česky deutsch

Kroužek florbalu pro žáky 3. - 4. tříd

Úvod » Kroužky » Kroužek florbalu pro žáky 3. - 4. tříd

KROUŽEK FLORBALU PRO ŽÁKY 3. A 4. TŘÍD

Kroužek florbalu je určen pro žáky a žákyně 3. a 4. tříd. Děti si rozšíří své dovednosti, které získaly během předchozích dvou let. Kapacita kroužku je maximálně 16 dětí.  Rozhodovat bude datum odeslání přihlášky.

Termín: středa: 16:15 – 17:00

Cena kroužku za pololetí: 450 Kč

Vedoucí kroužku:  Petra Adamová