česky deutsch

Cyklistický kurz 9. tříd

Úvod » Naše škola » Jazykové a sportovní pobyty » Cyklistický kurz 9. tříd

 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

Kurz se uskuteční 1. - 5. června 2020

Cena: 2 200,- Kč

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

Lokalita: letní středisko Sokol Drhleny v Českém ráji

Termín: 27. 5. - 31. 5. 2019 (od pondělí do pátku)

Místo a čas srazu: v 8:30 na záchytném parkovišti u Ski areálu Ještěd (nad točnou)

Místo a čas návratu: cca v 15:00 do areálu ZŠ Husova (bude upřesněno cestou z kurzu)

Doprava: vlastní - na kolech (cca 45km)

Doprava zavazadel: pronajatou dodávkou/rodiči (při ochotě odvézt věci Vašich dětí do Drhlen auty mě prosím kontaktujte)

Ubytování: 4 noci v chatkách (spacák není třeba, ale je možné si ho přibalit)

Strava: plná penze, začínáme 27. 5. svačinou a končíme 31.5. snídaní + obědový balíček na cestu zpět

Pojištění: není třeba se připojišťovat

Trasy: převážně asfaltový a šotolinový povrch cyklostezek, ojediněle lesní stezky

Cena celkem:   2 200Kč (splatné do 19. 4. třídnímu učiteli)

                Cena zahrnuje: ubytování, stravu, lanovku na Ještěd, odvoz věcí

Cena nezahrnuje: kapesné, vstupné na hrad Kost (80Kč), lukostřelbu (150Kč) mnohokrát jsem tyto aktivity instruoval a mohu potvrdit hezké a silné zážitky absolventů / výše uvedená cena je pouze za režijní náklady agentury Outdoor Discovery

 

Předpokládané aktivity mimo cyklistiky:

 • návštěva přírodních a kulturních památek
 • slaňování, chůze po lanovém žebříku, jízda po kladce nad roklí
 • koupání se v rybníku v sousedství kempu, hry v rámci večerních programů

 

Co si vzít s sebou:

 • podepsané papíry s níže specifikovanými podmínkami (v den odjezdu)
 • průkaz ZP (vozit stále s sebou)
 • horské/trekové kolo seřízené v servisu
 • cyklistickou helmu  !!!povinné!!!
 • malý batůžek na kolo (do dvojice)
 • náhradní duši
 • pumpičku (do dvojice)
 • základní sadu nářadí (do dvojice)
 • cykloláhev
 • sluneční brýle
 • cyklistické rukavice (doporučuji)
 • pláštěnku/nepromokavou bundu
 • 1x dlouhé a 1x krátké přiléhavé kalhoty (doporučuji cyklo s výstelkou)
 • 1x dlouhé a 1x krátké tričko, doporučuji z funkčního materiálu (moira, sensor atd.)
 • sportovní mikinu na kolo (2. vrstvu)
 • lehčí větrovku/bundu
 • svetr nebo mikinu do kempu (k ohni)
 • kalhoty/tepláky do kempu (vhodné k ohni)
 • 1x čepice
 • dostatek triček s krátkým i dlouhým rukáv.
 • 1x obuv na kolo a 1x obuv na chůzi
 • 1x sandály
 • oblečení na spaní
 • spodní prádlo
 • plavky
 • věci osobní hygieny + ručník
 • krém na opalování
 • mobil (na kole zapnutý)
 • baterku nebo čelovku
 • turistickou mapu Českého ráje (do dvojice)
 • tužku, papír a např. deskové nebo karetní hry na večer
 • kytaru či jiný hudební nástroj
 • zákaz tabletů, notebooku, PSP apod.
 • dobrou náladu a úsměv na tváři


Vedoucí akce:                                                                                           Pedagogický dozor:      

 Mgr. Libor Junek (732 369 100)                                                           Mgr.  Petra Novotná a Hana Červinková

                                                                                                                         Dustin Tafoya

 

