česky deutsch

Sportovní hry pro nejmenší

Úvod » Kroužky » Sportovní hry pro nejmenší

SPORTOVNÍ HRY PRO NEJMENŠÍ

Sportovní hry pro nejmenší jsou určeny žákům 1. a 2. tříd. Kroužek je veden zábavnou formou a děti se mohou těšit na různé pohybové hry, aktivity a nácvik základních kolektivních sportů. Max. počet žáků v kroužku je 20. O přijetí žáka do kroužku bude rozhodovat datum přihlášení.

Termín: středa 13:30 – 14:30 (velká tělocvična)

Cena kroužku za pololetí: 900 Kč

Vedoucí kroužku:  Mgr. Eduard Durník

 

Elektronické přihlašování kroužků bude probíhat  2.9.2019 od 8:00 hod. do 16.9.2019.

O přijetí/nepřijetí žáka budete informování prostřednictvím emailu v týdnu od 17.9.2019 do 23.9.2019.

Kroužky začínají v týdnu od od 30.9.2019.

Platba za kroužky probíhá od 1.10.2019 na sekretariátu školy nebo na účet 5470722/0800 ( v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte). Platbu prosím neprovádějte dříve.