česky deutsch

Turistický kurz 6. tříd

Úvod » Naše škola » Jazykové a sportovní pobyty » Turistický kurz 6. tříd

 

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

       TURISTICKÝ KURZ  6.A,B  -   ČESKÉ ŠVÝCARSKO

 

Lokalita: letní kemp Vysoká Lípa Jetřichovice u NP České Švýcarsko

Termín: 19. - 23. 9. 2022 (od pondělí do pátku)

Místo a čas srazu: v 8:15 na MHD zastávce Univerzitní koleje (pod sportovní halou TUL)

Místo a čas návratu: cca v 12:30 na MHD zastávce Univerzitní koleje (pod sportovní halou TUL)

Doprava: tam, zpět a na místě smluvním autobusem

Ubytování: 4 noci v chatkách (přikrývky zajištěny, přesto spacák nutný)

Strava: plná penze, začínáme 19. 9. večeří a končíme 23. 9. snídaní, obědy formou balíčků

Pojištění: není třeba se připojišťovat

Trasy: převážně lesní stezky a pěšiny v pískovcových oblastech NP České Švýcarsko

Zavazadla: autobus dojede až do kempu, velký baťoh tak není nutností

Cena celkem :  3 000Kč (splatné do pátku 9. 9. 2022 třídním učitelům) – cena zatím orientační

Cena zahrnuje: ubytování, stravu, dopravu, jízdu parníkem po Labi, jízdu na lodičkách soutěskami, vstup na Pravčickou bránu, vstup do děčínské ZOO

Cena nezahrnuje: svačiny

 

Předpokládané aktivity mimo pěší turistiku:

 • návštěva přírodních a kulturních památek
 • orientace v terénu
 • koupání se na koupališti v areálu kempu
 • hry v rámci odpoledních večerních programů (soutěže, společenské hry, apod.)

Co si vzít s sebou:

 • podepsané papíry s níže specifikovanými podmínkami (dvě strany A4)
 • průkaz ZP (stačí ofocený) + léky
 • batoh vhodný na transport věcí

Na túry:

 • 1x obuv vhodnou na turistiku
 •  batůžek (každý svůj či do dvojice)
 • pet nebo cykloláhev
 • pláštěnku nebo nepromokavou bundu
 • sportovní mikinu nebo svetr (2.vrstvu)
 • šusťáky nebo tepláky a kraťasy
 • 1x dlouhé a 1x krátké tričko z funkčního materiálu (moira, sensor atd.)
 • 1x rouška, 1x pokrývka hlavy
 • Malý cestovní zápisník/bloček (do dvojice)
 • turistickou mapu Českého Švýcarska (do dvojice) !!

Do kempu:

 • svetr nebo mikinu (vhodné k ohni)
 • kalhoty/tepláky (vhodné k ohni)
 • dostatek triček s krátkým i dlouhým rukávem
 • 1x obuv na pohyb po kempu
 • 1x sandály
 • spodní prádlo
 • oblečení na spaní (+spacák)
 • věci osobní hygieny + ručník + plavky
 • krém na opalování  + repelent
 • sluneční brýle
 • baterku nebo čelovku
 • obal na uložený telefon (stačí ponožka)
 • psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo
 • kytaru či jiný hudební  nástroj
 • zákaz tabletů, notebooku, PSP apod.
 • dobrou náladu a úsměv na tváři J
 

Vedoucí akce:                                                                             Pedagogický dozor:      

Mgr. Libor Junek (732 369 100)                                             Třídní učitelé 6. tříd           

                                                                     

 • V případě dotazu mě můžete kontaktovat na e-mailu: libor.junek@husovaliberec.cz
 • Fotografie a videa z loňských kurzů naleznete na adrese: http://zskola.rajce.idnes.cz
 • Podrobný program kurzu a další informace najdete na: http://www.zskola.cz/naseskola
 •     

POTVZENÍ O ÚČASTI NA AKTIVITÁCH (popis aktivit viz výše)

 • Zákonný zástupce souhlasí s účastí dítěte na předpokládaných aktivitách. (pokud NE, vypište, kterých aktivit se Vaše dítě nezúčastní)

                                                                                                                …………………………………………………………..

podpis zákonného zástupce

POVINNOSTI PŘED ODJEZDEM

 • odevzdání závazné přihlášky – do pátku 9. 9. třídním učitelům
 • zaplacení kurzu – do 9. 9. třídním učitelům
 • podepsání a odevzdání tohoto dokumentu v den odjezdu – 19. 9. 2022
 • vybavit dítě všemi potřebnými věcmi uvedenými výše