 • V případě dotazu mě můžete kontaktovat na e-mailu: junek_libor@seznam.cz
 • Fotografie a videa z loňských kurzů naleznete na adrese: http://zskola.rajce.idnes.cz
 • Podrobný program kurzu a další informace najdete na: http://www.zskola.cz/naseskola

 

……….......……………………………….………………………….………………

    jméno dítěte a podpis zákonného zástupce

 

POTVZENÍ O ÚČASTI NA AKTIVITÁCH (popis aktivit viz výše)

 • Zákonný zástupce souhlasí s účastí dítěte na předpokládaných aktivitách. (pokud NE, vypište, kterých aktivit se Vaše dítě nezúčastní)

 

                                                                                                          ………………………………………………….…………………..

podpis zákonného zástupce

POVINNOSTI PŘED ODJEZDEM

 • odevzdání závazné přihlášky - do 19. 4. 2019 třídnímu učiteli
 • zaplacení kurzu - do 19. 4. 2019 třídnímu učiteli
 • podepsání a odevzdání tohoto dokumentu (v den odjezdu – 27. 5. 2019)
 • rodiče se zavazují, že před odjezdem nechají překontrolovat cykloservisem řádný stav kola (kopii dokladu prosím přiložte k tomuto informačnímu listu  - při výjimce mě informujte)
 • kontrola kola a vybavení v určených hodinách tělesné výchovy
 • vybavit dítě všemi potřebnými věcmi uvedenými výše

 

……………………………………..………………………………..

podpis zákonného zástupce

 

OBEZNÁMENÍ ŽÁKŮ A RODIČŮ O PRAVIDLECH CHOVÁNÍ BĚHEM KURZU

Účastníci kurzu se řídí:

 • pravidly silničního provozu
 • pravidly ochrany CHKO
 • pravidly ubytovacího řádu střediska Sokol Drhleny
 • pravidly vyplývajícími ze školního řádu:
  • mimo jiné: zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, , plnění povinností určených vedoucím skupin apod.
 • režimem užívání mobilních telefonů: po dobu jízdy na kole je mobil zapnutý; při ukončení vyjížďky žák odevzdá vypnutý telefon učiteli; telefon si lze vyzvednout na vymezenou půlhodinu (obvykle před nebo po večeři) a poté bude telefon odevzdán učiteli; při nedodržení tohoto režimu bude následovat podmínečné vyloučení z akce

 

Porušení těchto pravidel povede k vyloučení z akce a následnou dopravou domu na vlastní náklady. Takto vyloučený účastník nemá nárok na vrácení peněz.

 

………………………..……………………………………………..

podpis zákonného zástupce

 

SAMOSTATNÝ ROZCHOD

V pátek 31. 5. 2019 souhlasím se samostatným rozchodem na nádraží ČD v Liberci, pokud moje dítě pojede ze Sychrova vlakem (bude oznámeno telefonem nejpozději ze Sychrova). Ti, kteří pojedou na kole až do Liberce, budou mít rozchod v areálu ZŠ Husova.

………………………..……………………………………………..

podpis zákonného zástupce

 

POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI (nesmí být starší dvou dní)

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti ………………..…………….……………….. narozenému ………..……………………….., který je v mé péči, změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota) a ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo mé dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.

Zdravotní problém:    nemá / má   …………………………………………………………….………………………………………………..

alergie ……………………………………………….…………….………………………………………………………..

užívané léky …………………………………………………………….……………………………………………….

Prohlašuji, že dítě je schopno se zúčastnit výše zmíněného kurzu a jsem si vědom/a právních následků v případě nepravosti mého vyjádření.

 

 

…………………………………………….……………..

datum

………………………………………………………………..

     podpis zákonného zástupce

 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem srozuměn/a s podmínkami kurzu.

 

V/dne: ……………………………………..…………………..   Podpis zák. zástupce: …………………………………………….


