česky deutsch

Keramika

Úvod » Kroužky » Keramika

KERAMIKA

Kroužek je určen pro žáky od 2.  tříd. Děti se naučí pracovat s hlínou, tvořit pěkné a netradiční výrobky a seznámí se s modelářskými technikami. Kroužek rozvíjí u dětí jemnou motoriku a manuální zručnost. Max. počet děti v kroužku je 20. O přijetí žáka do kroužku bude rozhodovat datum přihlášení.

Termín: úterý: 15:45 – 17:15

Cena kroužku pololetí: 1500 Kč

Vedoucí kroužku: Ing. Klára Plosová