…………………………………………………………..

podpis zákonného zástupce

OBEZNÁMENÍ ŽÁKŮ A RODIČŮ O PRAVIDLECH CHOVÁNÍ BĚHEM KURZU

Účastníci kurzu se řídí:

 • pravidly ochrany NP a CHKO
 • pravidly ubytovacího řádu kempu Mosquito
 • pravidly vyplývajícími ze školního řádu
  • mimo jiné: zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, plnění povinností určených vedoucím skupin apod.
  • po dobré zkušenosti z let minulých doporučuji nechat mobilní telefony doma, v případě potřeby kontaktu Vašeho dítěte můžete kdykoli zavolat na naše čísla
  • v případě, že si žák vezme telefon s sebou na kurz, je režim užívání následující: telefon je během dne uschován u učitele, telefon si lze vyzvednout na vymezenou půlhodinu (obvykle před nebo po večeři) a poté bude telefon odevzdán zpět učiteli; při nedodržení tohoto režimu bude následovat podmínečné vyloučení z akce

Porušení těchto pravidel povede k vyloučení z akce a následnou dopravou domu na vlastní náklady. Takto vyloučený účastník nemá nárok na vrácení peněz.

 

…………………………………………………………..

podpis zákonného zástupce

SAMOSTATNÝ ROZCHOD

V pátek 23. 9. 2022 souhlasím se samostatným rozchodem        ……..…………….……………..…….………….……   na MHD zastávce Univerzitní koleje.                                                                   podpis zákonného zástupce

 

POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI (nesmí být starší dvou dní)

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti ……………………………………………….. narozenému …………………………….., který je v mé péči, změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota) a ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo mé dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.

Zdravotní problém:    nemá / má   ……………………………………………….………………………………………………..

alergie ……………………………………………….………………………………………………………..

užívané léky ……………………………………………….……………………………………………….

dieta ……………………………………………………………………………………………………………

Prohlašuji, že dítě je schopno se zúčastnit výše zmíněného kurzu a jsem si vědom/a právních následků v případě nepravosti mého vyjádření.

 

…………………………………………………………..

datum

…………………………………………………………..

     podpis zákonného zástupce

 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem srozuměn/a s podmínkami kurzu.

 

                                                                                                 Jméno Vašeho dítěte: …………………………………………..

V/dne: ……………………………………..…………………..   Podpis zák. zástupce: …………………………………………….

 

 

PODROBNÝ PROGRAM

 

1. DEN– PŘÍJEZD, UBYTOVÁNÍ, TŮRA NA RŮŽOVSKÝ VRCH, INFO-SCHŮZKA

 

SRAZ POD SPORTOVNÍ HALOU       8:15     (vybrání podepsaných papírů, kontrola dětí)

ODJEZD AUTOBUSEM DO DĚČÍNA   8:30

PŘÍJEZD DO KEMPU                          11:00

 

UBYTOVÁNÍ A VLASTNÍ OBĚD         11:00 – 12:00

 • Rozdělení do chatek, zákaz chození ke koupališti

 

INFORMAČNÍ SCHŮZKA        12:00

 • Program a cíle kurzu
 • Základní informace (pohyb po kempu, po NP a CHKO, kázeň, vulgarismy, odpadky, zařízení kempu, mobily)
 • Denní režim    Budíček 7:00

                             Snídaně 7:30 (brát si jenom co sním)

                             Večerka 21:30 v posteli, 22:00 zhasnout

 • Začátek cestovatelů (motivační projev k mapičkám – Začátek cestovatelů)
 • Kam dnes půjdeme a co si vzít  s sebou (jídlo, pití, pláštěnka, tričko, dobré boty, mapa, zápisníček, tužku)

 

SRAZ PŘED TŮROU               12:45

 

TŮRA NA RŮŽOVSKÝ VRCH A DOLSKÝ MLÝN    13:00 – 17:00    (9km)

 • Túra se zastávkami pro zápisky
 • ze Srbské Kamenice po žluté na Růžák, dále po NS k Dolskému mlýnu a po modré do kempu

 

OSOBNÍ VOLNO   16:30 – 17:45

 

VĚČEŘE   18:00

 

