česky deutsch

Pasch

Dovolujeme si Vás pozvat na akci Goethe-Institutu Praha ve spolupráci s naší PASCH-školou ZŠ Husova na Dny německého jazyka v Liberci


Název akce:  Dny německého jazyka v Liberci

Termín konání:  čtvrtek 4. října a pátek 5. října 2012

Program ve čtvrtek  4. října, Krajská vědecká knihovna:

od 9:00     Veronika Košvancová (Naivní Divadlo) čte pohádky v češtině pro mladší žáky u příležitosti Roku bratří Grimmů
Pohádková rallye
Hip Hop Workshop s Microphone Mafia pro starší žáky ZŠ Husova (9.A)

od 15:00         Úvodní slovo hostů, zástupců zúčastněných organizací
Prezentace Hip Hopu
Dramatizace pohádky „Der Rattenfänger von Hameln“ („Krysař“) v německém jazyce (5.B)
Informace o průběhu stipendijního pobytu v SRN (Julie Teclová, Kristýna Zámečníková, 9.A)
Informace o realizaci metody CLIL na ZŠ Husova (Petr Kolář)
Hudební vystoupení žáků ZŠ Husova
Občerstvení

od 16:30     Vernisáž výstavy „Svoboda a láska“ („Freiheit und Liebe“), organizovaná Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo v České repuublice
   


Program v pátek 5. října, pasáž/kino Forum:

od 9:00         Promítání filmu „Náš vůdce“ (pro žáky osmých tříd)
Promítání filmu „Kocour v botách“ (pro žáky pátých až sedmých tříd)

od 11:30     Diskuse a zpracování pracovních listů žáky osmých tříd (v prostorách
ZŠ Husova)

15:00             Vernisáž výstavy fotografií Ines Schröder „Lidé a domy“


Upřímně Vás zveme na všechny uvedené akce!