česky deutsch

Věda je zábava

Úvod » Kroužky » Věda je zábava

VĚDA JE ZÁBAVA

VĚDA JE ZÁBAVA

Kroužek je určen pro žáky 2. – 4. tříd. Žáci si hravou formou vyzkouší jednoduché pokusy, ověří si chemické a fyzikální podstaty různých jevů. Pokud to daná úloha umožní, odnesou si děti výsledek své práce domů. Kroužek bude probíhat 1x za 14 dní v délce 90 minut. Max. počet přihlášených žáků je 20. O přijetí žáka do kroužku bude rozhodovat datum přihlášení.

Termín: čtvrtek:  14:00 – 15:30

Cena kroužku za pololetí:  880 Kč

Vedoucí kroužku:  Ing. Zuzana Kounková

 

Elektronické přihlašování kroužků bude probíhat  2.9.2019 od 8:00 hod. do 16.9.2019.

O přijetí/nepřijetí žáka budete informování prostřednictvím emailu v týdnu od 17.9.2019 do 23.9.2019.

Kroužky začínají v týdnu od od 30.9.2019.

Platba za kroužky probíhá od 1.10.2019 na sekretariátu školy nebo na účet 5470722/0800 ( v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte). Platbu prosím neprovádějte dříve.