česky deutsch

Věda je zábava

Úvod » Kroužky » Věda je zábava

VĚDA JE ZÁBAVA

Kroužek je určen pro žáky 2.- 4.tříd. Žáci si hravou formou vyzkouší jednoduché pokusy, oveří si chemické a fyzikální podstaty různých jevů. Pokud to daná úloha umožní, odnesou si děti výsledek své práce domů. Max. počet přihlášených žáků v kroužku je 14. O přijetí žáka do kroužku bude rozhodovat datum přihlášení.

Termín: středa: 14:00 - 15:30

Cena (příspěvek na materiál) za pololetí: 400 Kč

Vedoucí kroužku: Ing. Zuzana Kounková