 

 

PROGRAM KURZU

(může se změnit v závislosti na počasí a kondici žáků)

 

1. DEN  - CESTA DO DRHLEN / UBYTOVÁNÍ

 

DOPOLEDNE 8:30

Sraz na parkovišti nad točnou

Naložení věcí do dodávky

Krátké info (trasa, pohyb na kole ve skupině, dopravní předpisy, varování, možné následky)

Výjezd lanovkou 9:00 (kdo chce, může jet nahoru na kole – sraz na Pláních)

Trasa: Pláně, U Balcaru, Bílá, Svijany, Branže, Drhleny

Cca 50km

 

ODPOLEDNE 15:00

Ubytování, povléknutí

Svačina po příjezdu

Osobní volno

 

ODPOLEDNE 17:00

Infoschůzka:    program a záměření kurzu

denní program

volné vyžití (míče, deskové hry..)

pohyb po areálu / do vody

Prohlídka okolí (v PO je bufet na přehu zavřený)

 

VEČEŘE 18:30

Krátké info k zítřku

 

VEČERNÍ PROGRAM 19:30

Táborák

 

VEČERKA 22:00

 

2.DEN- MUŽSKÝ, KRÁSNÁ VYHLÍDKA / VENKOVNÍ HRY (možnost výměny 2. a 4. dne)

 

BUDÍČEK 7:30

 

SNÍDANĚ 8:00

Krátké info k programu

Objednání špekáčků na večer / další dny

 

DOPOLEDNE 9:00

Výlet

Trasa: Drhleny, Branžež (žlutá), Srbsko (zelená), za Sokolem po červené, zpět na asfalt (první skupina může navíc oblouk a dojet na žlutou), po silnici na Branžež, ve vesnici uhnout doprava a dojet k modré tur./cyklo, pomník sv. Jana, Mužský, sadem doprava na modrou, Na Krásné vyhlídce (pauza), po silnici a červené k hradu Valečov, žlutá do Kněžmostu, silnicí zpět

Cca 30 km

 

OBĚD 14:30

Info k dalšímu programu

 

ODPOLEDNE 16:00

Tajný program

Koupání

 

VEČEŘE 18:30

Info k programu

 

VEČERNÍ PROGRAM 19:30

Táborák

 

VEČERKA 22:30

 

3.DEN- HRUBÁ SKÁLA / JÍZDA ZRUČNOSTI

 

BUDÍČEK 7:15

 

Ranní plavání – dobrovolné/sprostá slova

 

SNÍDANĚ 8:00

Info k programu

Objednání špekáčků na večer

 

DOPOLEDNE 9:00

Výlet k Nebáku

 

Trasa: po červené na Kost, Prokopské údolí (druhá skupina mohou po silnici), Libošovice, Nebák

 

Pauza na svačinu

 

Zpět I. skupina terénem po červené a žluté, II. skupina po modré od Nebáku a po silnici

 

OBĚD 14:30

Info k programu

 

ODPOLEDNE 16:00

Jízda zručnosti

Čtverec naslepo

 

Koupání

 

VEČEŘE 18:30

Info k programu

 

VEČERNÍ PROGRAM 20:00

Táborák

 

VEČERKA 22:30 (23:00)

 

 

 

4. DEN- KOST / LUKOSTŘELBA (možnost výměny 2. a 4. dne)

 

BUDÍČEK 7:30

 

Ranní plavání – dobrovolné/sprostá slova

 

SNÍDANĚ 8:15

Info k programu

 

DOPOLEDNE 9:15

Výlet na Kost

MOŽNOST VYTVOŘIT DVOJICE (jeden z I. a jeden z II. skupiny) S MOŽNOSTÍ RADIT SI

 

Trasa: po asfaltu nahoru, Plakánkem ke Kosti a terénem po cyklo zpět)

Cca 15km

 

Prohlídka hradu Kost (dobrovolně, objednat mučící okruh na cca 11:30 nebo 12:00)

 

OBĚD 14:30

Info k programu

 

ODPOLEDNE 15:30

Lukostřelba (zajištuje Outdoor Discovery)

 

VEČEŘE 18:30

Info k programu

 

VEČERNÍ PROGRAM 20:00

Táborák

(stezka odvahy, drobné scénky vymyšlené pokojem/chatkou)

 

VEČERKA 23:00

 

 

5. DEN- ODJEZD

 

BUDÍČEK 7:00

 

