česky deutsch

Hra na flétnu

Úvod » Kroužky » Hra na flétnu

HRA NA FLÉTNU

Děti – začátečníci se naučí základům hry na flétnu podle notového zápisu a pokročilejší se budou ve hře dále rozvíjet a zdokonalovat. Max. počet žáků v kroužku je 12. O přijetí žáků do kroužku bude rozhodovat datum přihlášení. Zájmová činnost bude probíhat v učebně 2. A č. 107.

Termín: pondělí: 14:00 – 14:45   ¨ (pro žáky 2. -3. tříd)

                čtvrtek: 12:50 – 13:35   ¨ (pro žáky 1. tříd)

Cena kroužku za pololetí: 800 Kč

Vedoucí kroužku: Mgr. Pavlína Veselková

 

Elektronické přihlašování kroužků bude probíhat  2.9.2019 od 8:00 hod. do 16.9.2019.

O přijetí/nepřijetí žáka budete informování prostřednictvím emailu v týdnu od 17.9.2019 do 23.9.2019.

Kroužky začínají v týdnu od od 30.9.2019.

Platba za kroužky probíhá od 1.10.2019 na sekretariátu školy nebo na účet 5470722/0800 ( v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte). Platbu prosím neprovádějte dříve.