česky deutsch

Florbal - 2. třídy

Úvod » Kroužky » Florbal - 2. třídy

Florbal

 FLORBAL – 2. třídy

Kroužek florbalu je určen pro žáky 2. tříd. Děti se pomocí průpravných her naučí florbalovým dovednostem se zaměřením na vedení míčku, zpracování a přihrávání míčku, střelbu, uvolňování s míčkem apod. Max. počet dětí v kroužku je 16. Možnost zapůjčení hokejek ve škole. O přijetí žáka do kroužku bude rozhodovat datum přihlášení.

Termín: středa: 15:30 – 17:00

Cena kroužku za pololetí: 900 Kč

Vedoucí kroužku: Petra Adamová

 

Elektronické přihlašování kroužků bude probíhat  2.9.2019 od 8:00 hod. do 16.9.2019.

O přijetí/nepřijetí žáka budete informování prostřednictvím emailu v týdnu od 17.9.2019 do 23.9.2019.

Kroužky začínají v týdnu od od 30.9.2019.

Platba za kroužky probíhá od 1.10.2019 na sekretariátu školy nebo na účet 5470722/0800 ( v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte). Platbu prosím neprovádějte dříve.