česky deutsch

Sportovní hry

Úvod » Kroužky » Sportovní hry

SPORTOVNÍ HRY

Sportovní hry jsou určeny pro žáky 3. -6. třídy. V kroužku děti rozvíjí obratnost a pohybovou koordinaci těla, fyzickou kondici, postřeh, rychlé reakce, týmovou spolupráci a ohleduplnost k druhým, radost z pohybu a úspěchu. Max. počet žáků v kroužku je 20. O přijetí žáka do kroužku bude rozhodovat datum přihlášení.

Termín: pondělí: 14:30 – 16:00 (malá, velká tělocvična)

Cena kroužku za pololetí: 900 Kč

Vedoucí kroužku: Mgr. Eduard Durník

 

Elektronické přihlašování kroužků bude probíhat  2.9.2019 od 8:00 hod. do 16.9.2019.

O přijetí/nepřijetí žáka budete informování prostřednictvím emailu v týdnu od 17.9.2019 do 23.9.2019.

Kroužky začínají v týdnu od od 30.9.2019.

Platba za kroužky probíhá od 1.10.2019 na sekretariátu školy nebo na účet 5470722/0800 ( v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte). Platbu prosím neprovádějte dříve.