SNÍDANĚ 7:30

Balení

Úklid chatek a okolí

Naložení věcí do dodávky

 

DOPOLEDNE 9:00

Odjezd na kolech domu

 

Trasa: po silnici lesem, po cyklostezkách do Turnova (z Turnova mohou jet slabší vlakem), Sychrov, boskovice, Jeřmanice, Taich, Husovka

 

ZAKONČENÍ NA HUSOVCE

 

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

5. června jsme se všichni sešli na parkovišti u SKI ARE­ALU Ještěd. Rozdělili jsme se do skupin lepší, horší, re­spektive Pavel a ostatní.

Po náročném výjezdu na Ještěd čekalo Adama nemilé překvapení. Po rychlé jízdě z kopce najel do příkopu a roztřetil kolo. Tím pádem měl po cyklisťáku. Dojeli jsme do kempu First Feeling. První dojmy byl děs a hrůza, ale po nějaké době jsme si zvykli.

Jezdili jsme na výlety po okolí i na delší trasy. Navštívili jsme Hrubou Skálu, kde na nás čekalo slaňování, jízda lanovkou nad roklí a lanový most. Často jsme se koupali v místním rybníce, kde jsme dováděli a skota­čili. Koupali se s námi i fyzicky postižení kamarádi (Lukáš a Julie). Večer se sedělo u ohně a klábosilo.

Kuba a Pavel, 9.A

 

Poslední z vícedenních sportovních akcí pro odcházející deváťáky je již tradičně cyklistický kurz. I pro tentokrát nás zavedl do pískovcové krajiny Českého ráje, kde jsme během pěti převážně slunných dní najeli dohromady přes 170km.

1. DEN – Odjezd na Branžež

Naše putování započalo vysilujícím sportovním výkonem – výjezdem lanovkou Skalka na Ještědsko-kozákovský hřeben. Zdatnější jedinci to zvládly kolmo. Po krátkém oživení pravidel silničního provozu a pohybu na kole jsme začali sjíždět po Hlubockém hřebeni. Objevily se krásné výhledy na Ralskou pahorkatinu. Obědová pauza proběhla ve Svijanském povovaru. Po projetí údolí Jizery jsme již začali stoupat do Českého ráje. S příjezdem do rekreačního střediska Lemberk ukazovaly tachometry přes 45km.

Po ubytování jsme se vydali k místnímu rybníku obhlédnout okolí, povečeřeli jsme a zbytek dne jsme strávili hraním společenských her a sportem.

2. DEN – Napříč Rájem a slanění na Hrubé Skále

Na třetí den byly naplánované lanové aktivity na zámku Hrubá Skála. Nejprve však bylo třeba se na zámek dopravit. Vyrazili jsme na krásné a prázdné silničky, do chladných pískovcových údolí a podél zrcadlících se rybníků. Ani ne za 2 hodiny jsme byli na místě.

Na 11 hodinu byl pro nás připraven program, při kterém si žáci mohli slanit 40metrů hlubokou rokli, přejet ji na lanovce nebo přejít zpět po provazovém mostě. To vše za bedlivého dohledu proškolených instruktorů.

Na zpáteční cestě jsme si užili hezké terény a dali si pořádně do těla. Vhod nám tak po návratu přišla koupel v rybníce.

3. DEN – Na Kost

Na úterý byly hlášeny přeháňky, proto jsme se rozhodli udělat tento den trochu odpočinkový a na kole vyrazit pouze na hrad Kost vzdálený necelých 10km a to až po dopoledním lenošení. Část vyrazila také pěšky. Po krátkém oddechu následovala ještě kratší cesta zpět a brzký příjezd do kempu.

4. DEN – Za krásnou vyhlídku a jízda zručnosti

Výlet čtvrtého dne začal pro někoho nepříjemnými pískovými cestami, kterým se ale v Českém ráji nelze vyhnout. Obkroužili jsme Komárovský rybník a přes čedičový vrch Mužský jsme dojeli až k restauraci Na Krásné vyhlídce, odkud je vidět přes Turnov až na Ještěd.

