česky deutsch

Kroužek Florbalu pro 1. třídy

Úvod » Kroužky » Kroužek Florbalu pro 1. třídy

KROUŽEK FLORBALU PRO 1.TŘÍDY

Kroužek florbalu je určen pro žáky prvních tříd. Děti se pomocí průpravných pohybových her naučí základní florbalové dovednosti. Zaměříme se na zručnost, rychlost, postřeh a zvládnutí hry s hokejkou. Kapacita kroužku je max. 16 dětí. Rozhodovat bude datum odeslání přihlášky. Možnost zapůjčení hokejek ve škole.

Termín: středa: 15:30 – 16:15

Cena kroužku za pololetí: 450 Kč

Vedoucí kroužku: Petra Adamová