česky deutsch

Sportovní hry pro nejmenší

Úvod » Kroužky » Sportovní hry pro nejmenší

SPORTOVNÍ HRY PRO NEJMENŠÍ

Sportovní hry pro nejmenší jsou určeny žákům 1. a 2. tříd. Kroužek je veden zábavnou formou a děti se mohou těšit na různé pohybové hry, aktivity a nácvik základních kolektivních sportů. Max. počet žáků v kroužku je 20. O přijetí žáka do kroužku bude rozhodovat datum přihlášení.

Termín: pondělí:  15:00 – 16:00 (velká tělocvična)

Cena kroužku za pololetí: 450 Kč

Vedoucí kroužku:  Mgr. Eduard Durník