INFORMAČNÍ SCHŮZKA   19:00   + vybírání mobilů

 • Co s sebou na túru (jídlo, pití, pláštěnka, tričko, dobré boty, mapa, zápisníček, tužku)
 • Možnost půjčit si sportovní vybavení ode mně

 

PRÁCE NA MAPÁCH

 • Opět motivační projev – Začátek cestovatelů
 • Vysvětlení požadavku a pravidel (ukázka z loňska)
 • Rozdání mapiček a A3 čtvrtek pro zápisky a lísteček s požadavky na body zájmu
 • Práce na mapách (na konzultace k nám, dobré = osobní volno, špatné= předělat)

 

VEČERNÍ PROGRAM – po skončení map od 21:00 (co se stihne a třídní si připraví)

 • Kreslení erbu a vlastní pokřik (chatka si na A3 čtvrtku nakreslí erb vlastní chatky)
 • Autogramiáda
 • Pohár tety Kateřiny (dokončování přísloví)

 

VEČERKA    21:30

 

2.DEN– PARNÍK, PRAVČICKÁ BRÁNA, LODIČKY, MAPY

 

BUDÍČEK         6:45

SNÍDANĚ        7:15

SRAZ               8:00

ODJEZD           8:10

 

TÚRA NA PRAVČICKOU BRÁNU    8:00 – 18:00   (17km)

 • Příjezd na parník 8:45 (odjezd 9:00)
 • Příjezd do Hřenska 10:00
 • Od parníku na Pravčickou bránu po červené – oběd
 • Plavba Tichou soutěskou (po červené na Mezní Louku, po zelené do soutěsek, po žluté na Tichou (Edmundovu) soutěsku)
 • Odjezd z Hřenska v 17:15

Celodenní náročná túra

 

VEČEŘE    18:30 (objednat špekáčky)

 

PRÁCE NA MAPÁCH   19:30

 

VEČERNÍ PROGRAM  - podle nabídky třídních

 

VEČERKA 21:30

 

3.DEN– DĚČÍN, ZOOLOGICKÁ ZAHRADA

 

BUDÍČEK         7:00

SNÍDANĚ        7:30

SRAZ               8:15

ODJEZD           8:30

 

TŮRA DO DĚČÍNA A DO ZOO    8:30 – 16:00   (6km)

 • Příjezd do obce Ludvíkovice (poté po červené přes vyhlídky do Děčína)
 • Rozchod v Děčíně    10:30 – 11:30
 • Rozchod v ZOO        12:30 – 14:00 (na dětském hříšti ne dříve než ve 13:30)
 • Aqvaria a terária     14:00 – 14.45
 • Odjezd z Teplické    15:00

 

OSOBNÍ VOLNO    16:00 – 17:00    (pokud třídní nebo děti nemají připravené hry)

 • Při pěkném počasí se lze ve stanovený čas vykoupat v bazénu
 • Fotbal/Volejbal/Ringo
 • Desatero
 • Sběr hub
 • Kdo chce, může si už tužkou předpřipravit mapku

 

DESATERO    17:00

 

VEČEŘE    18:00

 

PRÁCE NA MAPÁCH   20:00

 

V PŘÍPADĚ OPÉKÁNÍ

 • Mapy a příprava ohně se udělají již před večeří
 • Sraz u ohně – 19:30 (podle toho, kdy bude hořetJ)
 • Opékání
 • Desatero se přesune na čtvrtek

NEBO PŘI ŠPATNÉM POČASÍ -  PODLE NABÍDKY TŘÍDNÍCH

 • Kufr (hádání slov, pantomima)
 • Písničková tichá pošta

 

VEČERKA   21:30

 

4.DEN– JETŘICHOVICKÉ VYHLÍDKY

 

BUDÍČEK         7:00

SNÍDANĚ        7:30

SRAZ               8:15

ODCHOD        8:30

 

TŮRA NA JETŘICHOVICKÉ VYHLÍDKY    8:30 – 16:00   (12km)

 • Po červené na Pohovku a přes červenou na vyhlídky (na obě po max. 25 dětech)
 • Odjezdy busu od OÚ ve 14:37, 14:46, 15:37, 15:46

 

PRÁCE NA MAPÁCH  16:00

(nebo Desatero)

 

VEČEŘE    18:00

 

OSOBNÍ VOLNO    18:30 – 20:00    (pokud třídní nebo děti nemají připravené hry)

