česky deutsch

Hra na kytaru, zpěv

Úvod » Kroužky » Hra na kytaru, zpěv

Hra na kytaru, zpěv

Ve středu 18. 12. odpadá hodina kvůli poradě učitelů. Nahradíme po dohodě s dětmi.

Hodinu z pátku 13. 12. nahradíme ve vhodném termínu po dohodě s dětmi.

V pondělí 11. 11. hodina odpadá kvůli školení učitelů. Nahradíme v pondělí 18. 11.

Ve středu 23. 10. hodina odpadá kvůli poradě učitelů. Nahradíme ve středu 6. 11.

 

 

Kroužek je určen pro žáky 4. – 9. Tříd, pouze pro pokračující. Žáci se naučí jednoduché akordy a rytmus, aby byli schopni se při zpěvu doprovodit. Postupně budou rozšiřovat repertoár a zdokonalovat své muzikantské umění. Ve skupině bude max. 6 žáků. Počet skupin, počet žáků ve skupině budou upřesněny podle zájmu dětí.

Termíny:   pondělí:  14:00 – 14:45 ¨,  14:45 – 15:30  ¨

                  středa:    14:00 – 14:45 ¨,  14:45 – 15:30  ¨

                  čtvrtek:    12:15 – 13:00 ¨,  13:00 – 13:45  ¨,  13:45 – 14:30  ¨

                  pátek:      13:00 – 13:45 ¨  

Cena kroužku za pololetí: 1 200 Kč

Vedoucí kroužku: Mgr. Hana Tonevová

Elektronické přihlašování kroužků bude probíhat  2.9.2019 od 8:00 hod. do 16.9.2019.

O přijetí/nepřijetí žáka budete informování prostřednictvím emailu v týdnu od 17.9.2019 do 23.9.2019.

Kroužky začínají v týdnu od od 30.9.2019.

Platba za kroužky probíhá od 1.10.2019 na sekretariátu školy nebo na účet 5470722/0800 ( v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte). Platbu prosím neprovádějte dříve.