česky deutsch

Keramika

Úvod » Kroužky » Keramika

KERAMIKA

Kroužek je určen pro žáky 2. – 5. tříd. Děti se naučí pracovat s hlínou, tvořit pěkné a netradiční výrobky a seznámí se s modelářskými technikami. Kroužek rozvíjí u dětí jemnou motoriku a manuální zručnost. Max. počet děti v kroužku je 20. O přijetí žáka do kroužku bude rozhodovat datum přihlášení.

Termín: pondělí: 15:30 – 17:00

Cena kroužku pololetí: 1500 Kč

Vedoucí kroužku: Ing. Klára Plosová, Kamila Hoisová

 

Elektronické přihlašování kroužků bude probíhat  2.9.2019 od 8:00 hod. do 16.9.2019.

O přijetí/nepřijetí žáka budete informování prostřednictvím emailu v týdnu od 17.9.2019 do 23.9.2019.

Kroužky začínají v týdnu od od 30.9.2019.

Platba za kroužky probíhá od 1.10.2019 na sekretariátu školy nebo na účet 5470722/0800 ( v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte). Platbu prosím neprovádějte dříve.