česky deutsch

Kroužky

Úvod » Kroužky

Změna v placení kroužků, ŠD, DKH za 2. pololetí 2020

Vážení rodiče, vzhledem k dané situaci se platba za kroužky za 2. pololetí 2020 upravuje následovně:

         Platba za kroužky – 2. pololetí

         - platí se pouze částka za měsíc únor 2020 – tj. 1/5 původní částky

         - rodičům, kteří již zaplatili celou částku za pololetí, bude poměrná část vrácena na číslo účtu
           v průběhu května a června 2020

 

Elektronické přihlašování kroužků bude probíhat  2.9.2019 od 8:00 hod. do 16.9.2019.

O přijetí/nepřijetí žáka budete informování prostřednictvím emailu v týdnu od 17.9.2019 do 23.9.2019.

Kroužky začínají v týdnu od od 30.9.2019.

Platba za kroužky probíhá od 1.10.2019 na sekretariátu školy nebo na účet 5470722/0800 ( v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte). Platbu prosím neprovádějte dříve.

 

Kroužek Tvůrčí psaní pro děti se ve školním roce 2019/20 neotevírá z důvodu malého zájmu žáků.

 

Změna v placení kroužků, ŠD, DKH za 2. pololetí 2020

Vážení rodiče, vzhledem k dané situaci se platba za kroužky za 2. pololetí 2020 upravuje následovně:

         Platba za kroužky – 2. pololetí

- platí se pouze částka za měsíc únor 2020 – tj. 1/5 původní částky

- rodičům, kteří již zaplatili celou částku za pololetí, bude poměrná část vrácena na číslo účtu
  v průběhu května a června 2020