česky deutsch

Lyžařský kurz 7. tříd

Úvod » Naše škola » Jazykové a sportovní pobyty » Lyžařský kurz 7. tříd

 

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

TERMÍN: 4. - 10. 2. 2o23

CENA: cca 6 000,- Kč

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

(podrobnější info pro jednotlivé ročníky níže na stránce)

 

 

Lokalita: lyžařské středisko Studenov, chata Studenov (mezi Harrachovem a Rokytnicí)

Termín: 26. 2. - 4. 3. 2022 (od soboty do pátku)

Místo a čas srazu: 8:30 na parkovišti pod sport. halou TUL (zastávka Univerzitní koleje)

Místo a čas návratu: cca ve 13:00 na parkovišti pod sport. halou TUL (bude upřesněno cestou z kurzu)

Doprava: dopravu zajišťuje společnost ČSAD Semily, dále dle sněhových podmínek rolba/auto

Ubytování: 6 nocí v horské chatě Studenov situované vedle sjezdových tratí i běžkařské magistrály

Strava: začínáme 26. 2. obědem a končíme 4. 3. snídaní

Pojištění: na pohyb po vyznačených tratích postačí běžné pojištění (není třeba se připojišťovat)

Sjezdové tratě: 4 vleky, dvě modré sjezdovky a jedna červená + případně areál v Harrachově (lanovka)

Běžecké tratě: přístup na Krkonošskou běžkařskou magistrálu v blízkosti chaty

Skipas: v ceně je zahrnutý 3x půldenní a 1x celodenní skipas

Záloha: 1 000Kč – do 14. 1. 2022 třídním učitelům

Doplatek: 3 000Kč – do 4. 2. 2022 třídním učitelům (doporučuji přinést již se zálohou)

Cena celkem: 4 000 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, ubytování, stravu, výuku, skipas a vratnou zálohu 50Kč, základní vosky a parafíny, smývač

Cena nezahrnuje: lyžařský materiál, kapesné

 

Předpokládané aktivity:

 • sjezdové lyžování/snowboarding a běžecké lyžování
 • venkovní a klubovní hry v rámci večerních programů (soutěže, společenské hry apod.)

 

Co si vzít s sebou:

 • tyto podepsané papíry s níže specifikovanými podmínkami
 • průkaz ZP (stačí ofocený) + léky
 • lyže/snowboard + seřízené vázání
 • běžky (můžete si vzít klasiku i skate)

- vše uložit do lyžařského nebo  

podobného vaku

 • hůlky 2x (1x běžky, 1x sjezdovky)
 • lyžáky 2x  (1x běžky, 1x sjezd./prkno)
 • helma !!!
 • parafíny (dobrovolné – zajistí škola)
 • stoupací vosky (dobrovolné)
 • smývač vosku (dobrovolné)
 • hadry nebo staré prostěradlo
 • lyžařské brýle
 • sluneční brýle
 • funkční prádlo (doporučuji)
 • svetr nebo mikinu
 • lehčí větrovku + kalhoty na běžky
 • teplejší bundu + kalhoty na sjezdovku
 • 2x teplé rukavice, 1x slabé rukavice
 • 2x čepice
 • zimní obuv, ponožky
 • malý batůžek
 • dostatek triček s krátkým i dlouhým rukávem
 • kalhoty pro pobyt na chalupě
 • krém na opalování, jelení lůj
 • věci osobní hygieny + ručník
 • přezůvky do penzionu
 • oblečení na spaní
 • baterku nebo čelovku
 • hrníček, lžičku, termosku
 • ježdík (podprdelníkJ)
 • tužku, papír a např. deskové nebo karetní hry na večer
 • kytaru či jiný hudební  nástroj
 • zákaz tabletů, notebooku, PSP apod.
 • dobrou náladu a úsměv na tváři J

 

Vedoucí kurzu:                               

Mgr. Libor Junek (732 369 100)

        Pedagogický dozor: Mgr. Jaroslava Pastuchová, Míra Malý

                                   

V případě dotazu nebo nejasností mě můžete kontaktovat na e-mailu: libor.junek@husovaliberec.cz

 

……….......……………………………….………………………….………………

    jméno dítěte, podpis zákonného zástupce

 

POTVZENÍ O ÚČASTI NA AKTIVITÁCH (popis aktivit viz výše)

 • Zákonný zástupce souhlasí s účastí dítěte na všech Předpokládaných aktivitách.

