česky deutsch

Sportovní hry

Úvod » Kroužky » Sportovní hry

SPORTOVNÍ HRY

Sportovní hry jsou určeny pro žáky 3. -6. třídy. V kroužku děti rozvíjí obratnost a pohybovou koordinaci těla, fyzickou kondici, postřeh, rychlé reakce, týmovou spolupráci a ohleduplnost k druhým, radost z pohybu a úspěchu. Max. počet žáků v kroužku je 20. O přijetí žáka do kroužku bude rozhodovat datum přihlášení.

Termín: pondělí: 16:00– 17:00

Cena kroužku za pololetí: 450 Kč

Vedoucí kroužku: Mgr. Eduard Durník