česky deutsch

Věda je zábava

Úvod » Kroužky » Věda je zábava

Věda je zábava

Kroužek je určen pro žáky 2. – 4. tříd. Žáci si hravou formou vyzkouší jednoduché pokusy, ověří si chemické a fyzikální podstaty různých jevů. Pokud to daná úloha umožní, odnesou si děti výsledek své práce domů. Kroužek bude probíhat 1x za 14 dní v délce 90 minut. Max. počet přihlášených žáků je 20. O přijetí žáka do kroužku bude rozhodovat datum přihlášení.

Termín: čtvrtek:  14:30 – 16:00

Cena kroužku za pololetí:  400 Kč

Vedoucí kroužku:  Ing. Zuzana Kounková