 

                                                                                                                ……………………………………………….………………..

podpis zákonného zástupce

 

POVINNOSTI PŘED ODJEZDEM

 • odevzdání závazné přihlášky společně s 1 000Kč – do 14. 1. 2022 třídním učitelům
 • zaplacení kurzu – do 4. 2. 2022 třídním učitelům (doporučuji přinést již se zálohou)
 • podepsání a odevzdání tohoto dokumentu v den odjezdu – 26. 2. 2022
 • rodiče se zavazují, že překontrolují/nechají překontrolovat stav veškerého zimního vybavení, obzvláště seřízení lyží/snowboardu před odjezdem
 • zajistí naparafínování běžek a sjezdovek/snowboardu a čistou mazací komoru na běžkách
 • vybavit dítě všemi potřebnými věcmi uvedenými v seznamu výše

 

……..…………………………………………………………..

podpis zákonného zástupce

 

OBEZNÁMENÍ ŽÁKŮ A RODIČŮ O PRAVIDLECH CHOVÁNÍ BĚHEM KURZU

Účastníci kurzu se řídí:

 • FIS pravidly pro pohyb na sjezdovkách  !!přísný zákaz pohybu mimo vyznačené sjezdovky!!
 • pravidly lyžařského střediska při pohybu na sjezdovkách
 • pravidly přepravního řádu
 • platným ubytovacím řádem
 • pravidly vyplývajícími ze školního řádu:
  • mimo jiné: zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, plnění povinností určených vedoucím skupin apod.
 • režimem užívání mobilních telefonů: telefon si lze vyzvednout na vymezenou půlhodinu (obvykle před nebo po večeři) a poté bude telefon odevzdán učiteli; při nedodržení tohoto režimu bude následovat podmínečné vyloučení z akce / naopak při celodenním běžkařském výletu bude vhodné si s sebou nabitý telefon vzít

Porušování těchto pravidel povede k vyloučení z akce a následnou dopravou domu na vlastní náklady. Takto vyloučený účastník nemá nárok na vrácení peněz.

 

………………………………………………………………..

podpis zákonného zástupce

 

POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI (nesmí být starší dvou dní)

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti ……………………………………………………….. narozenému …………………………………….., který je v mé péči, změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota) a ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo mé dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.

Zdravotní problém:      nemá / má   ……………………………………………….……………………………………………………………..

alergie ……………………………………….…………………….………………………………………………………..

užívané léky …………………………………………………………….……………………………………………….

dieta ………………………………………………………………….………………………………………………………

Prohlašuji, že dítě je schopno se zúčastnit výše zmíněného kurzu a jsem si vědom/a právních následků v případě nepravosti mého vyjádření.

 

……………………………………………………..

datum

……………….………………………………………………..

     podpis zákonného zástupce

 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem srozuměn/a s podmínkami kurzu.

 

V/dne: ……………………………………..…………………..   Podpis zák. zástupce: …………………………………………….

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

ZRUŠENO - NÁHRADA V 8. TŘÍDĚ

 

 

 

PODROBNÝ PROGRAM

(program se může lišit v závislosti na počasí)

 

1. DEN  -  PŘÍJEZD, UBYTOVÁNÍ SE /OKOLO JANOVI SKÁLY / GEOHRY, FILM

 

DOPOLEDNE 9:00

Odjezd - od sportovní haly TUL 8:30(ČSAD Semily)

Příjezd - Harrachov Rýžoviště, Hotel Sport 10:00 (přijede rolba z chaty Studenov – zavolat)

 

odvoz věcí rolbou, žáci jdou pěšky

ubytování se, vybalení se

 

ODPOLEDNE 12:30

Info schůzka

 • Přivítání na kurzu (popis kurzu – výukový)
 • Popis lokality
 • Ubytování       - co kde je

- jak se chovat

- přezouvat se

- okna + koše

- cedulky na dveře

 • Vybalení lyžárny před odpoledním programem
 • Nabité mobily na svahu
 • Kázeň a sprostá slova

 

ODPOLEDNE 14:00

Procházka k vlekům a okolo Janovy skály (cca 4 km)

Poznávání okolí

 

VEČEŘE 18:00

 

VEČERNÍ PROGRAM 19:00

 

Organizační pokyny:

 • Denní režim
 • Hrubý program kurzu
 • Bezpečnost při pohybu hor – krátky koment (možnost zmínit Hanče a Vrbatu)

- Před tůrou:

            - dobré oblečení (cibule) 3 vrstvy

            - co do baťůžku

            - zjistit si předpověď

            - říct, kam se jde

- Během tůry:

            - chodit nejméně ve trojici

            - když nevím, raději se vrátím

 • Bezpečnost při pohybu na sjezdovkách (pravidla FIS)

- kontrola vybavení a vlastních možností

- bezpečnostní prvky (helma, páteřák, rukavice…)

- začínat od základů (odpovídající obtížnost)

- nikdy mimo sjezdovky

- když se to rozjede, okamžitě !!!SPADNOUT!!!