Odpoledne jsme strávili u vody za již příjemných letních teplot a večer patřil táborovému ohni.

5. DEN – Návrat na kole i vlakem

Ráno nás opět čekal slunečný den. V plné síle jsme vyrazili směr Přepeře a dále na Sychrov, kde nás pár žáku opustilo a odjeli do Liberce vlakem. Zbytek pokračoval až do Liberce a okolo druhé hodiny jsme dorazili k ZŠ Husova.

Závěrem

Celý kurz nás provázela příjemná pohoda a společná snaha si ho opravdu užít. Nenastala ani žádná  nepříjemná událost ani neshoda. Přestože hodnocení kurzu je převážně na dětech samotných, chtěl bych za sebe i paní učitelky říci, že my jsme si ho rozhodně užili.

 

Fotografie z kurzu si můžete prohlédnout na: http://zskola.rajce.idnes.cz/  

S pozdravem

Mgr. Libor Junek

 

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

 

Poslední z vícedenních sportovních akcí pro odcházející deváťáky je již tradičně cyklistický kurz. I pro tentokrát nás zavedl do pískovcové krajiny Českého ráje, kde jsme během pěti převážně slunných dní najeli dohromady přes 170km.

1. DEN – Odjezd do Drhlen

Naše putování započalo vysilujícím sportovním výkonem – výjezdem lanovkou Skalka na Ještědsko-kozákovský hřeben. Zdatnější jedinci to zvládly kolmo. Po krátkém oživení pravidel silničního provozu a pohybu na kole jsme začali sjíždět po Hlubockém hřebeni. Objevily se krásné výhledy na Ralskou pahorkatinu. Obědová pauza proběhla ve Svijanském povovaru. Po projetí údolí Jizery jsme již začali stoupat do Českého ráje. S příjezdem do rekreačního střediska Sokol Drhleny ukazovaly tachometry přes 45km.

Po ubytování jsme se vydali k místnímu rybníku obhlédnout okolí, povečeřeli jsme a zbytek dne jsme strávili hraním společenských her a sportem.

2. DEN – Na Kost

Na úterý byly hlášeny přeháňky, proto jsme se rozhodli udělat tento den trochu odpočinkový a na kole vyrazit pouze na hrad Kost vzdálený necelých 10km a to až po dopoledním lenošení. Část vyrazila také pěšky. Po krátkém oddechu následovala ještě kratší cesta zpět a brzký příjezd do kempu.

3. DEN – Napříč Rájem a slanění na Hrubé Skále

Na třetí den byly naplánované lanové aktivity na zámku Hrubá Skála. Nejprve však bylo třeba se na zámek dopravit. Vyrazili jsme na krásné a prázdné silničky, do chladných pískovcových údolí a podél zrcadlících se rybníků. Ani ne za 2 hodiny jsme byli na místě.

Na 11 hodinu byl pro nás připraven program, při kterém si žáci mohli slanit 40metrů hlubokou rokli, přejet ji na lanovce nebo přejít zpět po provazovém mostě. To vše za bedlivého dohledu proškolených instruktorů.

Na zpáteční cestě jsme si užili hezké terény a dali si pořádně do těla. Vhod nám tak po návratu přišla koupel v drhlenském rybníce.

4. DEN – Za krásnou vyhlídku a jízda zručnosti

Výlet čtvrtého dne začal pro někoho nepříjemnými pískovými cestami, kterým se ale v Českém ráji nelze vyhnout. Obkroužili jsme Komárovský rybník a přes čedičový vrch Mužský jsme dojeli až k restauraci Na Krásné vyhlídce, odkud je vidět přes Turnov až na Ještěd.

Odpoledne jsme strávili u vody za již příjemných letních teplot a večer patřil táborovému ohni.

5. DEN – Návrat na kole i vlakem

Ráno nás opět čekal slunečný den. V plné síle jsme vyrazili směr Přepeře a dále na Sychrov, kde nás pár žáku opustilo a odjeli do Liberce vlakem. Zbytek pokračoval až do Liberce a okolo druhé hodiny jsme dorazili k ZŠ Husova.

