česky deutsch

Kroužek Robotel-lego

Úvod » Kroužky » Kroužek Robotel-lego

Kroužek Robotel-lego

Kroužek je určen pro žáky 3. – 4. třídy. Max. počet dětí v kroužku je 10. O přijetí žáka do kroužku bude rozhodovat datum přihlášení.

Termín: pondělí: 15:00 – 16:30

Cena kroužku za pololetí:  400 Kč

Vedoucí kroužku: Jan Pastuch