- zastavování na hraně a pod skupinou

- při úrazu zastavit pod zraněným a označit místo nad ním (zkřížené lyže) a zavolat HS

 

Orientace v mapě (soutěž)

Uvíznutí ve vánici (mapa okolí) cca 45min.

Zápletka:Skupina cca 7 dospělých se na sněžnicích díky nepříznivým povětrnostním podmínkám ocitla v nesnázích. Šťastnou náhodou nalezli v okolí Rennerových bud vybydlenou chalupu v blízkosti svého cíle. Tušili směr, kterým se měli vydat, ale nechtěli se všichni pustit do vánice. Vybrali skupinu tří, která se však po 2 hodinách bloudění vrátila zpět. Jelikož se počasí ani po probdělé noci nezlepšilo, rozhodla se skupina k návratu. K tomu, aby určili správný směr, však potřebovali v okolí zjistit alespoň několik záchytných bodů. Krátkými vycházkami tedy mapovali okolí pro určení správného směru návratu. Až si byli jisti, vydali se na úspěšný návrat do bezpečí.

 

Pomůcky:

2 tužky do každé skupiny

2 papíry do každé skupiny (jeden náhradní)

2 turistické mapy

 

Němé značky (soutěž)

Zápletka:Na papíře máte uvedených 10 souřadnic (šifer). Vašim cílem je rozluštit jejich význam a dopsat k nim polohu (název místa). Vyhrává skupina s nejdříve rozluštěnými souřadnicemi.

 

Pomůcky:

1 tužky do každé skupiny (i barevné)

1 papíry do každé skupiny s 10 souřadnicemi

2 totožné turistické mapy s němými značkami

 

Film Krakonoš a lyžníci(děti už dost znají, vhodnější by mohl být Synové hor)

NEBO

Synové hor    (přeskočit prostřední pasáž)

                        (možnost i jako dobrovolné – kdo nechce, jde na pokoj )

 

VEČERKA 22:00

 

2.DEN-  SJEZD - PLUŽENÍ / BĚŽKY - ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI / MAZÁNÍ, APUL

 

SNÍDANĚ 8:00

 

DOPOLEDNÍ PROGRAM 9:00 (SJEZDOVKY)

 

Sjezdovky – obě skupiny

Rozdělení na lyže/snowboard

Rozcvička:protažení, rovnováha, úklony, obraty

Rozdělení na lepší/horší během sjezdu k dolní stanici

Koupě permic

 

 • Základní postoj, oblouky v pluhu, pluhový vláček, jízda pluhem pozadu, volná jízda
 • Odreagování: piruety, holubička

 

OBĚD 12:30

 

ODPOLEDNÍ PROGRAM 14:15 (BĚŽKY)

 

Běžky – 2. skupina klasika

Namazání běžek

Základní instruktáž – nastavení vybavení, hlavně hůlek

Rozdělení do dvou skupin MOŽNOST V CELÉ SKUPINĚ

 • Čáp – přenášení váhy
 • Základní postoj
 • Poskoky
 • Sluníčko
 • Holubička
 • Otočka výskokem
 • Šlapání v hadu po okolí (první dělá cestičku)
 • Čáp – přenášení váhy
 • Nácvik odšlapovaní na mírném svahu
 • Štafety dvou družstev NEBO vyjíždění všech (čísel 1-5) z řady okolo mety (rozcestníku)
  • Prosté
  • S otočkou na cestě zpět
  • S couváním
  • S kotrmelcem
  • S dvojitou otočkou okolo mety
 • Krátký výlet (cca 30 min.) UŽ URČITĚ NA SKUPINY
 • Možnost krátkého závodu na zahřátí
 • (Krátké sjezdy ze svahu od Janovy skály)

 

VEČEŘE 18:00

 

VEČERNÍ PROGRAM 19:00

 

Seznámení se s programem

Vyhlášení výsledku za včerejší mapy

Rozdělení do dvou skupin

 

1. skupina se věnuje rozboru ukázkového videa (APUL)

2. skupina má instruktáž o základní přípravě lyží a zásady délek holí a lyží

            V PŮLI SE OBĚ SKUPINY VYMĚNÍ

 

Instruktáž:ukázka materiálů, vhodná délka a provedení (model), parafínování, mazání, odstraňování vosku

 

Pomůcky:

Běžky 2x

Sjezdovky

Hole 3x

Boty 3x

Stoupací vosky

Parafíny

Kopyto

Žehlička

Smývač

 

Rozbor videa:videoukázka základních technik sjezdování a snowboard (APUL CD)

 

Pomůcky:

CD Apul

CD Běžky

 

Ukázka, co dokáže lyžař sjezdař když je poprvé na běžkách (Petr v Tarvisiu). Ten den vyhrál EP.

