česky deutsch

Metoda dobrého startu

Úvod » Kroužky » Metoda dobrého startu

Metoda dobrého startu

Kroužek je určen pro žáky 1. tříd. Metoda se úspěšně podílí na rozvoji motorických dovedností a smyslového vnímání prvňáčků. Jejím cílem je zdokonalit zrakovou, pohybovou i sluchovou složku osobnosti. Max. počet dětí ve skupině je 10. O přijetí žáka do kroužku bude rozhodovat datum přihlášení.

Termín:   pondělí: 13:15 – 14:00  ¨

                úterý:     12:15 – 13:00  ¨ 

Počet lekcí: 25

Cena: 1400 Kč

Vedoucí kroužku: Mgr. Kateřina Štěpánová, Mgr. Eva Dousková, Mgr. Šárka Irová, Mgr. Miroslava Brejchová

 

Elektronické přihlašování kroužků bude probíhat  2.9.2019 od 8:00 hod. do 16.9.2019.

O přijetí/nepřijetí žáka budete informování prostřednictvím emailu v týdnu od 17.9.2019 do 23.9.2019.

Kroužky začínají v týdnu od od 30.9.2019.

Platba za kroužky probíhá od 1.10.2019 na sekretariátu školy nebo na účet 5470722/0800 ( v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte). Platbu prosím neprovádějte dříve.