĚČEŘE 17:30

 

VEČERNÍ PROGRAM 19:30

 

Táborák (+ plnění úkolů ze soutěže)

 

VEČERKA 22:30

 


2.DEN– RAFTY

 

BUDÍČEK 7:00 SPÁLOV / 8:00 LÍŠNÝ

 

SNÍDANĚ 7:45 SPÁLOV / 8:30 LÍŠNÝ

 

CELODENNÍ PROGRAM

 

MÁLO VODY– Líšný-Dolánky + pěšky do Líšného a z Dolánek

Odchod přes Panták do Líšného

 

Rafty   10:00              

 • Instruktáž (zajistit kvalitní instruktáž) !!!PŘI JÍZDĚ NA SEBE ČEKAT PO ÚSECÍCH / OČNÍ KONTAKT!!!
 • Bezpečnost
 • Rozdělení do raftů
 • Učení se (rychlí úsek, otočky, soutěže)
 • Je možné jet jez pozadu při dobrém stavu vody

 

Odchod po červené přes Drábovnu a zkratkou do kempu (cca 2 hodky) NEBO Odjezd z Dolánek (časy viz níže)

 

HODNĚ VODY– Spálov-MS  dojít pěšky ze Semil na Spálov

 

Odjezd z MS do Semil

8:50


Pěší tůra po Rygrově stezce (trvá na pohodu se svačinou 1:45)

 

Rafty   11:30              

 • Instruktáž (zajistit kvalitní instruktáž) !!!PŘI JÍZDĚ NA SEBE ČEKAT PO ÚSECÍCH / OČNÍ KONTAKT!!!
 • Rozdělení do raftů
 • Učení se (rychlí úsek, otočky, soutěže)
 • Je možné jet jez pozadu

 

Odjezd vlakem z Dolánek


13:23v

13:51v

15:23v

17:23v


VEČEŘE 18:00

Infoschůzka, rozdělení do kánoí

 

VEČERNÍ PROGRAM 19:00

Táborák

 

VEČERKA 22:30

 

!!! POZNÁMKA !!!

Rafty se dají jet i ve větším počtu společně jako jedna skupina

Čekání na sebe, dlouhá pauza na oběd na MS a sjíždění jezu

 

3.DEN– LEZENÍ / ORIENTAČNÍ BĚH

 

BUDÍČEK 7:00

Postavení OB před snídaní

 

SNÍDANĚ 7:30

 

DOPOLEDNE – LEZENÍ A SLAŇOVÁNÍ 9:00 – 11:30

(stavět hned po snídani, postavit obě lezení, do slaňáků dát 2 karabiny – viz foto)

 

 • Instruktáž (jako u Diska = pohyb v okolí, zásady lezení, názorná ukázka)
 • Zásady bezpečnosti

 

DOPOLEDNE – ORIENTAČNÍ BĚH 9:15 – 11:30

 

 • Vysvětlení si co je OB (vznik, intelekt+fyzička)
 • Jak vypadá mapa/kartička/jak se označuje/co to jsou popisky kontrol
 • Organizace závodu, vymezení prostoru
 • Bezpečnost (skály, ohradníky)

 

Napsat startovku (interval 2 min = 4 min na identický okruh), nechat se žáky podívat na neoznačenou mapu, mapu a kartičku dávat až 4 minuty před startem

 

OBĚD 11:30 (pokud se musí jet na 16:00 do Větrníku s matrošek, jinak posunout)

 

ODPOLEDNE - LEZENÍ A SLAŇOVÁNÍ 12:30 – 15:00

 • Po programu někteří žáci pomůžou se sbalením

 

ODPOLEDNE - ORIENTAČNÍ BĚH13:30 – 16:00

 • Po závodu nechat žáky sebrat kontrolu

 

VEČEŘE 18:00

Info, vyhlášení výsledků OB (poukázky), co zítra s sebou – helmy!!

 

Táborák

 

VEČERNÍ PROGRAM 19:00

 

VEČERKA 22:30

 

!!! POZNÁMKA !!!

