česky deutsch

Anglie

 

Program Eastbourne – poznávací  pobyt s výukou angličtiny

 

1. den - odjezd z Liberce v odpoledních hodinách, tranzit SRN, Francie

2. den - v ranních hodinách přeprava trajektem do Velké Británie

Londýn – celodenní prohlídka

Greenwich – předměstí Londýna známe po celém světě díky nultému poledníku, procházka královským parkem

kolem Royal Observatory k Maritime Museum (námořní museum – ukázky lodí od prvních až po nejmodernější),

Royal Naval College - námořní akademie. Přejezd nadzemní dráhou přes nejmodernější čtvrť Docklands

(průjezd kolem jedné z nejvyšších budov Londýna Canada Tower)

City of London – od Tower of London (bývalé královské sídlo, vězení a popraviště, dnes výstava královských

klenotů a historických zbraní), přes zvedací most Tower Bridge k bitevnímu křižníku HMS Belfast, výhled na

nejmodernější stavby podél Temže (např. Shard – nejvyšší stavba v Evropě - 308 m, Gherkin - okurka

nakládačka), možnost návštěvy St. Paul’s Cathedral s výstupem na kupoli, v závěru dne je možná vyhlídková

jízda lanovkou přes Temži.

Ve večerních hodinách setkání s hostitelskými rodinami v Eastbourne

3. den 9.00 – 13.00 výuka

Hever Castle - jeden z nejromantičtějších hradů v Anglii, domov Anny Boleynové, druhé ze šesti manželek

Jindřicha VIII., expozice o životě v 15. a 16. stol., voskové figuríny slavných osobností oblečené do dobových

kostýmů (Jindřich VIII. a jeho manželky, kardinál Wolsey, Sir Thomas More a další), unikátní sbírka modelů

domečků znázorňující život anglického venkova od středověku až do viktoriánské doby, v okolí hradu nádherné

zahrady v italském nebo renesančním stylu s fontánami a potůčky, přírodní a vodní bludiště.

Ubytování v hostitelských rodinách v Eastbourne

4. den 9:00 – 13:00 výuka

Brighton – jedno z nejkrásnějších a nejpopulárnějších přímořských měst, kulturní, umělecké a sportovní

centrum celé jižní Anglie, Royal Pavilion - královský palác v orientálním stylu, The Lanes - čtvrť středověkých

uliček, Sea Life Centre - akvária s mnoha druhy mořských ryb a živočichů, skleněný tunel se žraloky, Palace

Pier - přístavní molo a pobřežní promenáda, oblázková pláž. Možnost návštěvy nové atrakce – nejtenčí

vyhlídková věž na světě – British Airways i360.

Ubytování v hostitelských rodinách v Eastbourne

5. den 9:00 – 13:00 výuka

Beachy Head – křídové útesy ve výšce až 120 m nad mořem, procházka po útesech kolem dvou historických

majáků, výhled na nejznámější bílé útesy Seven Sisters.

Eastbourne - oblíbené přímořské letovisko, pobřežní promenáda, oblázková pláž a molo - jedno

z nejkrásnějších na jižním pobřeží Anglie

Ubytování v hostitelských rodinách v Eastbourne

6. den 9:00 – 13:00 výuka

Hastings – historické přímořské letovisko, město proslaveném bitvou, která se odehrála v okolí, bývalá rybářská

a pašerácká vesnice. Procházka starým městem, návštěva některé atrakce, např.: Smuggler´s Adventure -

pašerácké jeskyně, bludiště tmavých jeskyní, tunelů a chodeb v kopci West Hill, výstava o životě pašeráků, Sea

Life Centre - akvária s mnoha druhy mořských ryb a živočichů, skleněný tunel se žraloky, Hastings Castle -

zřícenina prvního normanského hradu v Anglii.

Ubytování v hostitelských rodinách v Eastbourne

7. den Londýn – prohlídku můžeme začít jízdou na London Eye (135m vysoké ruské kolo, odkud je nádherný výhled na

celý Londýn), pokračovat budeme přes Westminster Bridge k budovám Parlamentu (Big Ben, Westminster

Tower) a Westminster Abbey (místo korunovací a odpočinku britských panovníků), přes White Hall kolem

Downing Street (rezidence britského ministerského předsedy), přes Horse Guard Parade a St. Jame´s Park k

Buckingham Palace. Náměstí Trafalgar Square s pomníkem admirála Nelsona a Národní galerií (obrazy např.

od Raffaela či Rembranta), Piccadilly Circus na Leicester Square (na zemi otisky známých herců), Čínská

čtvrť (Soho) a Covent Garden (pouliční umělci, klauni, hudebníci). Navečer projížďka lodí po Temži.

- ve večerních hodinách přeprava trajektem do Francie

8. den - návrat přes Francii, SRN do ČR, příjezd do Liberce v odpoledních hodinách