 

Vyhlášení programu na čtvrtek: Divadlo.

Téma:

2010 Krakonošovy pohádky aneb dobro vítězí nad zlem.

2011 Tradiční česká pohádka

 

VEČERKA 22:00

 

3.DEN– SJEZD - SMÝKANÝ / BĚŽKY – ZASTAVOVÁNÍ, PŘENÁŠENÍ /PÁD DO T.

 

SNÍDANĚ 8:00

 

DOPOLEDNE 9:00

 

Sjezdovky – obě skupiny

Volná jízda

 • Zatáčení z přívratu horní lyže, zatáčení smýkaným obloukem, se zvednutím vnitřní lyže, zatáčení smýkaným obloukem s předhozením hole.
 • Mezihry: piruety, piruety ve dvojicích, jízda po jedné lyži, jízda pozadu,  

Volná jízda

 

OBĚD 12:30

 

ODPOLEDNE 14:30

 

Běžky – 1 skupina klasika

Nastavení materiálu

 • Odjezd směr Ručičky, pod kopcem trénování brzdění (pluh, pluh s jednou nohou ve stopě, kristiánky)
 • Odjezd na rovinku nad kopcem – imitační cvičení, nácvik rovnováhy jízdou bez holí, daný úsek na co nejméně přešlapů

 

VEČEŘE 18:00

 

VEČERNÍ PROGRAM 19:00

 

Tajný program...

40m lano

 

4. DEN- CELODEN BĚŽKY (je možné prohodit s 5. dnem)

 

SNÍDANĚ 8:00

 

DOPOLEDNE 9:30

 

Celodenní výlet na běžkách

1. skupina:Studenov – Ručičky – Dvoračky – Harrachovy kameny – Hančova bouda (občerstvení) – Pramen Labe – Dvoračky - Studenov

Návrat cca v 15:00

2. skupina:Studenov – Ručičky – Dvoračky (občerstvení)– Studenov

Návrat cca ve 14:30

(Pro příště se dá jet na Krak. snídani, do Harrachova a lanovkou na Čerťák)

 

Během cesty poznávačka Krkonoš a Jizerek

 

Co s sebou:

Baťoh do dvojice

Jídlo, pití

Suché triko s dlouhým rukávem

Peníze

Kartičku pojištěnce

 

POLÉVKA 15:00 (po příjezdu)

 

ODPOLEDNE

 

 Volno, možnost namazat a připravit si lyže nebo příprava divadla

 

NEBO

 

Ježdíkování a bobování nad chalupou 15:30

Povinné helmy

 

VEČEŘE 18:00

 

VEČERNÍ PROGRAM 19:00

 

Přednáška HS

Zavolat Kohoutasoj (HS Harrachov a poprosit je o přednášku)

Obsahem je metodika a také by přednáška mohla obsahovat příhody ze zásahů (laviny)

 

VEČERKA 22:00

 

5.DEN - CELODEN SJEZDOVKY (je možné prohodit se 4. dnem)

 

SNÍDANĚ 8:00

 

DOPOLEDNE 9:15

 

Rozcvičení se na paloučku

Základní postavení a náklony curvingu (náklon do holí, náklon od sebe při držení)

 

Volná jízda

Začátek curvingu:

 • Teorie, fixace správného postoje a lyží
 • Oblouky ke svahu (začátek po svážnici)
 • Tlačení vnější rukou na vnitřní koleno
 • Pěsti mezi kolena
 • Předsunutí horní lyže
 • Jízda po jedné horní lyži

 

 • Navazované oblouky
 • Tanečník
 • Letadélko

 

 • Mezihry: Buřtíky, vlnovky po spádnici

Volná jízda

 

ODPOLEDNE 14:00

 

Volné ježdění (po skupinkách)

 

VEČEŘE 18:00

 

VEČERNÍ PROGRAM 19:00

 

Divadelní večer

Téma: - viz zadání (vyhlášeno několik dní v předstihu)

Každý pokoj si vytvořil divadelní skupinu ve které se všichni zúčastní. Hra by měla trvat cca 5-10 minut a je možné to hrát v jídelně.