Při počtu dětí nad 30 je potřeba vytvořit 2 skupiny, které se na odpoledne prohodí

Při špatném počasí (dešti) se ruší lezení a OB je dopo i odpo

 

 

4. DEN– KÁNOE, KOLOBĚŽKY

 

BUDÍČEK 7:30

 

SNÍDANĚ 8:00

 

DOPOLEDNE 9:00 na ŽP (společný příchod, první skupina začíná v 9:00, druhá v cca 9:30)

 

Kanoe Malá Skála – Dolánky (pro mě kajak, když více vody tak jeden raft – cca okolo 150cm)                     

 • Instruktáž (zajistit kvalitní – teorie, v lodi na suchu, na vodě, soutěže)
 • Bezpečnost
 • Rozdělení do kánoí
 • Učení se (rychlí úsek, otočky, soutěže)
 • Při menším stavu vody je možné jet jez pozadu

 

OBĚD (společný po dojetí do Dolánek)

 

ODPOLEDNE 14:00

 

Koloběžky Dolánky – Malá Skála (opět na dvě skupiny, asi bez instruktora)

 • Instruktáž
 • Bezpečnost (brát na zřetel ostatní cyklisty/chodce

 

Odjezd z Turnova (při špatném počasí)

11:19v

12:26v

13:19v

13:47v

14:26v

15:19


Odjezd z Přepeř (při zrušení koloběžek)


11:19v

12:26v

13:19v

13:47v

14:26v

15:19VEČEŘE 18:00

 

VEČERNÍ PROGRAM 19:00

 

Táborák

Možnost stezky odvahy (kluci připravují pro holky nebo opačně)

 

VEČERKA 23:00

 

!!! POZNÁMKA !!!

Při počtu nad 30 dětí dělit už do DVOU nezávislých skupin. U každé ještě jeden instruktor extra z Plovárny + jeden instruktor na šlajsně

Před začátkem pořádně proškolit instruktory (co bude v instruktáži, nácvik nad jezem min. 1 hod. + hry, postavení při sjíždění šlajsny, čekání na sebe – oční kontakt, zastavování u kraje, zkouška přejezdu proudu…)

Když by se nejelo na koloběžkách, stačí jet jen do Přepeř a pěšky do Turnova na vlak

 


5.DEN- ODJEZD

 

BUDÍČEK 8:00

 

SNÍDANĚ 8:30

 

DOPOLEDNE 9:00

 

Balení se

Úklid

 

KONTROLA STANŮ, SPOLEČNÉ FOTO

 

Volný program

 

ODCHOD 11:30

Pauza na plovárně

 

ODJEZD 13:00

 

Příjezd do Liberce v 14:00

 

ZAKONČENÍ KURZU

 

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

Od 12. do 16. 6. se celý osmý ročník zúčastnil vodácké­ho kurzu na Malé Skále. Počasí nám celý týden kro­mě poslední noci opravdu přálo a mnozí z nás si tak dokonce odvezli z kurzu spálená ramena nebo krk. Ubytovaní jsme byli tradičně v pořadových stanech, které byly dobře chráněné proti dešti, méně potom pochopitelně proti chladu a tak jsme se většinou v noci klepali zimou a přes den pálili na sluníčku.

Kro­mě ježdění na raftech a kanoích jsme měli možnost vyzkoušet orientační běh nebo třeba lezení po dvou lehkých a zvladatelných cestách na skále Strnadovce a následně jištěné „slanění“ cca z 20m. Obě obohacení programu jsme si všichni moc užili a spousta z nás nabrala nové zkušenosti, protože je mezi námi jen pár lezců a ještě méně běžců orientačního běhu.

Ve čtvrtek jsme také po sjezdu části Jizery vyrazili z Dolánek zpět na Malou Skálu na sportovních koloběž­kách, což bylo zábavné zpříjemnění zhruba sedmi ki­lometrové cesty zpátky. Dva ze čtyř večerů jsme měli táborák a při tom druhém náš nejlepší kytarista Jéňa vytáhl kytaru, holky sladily hlasy a zpívalo se dlou­ho do noci.

