česky deutsch

Divadelní kroužek Amos

Úvod » Kroužky » Divadelní kroužek Amos

DIVADELNÍ KROUŽEK AMOS

Dramatický kroužek je určen pro žáky 3. – 5. ročníků. Děti budou nacvičovat pohybové a řečové dovednosti. Hlavní náplní bude převážně dramatizace veselých pohádek. Ve skupině bude max. 12 dětí.
Doba konání bude upřesněna podle zájmu dětí.

 

Možný termín: úterý: 14:00 – 15:30          

Cena kroužku na  pololetí: 1200 Kč, 2x 45 minut

Vedoucí kroužku: Hana Tonevová

13. 10. výuka odpadá.