 

VEČERKA 22:00

 

NEBO JE TAKÉ MOŽNÉ O CELODNI:

 

Celodenní sjezdování v Rokytnici/Harrachově (záleží na podmínkách)

Sjezd na skibus do Rokytnice na náměstí

Odjezd skibusem

Koupě jízdenek  (5-hodinnová asi stačí)

 

Volné ježdění – pouze oznámené časů kontrolních srazů a obědového srazu / děti jezdí po skupinkách a hlídají se

 

Návrat do 15:45 na Studenov a výjezd vleky nahoru na chalupu

 

6. DEN– ZÁVODY VE SLALOMU , NA BĚŽKÁCH / PÁD DŮVĚRY

 

SNÍDANĚ 8:00

 

DOPOLEDNE 9:00

 

Závod na sjezdovkách

Vedoucí postaví během rozjíždění slalom z branek (vrtačka a tyče na chatě), ostatní se zatím rozjezdí. Start je po skupinách (buď po minutě nebo na mávnutí). Čas je pouze na jednu jízdu. Volné jízdy jezdí okolo nás. Ve 12 sraz u konečné.

 

!!( Domluvit s vlekařem, popřípadě zaplatit)!!

 

OBĚD 12:30

 

ODPOLEDNE 14:30

 

Závod na běžkách

Po přípravě lyží, krátkém rozjetí a rozcvičení se seřadí dvě vlny na place nad chalupou. První vyrážejí dívky, 3 minuty za nimi chlapci.

Trať: chalupa, kopcem nahoru k odbočce na Janovu skálu, na sjezdovku (zde kontrola), cestou vlevo směr standartky, prudce vlevo (zde kontrola) na cestu směr studenovské vléky, chalupa.

 

VEČEŘE 18:00

 

VEČERNÍ PROGRAM 19:00

 

Tajný program

 

Je také třeba začít uklízet pokoje a balit. Lyžárna sbalena ještě večer!!!

 

VEČERKA 23:00

 

7. DEN – BALENÍ, ODJEZD

 

BUDÍČEK 7:00

 

Balení se, povlečení na snídani

 

SNÍDANĚ 8:00

 

Balení se a uklízení pokojů

Celkový úklid chaty. Odnášení zavazadel a lyží ven. Nakládání.

 

Dolu odchod pěšky (není časově delší než na lyžích)

 

ODJEZD Z HARRACHOVA 11:00

 

PŘÍJEZ DO LIBERCE 13:00

 

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

Ve dnech 11.-17. února 2017 proběhl lyžařský výcvik žáků 7.A a 7.B v lyžařském areálu Studenov nedaleko Rokytnice nad Jizerou.

Děti měly možnost naučit se základům lyžování, snowbordování a běhu na lyžích. Ty, které základní lyžařské dovednosti již měly, si je mohly dále prohloubit a upevnit. Svůj pokrok si pak všichni mohly ověřit na celodenním běžkařském výletu, během závodu ve slalomu či na běžkách.

Lyžařský kurz byl každý večer doplněn sportovními aktivitami, společenskými a divadelními hrami, přednáškou o mazání lyží a přednáškou člena HS o pohybu v horách, hrami zaměřenými na poznávání okolí apod. Jejich cílem bylo stmelení, upevnění kolektivu a vzájemné poznání žáků obou tříd v přátelském prostředí Studenova.

 

Fotografie z kurzu si můžete prohlédnout na: http://zskola.rajce.idnes.cz/  

S pozdravem

Mgr. Libor Junek

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

 

Lyžák (30.1.-5.2. 2016) Myslím, že všichni sedmáci, ať už letošní, nebo z minulých ročníků mi potvrdí, že to byla super akce! Těch zážitků, her, a srandy tam… Už se nemůžu dočkat vodáku, doufám, že bude alespoň tak super, jako lyžařský kurz. Běžky, snowboard, lyže i večerní program byly úžasný a získala jsem mnoho zkušeností, vzpomínek, zábavy a poznala jsem žáky z béčka i učitele z jiné stránky, než ve škole, to je podstatný rozdíl. Nikdy nezapomenu, jak jsem si to se všemi užila a musím poděkovat vedení, že se tato akce uskutečňuje i s ubytováním na chatě, protože bez toho by to nebylo ono. Skvěle nám tam vařili a i přes to, že Studenov není žádný hotel, pokoje byly dostačující, hlavní bylo lyžování. Něco jsme se přiučili, co se mazání běžek, první pomoci na horách nebo carvingu týče. Shlédli jsme zajímavé filmy, byli jsme na běžkařském výletě, učili se jezdit pozadu, poznali jeden druhého a celkově jsme stmelili kolektiv mezi třídami.

