česky deutsch

Španělský jazyk

Úvod » Kroužky » Španělský jazyk

Španělský jazyk

Španělština má hned po čínštině nejvíce rodilých mluvčích na světě a společně s angličtinou se řadí mezi nejběžnější jazyky používané v mezinárodní komunikaci. Ovládá ji přes 500 milionů lidí. Buď mezi nimi i ty!

V rámci kroužku si osvojíš základní slovní zásobu, výslovnost, naučíš se mluvit o sobě, své rodině, místě, kde bydlíš, dozvíš se spoustu zajímavostí o španělsky mluvících zemích a mnoho dalšího.

Kroužek je určený pro žáky 2.- 5. třídy. Maximální počet žáků v kroužku je 12. Minimální počet přihlášených žáků pro otevření kroužku je stanoven na 6 žáků. 

 

Termín:  pondělí: 12.50 – 13.35 (kdo má 5 vyuč. hodin, půjde na oběd až po kroužku)

Cena kroužku za pololetí: 800 Kč

Vedoucí kroužku: Bc. Jana Pánková