Celý týden s námi byl velmi sympatický a pohodový instruktor Honza, kterému velmi děkujeme za trpělivost, pomoc a rozveselení. Na vodáku, podob­ně jako na všech kurzech a výletech se naše kolekti­vy zase o něco více stmelily a také jsme měli možnost zjistit, jací jsou naši učitelé mimo školu a atmosféra byla od začátku do konce přátelská a pohodová. Velká poklona určitě patří panu učiteli Liboru Junkovi za organizaci a paním učitelkám Martě Hyškové a Petře Novotné za dozor a velkou pomoc s organizací celé­ho kurzu. Myslím, že mohu mluvit za všechny, když řeknu, že byl vodák hodně užitý a všichni se těšíme na další kurz nebo školní výlet co nás brzy čeká.

 

Janča 8.B

 

Letošní vodácký kurz 8. tříd se konal od 12. do 16. června 2017 na Malé Skále v Českém ráji.

V pondělí jsme absolvovali krátký pěší výlet po okolí. V úterý proběhlo první seznámení s vodou, konkrétně na raftech. Sjížděli jsme ze Spálova na Malou Skálu, zhruba 10 km. Na cestě zpět jsme letos poprvé nejeli vlakem, ale přepravili jsme se vlastními silami na koloběžkách po nové cyklostezce Greenway Jizera. Ve středu bylo na programu horolezectví na pískovcové skále a orientační běh. Ve čtvrtek byla na řadě opět voda, tentokráte kánoe. Na cestě zpět jsme nejeli vlakem, ale přepravili jsme se vlastními silami na koloběžkách po nové cyklostezce Greenway Jizera. Po návratu jsme zapálili oheň a proběhla i stezka odvahy. V pátek proběhlo už jen balení a úklid a návrat do Liberce.

Celý kurz nás provázela příjemná pohoda a společná snaha si ho opravdu užít. Nenastala ani žádná  nepříjemná událost ani neshoda. Přestože hodnocení kurzu je převážně na dětech samotných, chtěl bych za sebe i paní učitelky Novotnou a Hyškovou  říci, že my jsme si ho rozhodně užili.

 

Fotografie z kurzu si můžete prohlédnout na: http://zskola.rajce.idnes.cz/

S pozdravem

Mgr. Libor Junek

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

 

Letošní vodácký kurz 8. tříd se konal od 6. do 10. června 2016 na Malé Skále v Českém ráji.

V pondělí jsme absolvovali krátký pěší výlet po okolí. V úterý proběhlo první seznámení s vodou, konkrétně na kánoích. Sjížděli jsme z Malé Skály do Dolánek, zhruba 10 km. Na cestě zpět jsme letos poprvé nejeli vlakem, ale přepravili jsme se vlastními silami na koloběžkách po nové cyklostezce Greenway Jizera. Ve středu bylo na programu horolezectví na pískovcové skále a orientační běh. Ve čtvrtek byla na řadě opět voda, tentokráte rafty. Začínali jsme skluzavkou v Líšném a pokračovali opakovaným sjížděním jezu na Malé Skále. Abychom si vody trochu užili, projeli jsme Turnovem až do Přepeří. Po návratu jsme zapálili oheň a proběhla i stezka odvahy. V pátek proběhlo už jen balení a úklid a návrat do Liberce.

Celý kurz nás provázela příjemná pohoda a společná snaha si ho opravdu užít. Nenastala ani žádná  nepříjemná událost ani neshoda. Přestože hodnocení kurzu je převážně na dětech samotných, chtěl bych za sebe i paní učitelky Holasovou a Muráňovou a pana učitele Konfršta říci, že my jsme si ho rozhodně užili.

 

Fotografie z kurzu si můžete prohlédnout na: http://zskola.rajce.idnes.cz/

 

S pozdravem

Mgr. Libor Junek

 

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

 

Vodácký kurz byl plný dobrodružství. A to nejen proto, že jsme mohli každou vteřinu spadnout do vody nebo sletět ze skály.