 • Při pěkném počasí se lze ve stanovený čas vykoupat v bazénu
 • Fotbal/Volejbal/Ringo
 • Desatero
 • Sběr hub
 • Kdo chce, může si už tužkou předpřipravit mapku

 

VEČERNÍ PROGRAM   20:00

 • Zhodnocení kurzu a vyhlášení výsledku Map a Desatera
 • Vybraná skupina připraví stezku odvahy (už před večeří)
 • Stezka odvahy

NEBO PŘI ŠPATNÉM POČASÍ -  PODLE NABÍDKY TŘÍDNÍCH

 • Kufr (hádání slov, pantomima)
 • Písničková tichá pošta

 

VEČERKA 22:00

 

5.DEN– ODJEZD DO LIBERCE

 

BUDÍČEK         7:30

SNÍDANĚ        8:00

BALENÍ SE A ÚKLID CHATEK             8:30 – 9:30

KONTORLA CHATEK                         9:30      (Kdo má hotovo, má osobní volno)

SPOLEČNÁ FOTOGRAFIE                  10:15

ODJEZD Z KEMPU                             11:30

PŘÍJEZD DO LIBERCE                         12:30

ROZCHOD                                          12:45  

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

Turistický kurzu je za námi. S žáky šestých tříd jsme vyrazili za krásami našeho nejmladšího národního parku, kde jsme se během pěti slunných dní učili orientovat se na mapě i v terénu a nachodili dohromady téměř 60 Km.

Mezi navštívené přírodní památky patřily Růžák – nejvyšší vrch NP České Švýcarsko, Pravčická brána – největší skalní brána Evropy, Jetřichovické skalní vyhlídky – místa, ze kterých máte Česko-Saské Švýcarsko jak na dlaní a spoustu dalších krásných zákoutí této malebné krajiny.

Pozadu nezůstaly ani lidské výtvory. Během odpočinkového dne jsme zavítali do města Děčín, které jsme nejprve shlédli z okolních vyhlídek a poté se přes jeho střed vydali do proslulé zoologické zahrady, která je zaměřena především na středoevropskou zvířenu. Jeden den jsme zvolili i netradiční dopravní prostředek – parník Poseidon, který se již 70 let prohání po Labi.

Po večerech si děti zakreslovaly do svých slepých map projité trasy a popisovaly navštívená místa, hrály sportovní i společenské hry a čas zbyl i na rozdělání táborového ohně a opékání špekáčků.

Celým kurzem nás provázela pohodová atmosféra, a přestože ujitých kilometru bylo hodně, nenašel se nikdo, komu by se už dál nechtělo šlapat. I rivalita obou tříd se zdála být zapomenuta a nebylo třeba nikoho kdovíjak napomínat. A přestože hodnocení kurzu je převážně na dětech samotných, chtěl bych za sebe i paní učitelky říci, že my jsme si ho rozhodně užili.

 

Fotografie z kurzu si můžete prohlédnout na: http://zskola.rajce.idnes.cz/  

S pozdravem

Mgr. Libor Junek


 

 

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

ČLÁNEK NAPSANÝ ŽÁKY

 

Pondělí 12.9.

Z hlavního nádraží jsme v pondělí odjeli vlakem do Děčína a z Děčína autobusem do Vysoké Lípy. Pan učitel a paní učitelka rozdělili klíče od chatek. Potom jsme autobusem odjeli pod Růžovský vrch a čekal nás výstup. Zdolali jsme převýšení 216 metrů. Byla to makačka. Z Růžovského vrchu jsme to vzali jinou cestou přes Dolský mlýn. Na Dolském mlýnu jsme si vyčvachtali nožky a mohli jsme se kouknout do mlýna. Poté jsme si zapsali zápisky o Dolském mlýnu a vydali jsme se do obřího kopce. Přišli jsme do chatek a po večeři jsme šli na mapy a informační letáky. Ve 22:00 byla večerka. Matilda, Elise, Emily, Denča

 

Úterý 13.9.

Hned na začátku jsme pluli parníkem z Děčína do Hřenska. Pak jsme absolvovali výstup na Pravčickou bránu, kde je restaurace Sokolí hnízdo. Taky jsme zdolali cestu mezi skalami na Mezní louku. Na lodičkách jsme projeli soutěsky a dopluli až do Hřenska, kde na nás čekal autobus. Dojeli jsme do kempu, kde jsme měli možnost se vykoupat nebo jsme zvolili osobní volno. Po večeři nás čekaly letáky a mapy. Pak už jenom do chatek a spát. Hanka, Kája, Viky , Ella

 

Středa 14.9.