Závěrem

Celý kurz nás provázela příjemná pohoda a společná snaha si ho opravdu užít. Nenastala ani žádná  nepříjemná událost ani neshoda. Přestože hodnocení kurzu je převážně na dětech samotných, chtěl bych za sebe i paní učitelky říci, že my jsme si ho rozhodně užili.

 

Fotografie z kurzu si můžete prohlédnout na: http://zskola.rajce.idnes.cz/  

 

S pozdravem

Mgr. Libor Junek

 

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

 

Poslední z vícedenních sportovních akcí pro odcházející deváťáky je již tradičně cyklistický kurz. I pro tentokrát nás zavedl do pískovcové krajiny Českého ráje, kde jsme během pěti převážně slunných dní najeli dohromady téměř 170km.

 

1. DEN – Odjezd do Drhlen

Naše putování započalo vysilujícím sportovním výkonem – výjezdem lanovkou Skalka na Ještědsko-kozákovský hřeben. Zdatnější jedinci to zvládly kolmo. Po krátkém oživení pravidel silničního provozu a pohybu na kole jsme začali sjíždět po Hlubockém hřebeni. Objevily se krásné výhledy na Ralskou pahorkatinu. Obědová pauza proběhla ve Svijanském povovaru. Po projetí údolí Jizery jsme již začali stoupat do Českého ráje. S příjezdem do rekreačního střediska Sokol Drhleny ukazovaly tachometry přes 45km.

Po ubytování jsme se vydali k místnímu rybníku obhlédnout okolí, povečeřeli jsme a zbytek dne jsme strávili hraním společenských her a sportem.

 

2. DEN – Na Kost a jízda zručnosti

Na úterý byly hlášeny přeháňky, proto jsme se rozhodli udělat tento den trochu odpočinkový a na kole vyrazit pouze na hrad Kost vzdálený necelých 10km a to až po dopoledním lenošení. Část vyrazila také pěšky. Po prohlídce hradu následovala ještě kratší cesta zpět a brzký příjezd do kempu.

 

3. DEN – Napříč Rájem a slanění na Hrubé Skále

Na třetí den byly naplánované lanové aktivity na zámku Hrubá Skála. Nejprve však bylo třeba se na zámek dopravit. Vyrazili jsme na krásné a prázdné silničky, do chladných pískovcových údolí a podél zrcadlících se rybníků. Ani ne za 2 hodiny jsme byli na místě.

Na 12 hodinu byl pro nás připraven program, při kterém si žáci mohli slanit 40metrů hlubokou rokli, přejet ji na lanovce nebo přejít zpět po provazovém mostě. To vše za bedlivého dohledu proškolených instruktorů.

Na zpáteční cestě jsme si užili hezké terény a dali si pořádně do těla. Vhod nám tak po návratu přišla koupel v drhlenském rybníce.

 

4. DEN – Za krásnou vyhlídku

Výlet čtvrtého dne začal pro někoho nepříjemnými pískovými cestami, kterým se ale v Českém ráji nelze vyhnout. Obkroužili jsme Komárovský rybník a přes čedičový vrch Mužský jsme dojeli až k restauraci Na Krásné vyhlídce, odkud je vidět přes Turnov až na Ještěd.

Odpoledne jsme strávili u vody za již příjemných letních teplot a večer patřil táborovému ohni.

 

5. DEN – Návrat na kole i vlakem

Ráno nás opět čekal slunečný den. V plné síle jsme vyrazili směr Turnov a dále na Sychrov, kde nás pár žáku opustilo a odjeli do Liberce vlakem. Zbytek pokračoval až do Liberce a okolo druhé hodiny jsme dorazili k ZŠ Husova.

 

Závěrem

Celý kurz nás provázela příjemná pohoda a společná snaha si ho opravdu užít. Nenastala ani žádná  nepříjemná událost ani neshoda. Pouze dva žáci si díky své činnosti zkrátili pobyt. Přestože hodnocení kurzu je převážně na dětech samotných, chtěl bych za sebe i paní učitelky říci, že my jsme si ho rozhodně užili.

