česky deutsch

Tvůrčí psaní pro děti

Úvod » Kroužky » Tvůrčí psaní pro děti

Tvůrčí psaní pro děti

Pro: 3.-5. ročník (12 - 15 žáků)

Kdy: čtvrtek 13:45 - 14:45 (učebna č.103)

Náplň:  - rozvoj české slovesnosti formou jazykových her

            - podpora fantazie v ústním a jazykovém projevu

            - znásobení slovní zásoby

            - zlepšení celkového ústního i písemného projevu

            - vytváření myšlenkové mapy, vymýšlení zápletek

Výstupy: - přednes vlastní tvorby (básničky, povídky, pohádky...)

               - přispívání do školního časopisu

               - "výroba" vlastní knížky (spojení textu a ilustrace)

               - možnost účastí v literárních soutěžích

Termín: čtvrtek: 13:45 - 14:45

Cena za pololetí: 400 Kč

Vedoucí kroužku: Mgr. Kamila Irglová (*Kamka*)

 

Elektronické přihlašování kroužků bude probíhat  2.9.2019 od 8:00 hod. do 16.9.2019.

O přijetí/nepřijetí žáka budete informování prostřednictvím emailu v týdnu od 17.9.2019 do 23.9.2019.

Kroužky začínají v týdnu od od 30.9.2019.

Platba za kroužky probíhá od 1.10.2019 na sekretariátu školy nebo na účet 5470722/0800 ( v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte). Platbu prosím neprovádějte dříve.