česky deutsch

Ukulele gang - začátečníky

Úvod » Kroužky » Ukulele gang - začátečníky

Ukulele gang

Máte doma ukulele a chcete se naučit hrát? Uvidíte, že pomocí pár akordů se dá zahrát velká spousta písniček. Repertoár si budete vybírat sami, podle vašeho zájmu. Kroužek je určen pro žáky 5. – 7. tříd. Max. počet žáků v kroužku je 12. O přijetí žáka do kroužku bude rozhodovat datum přihlášení.

Termín: úterý: 14:00 – 15:00

Cena kroužku za pololetí: 900 Kč

Vedoucí kroužku:Mgr. Zuzana Richtermocová

 

Elektronické přihlašování kroužků bude probíhat  2.9.2019 od 8:00 hod. do 16.9.2019.

O přijetí/nepřijetí žáka budete informování prostřednictvím emailu v týdnu od 17.9.2019 do 23.9.2019.

Kroužky začínají v týdnu od od 30.9.2019.

Platba za kroužky probíhá od 1.10.2019 na sekretariátu školy nebo na účet 5470722/0800 ( v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte). Platbu prosím neprovádějte dříve.