česky deutsch

Hra na kytaru, zpěv

Úvod » Kroužky » Hra na kytaru, zpěv

Hra na kytaru, zpěv

Kroužek je určen pro žáky 6. – 9. tříd, pouze pro pokračující. Žáci se naučí jednoduché akordy a rytmus, aby byli schopni se při zpěvu doprovodit. Postupně budou rozšiřovat repertoár a zdokonalovat své muzikantské umění. Ve skupině bude max. 6 dětí. Změna termínu možná.

Termín:  pondělí: 14.00 – 14.45   

Cena kroužku na pololetí:   1200 Kč/pololetí (45 minut)    

Vedoucí kroužku:  Mgr.Hana Tonevová