Kája Suchá, 7.A

 

Ve dnech 30.1.-15.2. 2016 proběhl lyžařský výcvik žáků 7.A a 7.B v lyžařském areálu Studenov nedaleko Rokytnice nad Jizerou.

Děti měly možnost naučit se základům lyžování, snowbordování a běhu na lyžích. Ty, které základní lyžařské dovednosti již měly, si je mohly dále prohloubit a upevnit. Svůj pokrok si pak všichni mohly ověřit na celodenním běžkařském výletu, během závodu ve slalomu či na běžkách.

Lyžařský kurz byl každý večer doplněn sportovními aktivitami, společenskými a divadelními hrami, přednáškou o mazání lyží a přednáškou člena HS o pohybu v horách, hrami zaměřenými na poznávání okolí apod. Jejich cílem bylo stmelení, upevnění kolektivu a vzájemné poznání žáků obou tříd v přátelském prostředí Studenova.

 

Fotografie z kurzu si můžete prohlédnout na: http://zskola.rajce.idnes.cz/  

 

S pozdravem

Mgr. Libor Junek

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

 

Ve dnech 9.-15. února 2015 proběhl lyžařský výcvik žáků 7.A a 7.B v lyžařském areálu Studenov nedaleko Rokytnice nad Jizerou.

Děti měly možnost naučit se základům lyžování, snowbordování a běhu na lyžích. Ty, které základní lyžařské dovednosti již měly, si je mohly dále prohloubit a upevnit. Svůj pokrok si pak všichni mohly ověřit na celodenním běžkařském výletu, během závodu ve slalomu či na běžkách.

Lyžařský kurz byl každý večer doplněn sportovními aktivitami, společenskými a divadelními hrami, přednáškou o mazání lyží a přednáškou člena HS o pohybu v horách, hrami zaměřenými na poznávání okolí apod. Jejich cílem bylo stmelení, upevnění kolektivu a vzájemné poznání žáků obou tříd v přátelském prostředí Studenova.

 

Fotografie z kurzu si můžete prohlédnout na: http://zskola.rajce.idnes.cz/  

S pozdravem

Mgr. Libor Junek

 

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

 

KURZ ZRUŠEN PRO NEDOSTATEK SNĚHU (náhradou bude Vodácký kurz)

 

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

 

Ve dnech 4.-10. února 2013 proběhl lyžařský výcvik žáků 7.A a 7.B v lyžařském areálu Studenov nedaleko Rokytnice nad Jizerou.

Děti měly možnost naučit se základům lyžování, snowbordování a běhu na lyžích. Ty, které základní lyžařské dovednosti již měly, si je mohly dále prohloubit a upevnit. Svůj pokrok si pak všichni mohly ověřit na celodenním běžkařském výletu, během závodu ve slalomu či na běžkách.

Lyžařský kurz byl každý večer doplněn sportovními aktivitami, společenskými a divadelními hrami, přednáškou o mazání lyží a přednáškou člena HS o pohybu v horách, hrami zaměřenými na poznávání okolí apod. Jejich cílem bylo stmelení, upevnění kolektivu a vzájemné poznání žáků obou tříd v přátelském prostředí Studenova.

Fotografie z kurzu si můžete prohlédnout na: http://zskola.rajce.idnes.cz/  

S pozdravem

Mgr. Libor Junek

 

DOPIS RODIČŮM V LOŇSKÉM ROCE (2012)

(obhajoba lokality, běžkařského výcviku,...)

Milí rodičové,

v reakci na nedávné třídní schůzky mi dovolte seznámit Vás s kroky, které jsme učinili za účelem snížení ceny lyžařského kurzu.

Nejprve mi dovolte malé zamyšlení, při kterém se pokusím vysvětlit náš dosavadní postoj k lyžařským kurzům. Doufám, že po přečtení následujících řádků Vám bude celá záležitost mnohem srozumitelnější.

Určitě budete souhlasit s názorem, že ZŠ Husova se snaží Vašim dětem nabídnout o něco víc, než obyčejná základní škola. Bohužel ne vždy se tyto „bonusy“ obejdou bez finanční pomoci z řad rodičů.