 

Fotografie z kurzu si můžete prohlédnout na: http://zskola.rajce.idnes.cz/  

S pozdravem

Mgr. Libor Junek

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

 

Poslední z vícedenních sportovních akcí pro odcházející deváťáky je již tradičně cyklistický kurz. I pro tentokrát nás zavedl do pískovcové krajiny Českého ráje, kde jsme během pěti převážně slunných dní najeli dohromady téměř 170km.

1. DEN – Odjezd do Drhlen

Naše putování započalo vysilujícím sportovním výkonem – výjezdem lanovkou Skalka na Ještědsko-kozákovský hřeben. Zdatnější jedinci to zvládly kolmo. Po krátkém oživení pravidel silničního provozu a pohybu na kole jsme začali sjíždět po Hlubockém hřebeni. Objevily se krásné výhledy na Ralskou pahorkatinu. Obědová pauza proběhla ve Svijanském povovaru. Po projetí údolí Jizery jsme již začali stoupat do Českého ráje. S příjezdem do rekreačního střediska Sokol Drhleny ukazovaly tachometry přes 45km.

Po ubytování jsme se vydali k místnímu rybníku obhlédnout okolí, povečeřeli jsme a zbytek dne jsme strávili hraním společenských her, táborákem a sportem.

2. DEN – Na Kost a jízda zručnosti

Na úterý byly hlášeny tropické teploty, proto jsme se rozhodli udělat tento den trochu odpočinkový a na kole vyrazit pouze na hrad Kost vzdálený necelých 10km. Po prohlídce hradu následovala ještě kratší cesta zpět a brzký příjezd do kempu.

Celé odpoledne jsme strávili u rybníku. Na večerní program byla připravena trocha zábavy a odreagování. Hlavní náplní byla jízda zručnosti, ve které proti sobě bojovaly čtyři týmy. Mezi překážkami nechyběl slalom, podjezd branky, převezení kelímku s vodou, kousnutí si do zavěšeného chleba pomazaného kečupem a krátký trial.

3. DEN – Napříč Rájem a slanění na Hrubé Skále

Na třetí den byly naplánované lanové aktivity na zámku Hrubá Skála. Nejprve však bylo třeba se na zámek dopravit. Vyrazili jsme na krásné a prázdné silničky, do chladných pískovcových údolí a podél zrcadlících se rybníků. Ani ne za 2 hodiny jsme byli na místě.

Na 12 hodinu byl pro nás připraven program, při kterém si žáci mohli slanit 40metrů hlubokou rokli, přejet ji na lanovce nebo přejít zpět po provazovém mostě. To vše za bedlivého dohledu proškolených instruktorů.

Na zpáteční cestě jsme si užili hezké terény a dali si pořádně do těla. Vhod nám tak po návratu přišla koupel v drhlenském rybníce.

4. DEN – Za krásnou vyhlídku

Výlet čtvrtého dne začal pro někoho nepříjemnými pískovými cestami, kterým se ale v Českém ráji nelze vyhnout. Obkroužili jsme Komárovský rybník a přes čedičový vrch Mužský jsme dojeli až k restauraci Na Krásné vyhlídce, odkud je vidět přes Turnov až na Ještěd.

Navečer měli žáci za úkol sestavit z lana velký čtverec, vše se zavázanýma očima a nakonec jsme se příjemné pobavili u táborového ohně.

5. DEN – Návrat na kole i vlakem

Ráno nás opět čekal slunečný den. V plné síle jsme vyrazili směr Turnov a dále na Sychrov, kde nás pár žáku opustilo a odjeli do Liberce vlakem. Zbytek pokračoval až do Liberce a okolo třetí hodiny jsme dorazili k ZŠ Husova.

 

Závěrem

Celý kurz nás provázela příjemná pohoda a společná snaha si ho opravdu užít. Nenastala ani žádná  nepříjemná událost ani neshoda. Přestože hodnocení kurzu je převážně na dětech samotných, chtěl bych za sebe i paní učitelky říci, že my jsme si ho rozhodně užili.