Náš den začal tím, že jsme jeli autobusem do Ludvíkovic a odtud jsme pokračovali na vyhlídku Labskou stráž. Odtud byl krásný výhled na Děčín. Pokochali jsme se a sešli dolů na náměstí města Děčín, kde jsme měli hodinu rozchod. Sešli jsme se u kašny a vyšli směrem k Pastýřské stěně. Nahoru vedl prudký kopec a postupně jsme se všichni přidávali do velikého hada. Když jsme konečně vyšli na vrchol, posadili jsme se a začali si zapisovat zajímavosti o ZOO Děčín. Užili jsme si výhled a šli do ZOO. V ZOO byli úžasní medvědi grizzly, mravenečníci, psouni a mnoho dalších zvířat. Ze ZOO jsme sešli na expozici Rajské ostrovy. Tady se nacházeli exotické rybky, plazi a jiná exotická zvířata. Když jsme se pokochali výstavou, odjeli jsme autobusem zpět do kempu. Tady jsme se koupali v bazénu a po koupání jsme hráli desatero. Po kempu jsme hledali verše, jak se chovat v lese a následně je přepisovali na papír. Šlo o přesnost a rychlost.. Po večeři jsme pracovali na mapách a letácích. O osobním volnu se sice pár dětí nepohodlo s dětmi ze školy z Kamenice, ale jinak středa byl super den. Julča, Péťa, Pája, Julča, Anička

 

Čtvrtek 15.9.

Dnes jsme byli na Jetřichovických vyhlídkách. Vyšli jsme na Vilémininu stěnu a pak vylezli na Mariinu vyhlídku. Když jsme se vrátili, mohli jsme se koupat v bazénu. Po večeři jsme dělali mapy a pak bylo volno. Kačka, Zojka, Káťa, Evička, Eliška

 

Pátek 16.9.

V pátek po snídani jsme šli do chatek a balili si věci. Pak jsme uklidili v chatkách a šli do společenské místnosti, kde bylo vyhlašování a odměňování nejlepších map a letáků, nejuklizenějších pokojů během pobytu a odměna za ochotu. Po vyhlášení jsme se šli společně fotit. Pak jsme dostali malý dárek v podobě turistického průkazu. Přijelo auto pro věci a autobus pro nás a vlakem jsme dojeli domu.

 

OFICIÁLNÍ ZPRÁVA

 

Turistický kurzu je za námi. S žáky šestých tříd jsme vyrazili za krásami našeho nejmladšího národního parku, kde jsme se během pěti slunných dní učili orientovat se na mapě i v terénu a nachodili dohromady téměř 60 Km.

 

Mezi navštívené přírodní památky patřily Růžák – nejvyšší vrch NP České Švýcarsko, Pravčická brána – největší skalní brána Evropy, Jetřichovické skalní vyhlídky – místa, ze kterých máte Česko-Saské Švýcarsko jak na dlaní a spoustu dalších krásných zákoutí této malebné krajiny.

 

Pozadu nezůstaly ani lidské výtvory. Během odpočinkového dne jsme zavítali do města Děčín, které jsme nejprve shlédli z okolních vyhlídek a poté se přes jeho střed vydali do proslulé zoologické zahrady, která je zaměřena především na středoevropskou zvířenu. Jeden den jsme zvolili i netradiční dopravní prostředek – parník Poseidon, který se již 70 let prohání po Labi.

 

Po večerech si děti zakreslovaly do svých slepých map projité trasy a popisovaly navštívená místa, hrály sportovní i společenské hry a čas zbyl i na rozdělání táborového ohně a opékání špekáčků.

 

Celým kurzem nás provázela pohodová atmosféra a přestože ujitých kilometru bylo hodně, nenašel se nikdo, komu by se už dál nechtělo šlapat. I rivalita obou tříd se zdála být zapomenuta a nebylo třeba nikoho kdovíjak napomínat. A přestože hodnocení kurzu je převážně na dětech samotných, chtěl bych za sebe i paní učitelky říci, že my jsme si ho rozhodně užili.

 

Fotografie z kurzu si můžete prohlédnout na: http://zskola.rajce.idnes.cz/  

 

 

S pozdravem

Mgr. Libor Junek