česky deutsch

Hra na flétnu

Úvod » Kroužky » Hra na flétnu

Flétna

Děti – začátečníci se naučí základům hry na flétnu podle notového zápisu a pokročilejší se budou ve hře dále rozvíjet a zdokonalovat. Max. počet žáků v kroužku je 12. O přijetí žáků do kroužku bude rozhodovat datum přihlášení. Zájmová činnost bude probíhat v učebně 1 A č. 107.

Děti budou potřebovat sopránovou zobcovou flétnu, druháčci – noty: I. Hlavatá „Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami“, pro děti z třetích tříd – noty: L. Daniel „Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu 1. (2.) díl“.

 

Termín: pondělí: 14:15– 15:00   (pro žáky 2. -3. tříd)

Cena kroužku za pololetí: 800 Kč

Vedoucí kroužku: Mgr. Pavlína Veselková