Bylo to o kamarádství, odvaze a odhodlání. Lezli jsme po skalách, běhali v lese, sjížděli jezy, pádlovali a smáli se. Jídlo nebylo žádná hitparáda, ale někdy Vám prostě na jídle nesejde. 

Všichni jsme si vodák užili na 120% a to myslím, že můžu mluvit za obě třídy. Já sama za sebe jsem lepší `výlet` nezažila, protože jak program, tak nálada byla super! Slunce pálilo, opálení přibývalo, pot kapal, ale přes to všechno to byla pecka! Každá škola by nám mohla tento kurz závidět.

Markéta Poláková, 8.B

 

Letošní vodácký kurz 8. tříd se konal od 2. do 6. června 2014 na Malé Skále v Českém ráji.

V pondělí jsme absolvovali krátký pěší výlet po okolí. V úterý proběhlo první seznámení s vodou, konkrétně na raftech. Sjížděli jsme od Spálova až po Dolánky, téměř 20km. Ve středu bylo na programu horolezectví na pískovcové skále a orientační běh. Ve čtvrtek byla na řadě opět voda, tentokráte kánoe. Začínali jsme nacvičováním na Malé Skále a hned na úvod nás čekal jez. Z 24 lodí se převrátily pouze tři posádky, a tak jsme po krátkém usušení pokračovali přes Turnov až do Přepeří. Po návratu jsme zapálili oheň a proběhla i stezka odvahy. V pátek proběhlo už jen balení a úklid a návrat do Liberce.

Celý kurz nás provázela příjemná pohoda a společná snaha si ho opravdu užít. Nenastala ani žádná  nepříjemná událost ani neshoda. Přestože hodnocení kurzu je převážně na dětech samotných, chtěl bych za sebe i paní učitelky Červinkovou a Poplužníkovou a Michala říci, že my jsme si ho rozhodně užili.

 

Fotografie z kurzu si můžete prohlédnout na: http://zskola.rajce.idnes.cz/

 

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

 

Letošní vodácký kurz konaný od 10. do 14. června je úspěšně za námi. Počasí bylo výtečné, stav vody ideální.

Hned po příjezdu jsme prozkoumali prostředí kempu během hry připravené žáky. V úterý jsme na kánoích úspěšně zdolali část řeky Jizery z Malé Skály až dolu pod Turnov do Příšovic. Po létech byl konečně ideální stav vody a tak se nemuselo nikde tlačit. Nejvíce adrenalinu si děti užily při sjezdu šlajsny na Malé Skále. Pro někoho to skončilo i cvaknutím, Míra společně s Filipem ale hned pohotově pomohli z vody a vylít kánoi. Co také Míra stihl, bylo poskytnutí rozhovoru pro ČR Radiožurnál (viz níže). Ve středu jsme okusili nebezpečí horolezení a orientačního běhu. Čtvrtek jsme zahájili procházkou Riegrovou stezkou ze Semil na Spálov, kde na nás už čekaly rafty. Plavba ze Spálova do Dolánek byla poklidná, proložená několika zábavnými sjezdy do vody a šlajsnami. Teplé počasí nám dovolilo se i trochu důvěrněji seznámit s vodou a tak nebylo nikoho, kdo by dojel do Dolánek suchý JV pátek stačilo už jen zabalit a vyrazit k domovu.

 

Celý kurz nás provázela příjemná pohoda a společná snaha si ho opravdu užít. Nenastala ani žádná  nepříjemná událost ani neshoda. Přestože hodnocení kurzu je převážně na dětech samotných, chtěl bych za sebe i paní učitelky Kučerovou a Hyškovou a Míru říci, že my jsme si ho rozhodně užili.

 

Fotografie z kurzu si můžete prohlédnout na: http://zskola.rajce.idnes.cz/

Na břehu nás také vyslechli reportéři ČR Radiožurnálu. Z Husovky tam mluví Míra a Eliška. Audionahrávka je k nalezení na:

http://www.rozhlas.cz/liberec/informacezliberecka/_zprava/jizera-na-male-skale-praska-ve-svech-idealni-stav-vody-prilakal-i-vodaky--1223234

 

S pozdravem

Mgr. Libor Junek