Se stejnou filosofií jsme doposud přistupovali i k diskutovanému lyžařskému kurzu. Vycházeli jsme ze zkušeností z let minulých, kdy se kurzu účastnilo vždy minimálně 95% dětí z ročníku, přestože cena byla vyšší než u běžných lyžařských kurzů.

Začněme samotnou délkou pobytu. Namísto klasických čtyř nocí jsme jezdili na nocí sedm, čímž se výsledná cena zákonitě téměř zdvojnásobí. Důvodem byla snaha dětem nabídnout co nejvíce možností, jak si oblíbit pohyb v zimním prostředí, a v neposlední řadě snaha probudit u dětí zájem o zimní sporty. U dětí, které doposud neměly možnost se více seznámit s lyžováním, jde skutečně o tvrdý oříšek, neboť zájem o tento sport se rozvine až po prvotní radosti z pohybu na lyžích. Zmíněná radost se ale bohužel často dostaví až se zvládnutím základní techniky daného sportu. A u lyžování jde o sport technicky vskutku náročný. Proto jsme raději volili delší pobyty a zkušenosti s nimi byly pouze pozitivní.

Pro kvalitní výuku, zaručující rychlé zvládnutí komplexních dovedností, důležitých pro pohyb na lyžích, máme také, troufnu si říci, nadstandardní kvalitu instruktorů. Všichni instruktoři mají samozřejmě akreditaci MŠMT pro disciplínu, kterou vyučují. Navíc se ale můžeme „pochlubit“ instruktorem, který v nedávné době pracoval několik let jako osobní asistent a servisman pro tým Petra Záhrobského, našeho nejúspěšnějšího sjezdaře posledních let. Další z našich instruktorů je mnohonásobným mistrem ČR v běhu na lyžích a v současnosti se aktivně podílí na chodu jediné běžkařské školy v Česku. Aktuální trendy a metodiky pro lyžování tak máme 100% podchycené. To opravdu každá škola nabídnou nemůže.

Delší pobyt nám také dával spoustu možností nejen k výuce, ale také k výchově Vašich dětí. Nemám zde na mysli uklízení si hrníčku po snídaní, ale spíše vedení dětí k lásce k horám a přírodě, prohlubování přátelství ke spolužákům a třeba i seznámení se se zásadami pohybu po horách.  Denní program proto nekončí odpolední výukou, ale pokračuje až do večerních hodin. Probíhají výchovné hry a soutěže, stezky důvěry, přednáška Horské služby o pohybu v horách, instruktáž mazání lyží s možností každý večer si připravit lyže na profesionálním vybavení, vyprávění zážitků olympionika o posledních Zimních olympijských hrách ve Vancouveru a spoustu dalších aktivit.

Díky dětem ze ZŠ Husova a našemu přístupu k nim si nás také oblíbila paní vedoucí, které je výše zmíněné počínání velice sympatické, a tak byla ochotna diskutovat o možnostech, jak konečnou cenu snížit.

Krátký prostor bych ještě rád věnoval samotné lokalitě kurzu. Chata Studenov se nachází na hřebínku mezi Rokytnicí nad Jizerou a Harrachovem. Její první a největší devizou je poloha pouze 100m od sjezdových tratí. Hned vedle chaty také prochází Krkonošská běžkařská magistrála, která zde má vhodný profil pro výuku a po níž lze dojet až na hřebeny k prameni Labe (toho také během celodenního běžkařského výletu využíváme). Druhým velkým kladem je odlehlost chaty od zimních resortů Harrachova a Rokytnice, která nám po odpolednech a večerech umožňuje zvolit pestrou nabídku zimních radovánek. Odlehlost chaty má samozřejmě i svá negativa. Tou největší je nutnost přepravovat vše rolbou, čímž samozřejmě rostou náklady na provoz a následně se tak i zvyšuje cena pro konečného zákazníka. Jak je uvedeno níže v kalkulaci, nejsou to částky nikterak dramatické. Z našeho pohledu se proto jedná o lokalitu téměř ideální a proto bychom ji prozatím neradi měnili. Za zmínku také stojí výborná kuchyně, která patří na české chalupářské poměry k těm vysoce  nadprůměrným.

