česky deutsch

Kroužek zpěvu

Úvod » Kroužky » Kroužek zpěvu

KROUŽEK ZPĚVU

Kroužek je určen pro žáky 2. – 6. třídy.

Termín: pondělí: 14:00 - 15:00

Cena kroužku za pololetí: 600 Kč

Vedoucí kroužku: Mgr. Petra Soldánová

 

Elektronické přihlašování kroužků bude probíhat  2.9.2019 od 8:00 hod. do 16.9.2019.

O přijetí/nepřijetí žáka budete informování prostřednictvím emailu v týdnu od 17.9.2019 do 23.9.2019.

Kroužky začínají v týdnu od od 30.9.2019.

Platba za kroužky probíhá od 1.10.2019 na sekretariátu školy nebo na účet 5470722/0800 ( v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte). Platbu prosím neprovádějte dříve.