Fotografie z kurzu si můžete prohlédnout na: http://zskola.rajce.idnes.cz/  

 

S pozdravem

Mgr. Libor Junek

 

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

 

Poslední z vícedenních sportovních akcí pro odcházející deváťáky je již tradičně cyklistický kurz. I pro tentokrát nás zavedl do pískovcové krajiny Českého ráje, kde jsme během nakonec pouze čtyř dní najeli dohromady téměř 150km.

1. DEN – Odjezd do Drhlen

Naše putování jsme započali vysilujícím sportovním výkonem – výjezdem lanovkou Skalka na Ještědsko-kozákovský hřeben. Zdatnější jedinci to zvládly kolmo. Po krátkém oživení pravidel silničního provozu a pohybu na kole jsme začali sjíždět po Hlubockém hřebeni. Objevily se krásné výhledy na Ralskou a poprvé po několika dnech jsme také uviděli slunce. Obědová pauza následovala po příkrém stoupáku na Sychrovský hřeben. Další odpočinek jsme si vychutnali u svijanského pivovaru. Po projetí údolí Jizery jsme již začali stoupat do Českého ráje. S příjezdem do rekreačního střediska Sokol Drhleny ukazovaly tachometry přes 45km.

Po ubytování jsme se vydali k místnímu rybníku obhlédnout okolí, povečeřeli jsme a zbytek dne jsme strávili hraním společenských her, táborákem a sportem.

2. DEN – Napříč Rájem a slanění na Hrubé Skále

Na druhý den byly naplánované lanové aktivity na zámku Hrubá Skála. Nejprve však bylo třeba se na zámek dopravit. Vyrazili jsme na krásné a prázdné silničky, do chladných pískovcových údolí a podél zrcadlících se rybníků. Ani ne za 2 hodiny jsme byli na místě.

Na 12 hodinu byl pro nás připraven program, při kterém si žáci mohli slanit 40metrů hlubokou rokli, přejet ji na lanovce nebo přejít zpět po provazovém mostě. To vše za bedlivého dohledu proškoleného instruktora. Na zpáteční cestě jsme si užili hezké terény a dali si pořádně do těla.

Po večeři následovalo krátké osobní volno a příprava táborového ohně.

3. DEN – Na Kost

Třetí den bývá krize, proto jsme se rozhodli udělat tento den trochu odpočinkový a na kole vyrazit pouze na hrad Kost vzdálený necelých 10km. Po prohlídce hradu následovala ještě kratší cesta zpět a brzký příjezd do kempu.

Na odpolední program byla připravena trocha zábavy a odreagování. Hlavní náplní byla jízda zručnosti, ve které proti sobě bojovaly čtyři týmy. Mezi překážkami nechyběl slalom, podjezd branky, převezení kelímku s vodou, kousnutí si do zavěšeného chleba pomazaného kečupem a krátký trial. Po vypjatých soubojích svedených v sedle následovaly ještě souboje bez kola. Při jedné ze soutěží měli žáci za úkol sestavit z lana velký čtverec, vše se zavázanýma očima.

4. DEN – Návrat na kole i vlakem

Ráno se poprvé během kurzu vyšplhaly teploty vzduchu na trochu vyšší hodnoty. Přestože předpovědi nebyly růžové, realita už tak nepříznivá nebyla. Všichni jsme vyrazili směr Turnov a dále zámek Sychrov. Zde se malá skupinka oddělila na vlak a zbytek pokračoval přes Hodkovice do Liberce. Cestou nás potkala ještě krátká přeháňka a kolem druhé hodiny jsme dorazili ke škole.

 

Závěrem

Celý kurz nás provázela příjemná pohoda a společná snaha si ho opravdu užít. Nenastala ani žádná  nepříjemná událost ani neshoda. Přestože hodnocení kurzu je převážně na dětech samotných, chtěl bych za sebe i paní učitelky Muráňovou a Kutrovou říci, že my jsme si ho rozhodně užili.

 

Fotografie z kurzu si můžete prohlédnout na: http://zskola.rajce.idnes.cz/  

S pozdravem

Mgr. Libor Junek