Na závěr mého zamyšlení si ještě neodpustím několik málo řádků k běžeckému lyžování. Během třídních schůzek zazněla také otázka: „Proč máme naše děti učit také běžkovat, mohou se to přeci později naučit samy.“ Většina obecně uznávaných metodik uvádí vhodný věk pro začátek  výuky běžeckého lyžování mezi 4 – 5 rokem (jde především o období her). Pro období učení (formou odpovídá zhruba našemu kurzu) je ideální věk mezi 11 – 14 rokem. Proto se domnívám, že běžky na kurz neodmyslitelně patří. Druhým aspektem je samotný fakt, že bydlíme v oblasti, která je, dá se říct, Mekkou běžeckého lyžování v ČR. Běžkařské dovednosti získané během kurzu tak budou v budoucnu pro Vaše dítě určitě pozitivem. Slabé dovednosti považuji ve zdejším prostředí spíše za společenský handicap.

Pro děti, které nemají vlastní běžky, můžeme, stejně jako loni, zapůjčit 10 kompletů (lyže, hole, boty) za velmi příjemnou cenu 150Kč/kurz.

 

KALKULACE

Loňský kurz

V loňském roce byla reálná cena kurzu zhruba 4 600Kč na dítě při počtu 29 dětí. Jeli jsme na 8 dní (7nocí) a na sjezdovky jsme vyrazili 4x půlden a 1x celý den. Na běžky jsme chodili odpoledne a podnikli jsme jeden celodenní výlet na hřebeny Krkonoš.

Letošní kurz

K výpočtu ceny na letošní rok jsme přistupovali s faktem, že od nového roku dojde ke zvýšení cen DPH, tím se nová cena za stravu a ubytování navýšila z 350Kč na 380Kč. Rozdíl jsme automaticky přičetli k loňské ceně a ponechali si rezervu cca 200Kč (v případě nevyčerpání této zálohy se samozřejmě v plné výši vrací – účetnictví musí už kvůli školní inspekci sedět na korunu). Dostali jsme se tak na předběžnou cenu 5 000Kč (reálnou kalkulaci na únorový zimní kurz většinou provádíme koncem října, v době, kdy už provozovatelé vleků a hotelů vědí, za kolik budou své služby nabízet, cena uváděná na třídních schůzkách má sloužit pouze jako orientační).

Díky naší debatě během třídních schůzek jsme považovali za nezbytné vypočítat reálnou kalkulaci co nejdříve a přestože např. provozovatelé vleků nemají ještě pevně stanovené ceny, podařilo se nám je vyjednat daleko lepší než v loňském roce (máme zatím pouze ústní slib ředitele skiareálu). Slevy na permanentky jsou sice výrazné, ale o tisícikoruny se nejedná. Došlo tak tedy k rozhodnutí kurz o jeden den zkrátit. Není to samozřejmě vhodné z pohledu výuky, ale naší prioritou je, aby se kurzu mohly zúčastnit všechny děti. Zde bych rád také podotknul, že není v našem „osobně-ekonomickém“ zájmu trávit s dětmi na horách týdny. Veškeré víkendové dny  nám totiž zůstávají neproplaceny a je to ryze naše nadšení, které nás přiměje věnovat naše osobní volno a čas Vašim dětem. A nejde o klasickou 8-hodinovou pracovní dobu, ale o každodenních zhruba 16 hodin. Nemluvě o nočním hlídání.

Pomocnou ruku přidala i naše škola, která zaplatí veškeré výdaje za instruktory –  ubytování, stravu, permanentky (v loňském roce např. provozovatel vleků poskytoval permanentky pouze pro část instruktorů – a letos se musí díky většímu počtu dětí zúčastnit ještě další instruktor).

 

Při počtu 50-ti dětí na šest nocí se tak dostáváme na následující čísla:

                                   OSOBA/DEN    OSOBA/KURZ

Ubytování            180                  1 080

Strava                  200                  1 200                (velmi nadprůměrná strava)

Doprava                                      100

Rolba                                          100                  (doprava osob a věcí na chatu a zpět)

Vleky                                           1 000

Vosky                                         20                    (pokud si děti zapomenou/ mají nedostatek)

Ceny                                           10                    (odměny na závody a soutěže)

Rezerva                                       90                    (na nečekané výdaje)

 

CELKEM                                     3 600Kč            (při snížení počtu dětí drobný nárůst ceny)

 

Cena našeho kurzu je sice stále vyšší než u pětidenních kurzu, pokud si ale vše dobře spočítáte, zjistíte, že ve výsledku nejsme o nic dražší, než školy jiné. Jsme ale schopni toho Vašim dětem mnohem více nabídnout. Doufáme tedy, že tato cena je již přijatelná pro všechny.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy či připomínky, neváhejte mě kontaktovat na e-mailu junek_libor@seznam.cz

 

S pozdravem

Mgr. Libor Junek